Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstilling - Forsyningshjælper af reserven til Logistiksektionen (G4) ved Stab 2. Brigade på Gardehusarkasernen i Slagelse (genopslag)


Rådighedsstilling - Forsyningshjælper af reserven til Logistiksektionen (G4) ved Stab 2. Brigade på Gardehusarkasernen i Slagelse (genopslag)

Har du lyst til at arbejde med administrativ og taktisk logistik på brigadeniveauet, hvor du samtidig vil have mulighed for at passe dine civile gøremål? Så er her en spændende mulighed i reserven ved 2. Brigade.
Om os
2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, let infanteribataljon i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro og uddannelsesbataljon i Slagelse. Derved har brigaden opgaver inden for rammerne af både HBU, HRU og SRS, og er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder opklaring, kampvogne og let infanteri.

2. Brigade er overordnet ansvarlig for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer. Det betyder blandt andet at 2. Brigade er ansvarlig for den indsættelsesspecifikke uddannelse, der gennemføres under MRT, MRX og LFX.
Om stillingen
G4 er en sektion under staben ved 2. Brigade, der har til opgave at planlægge og udføre logistiske opgaver i rammen af brigaden. G4’s reserveenhed har til opgave at støtte den faste stab i opgaveløsningen. Dette foregår primært på øvelser.

Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation gør, at vi har en travl hverdag, men vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø. Dine opgaver vil blive justeret på baggrund af dine kompetencer og sektionens behov. Du vil kunne udvikle såvel operative som administrative kompetencer.

Du skal forvente at blive indkommanderet ca. to til tre uger om året til enten øvelse eller generel opkvalificering inden for tjenestegrenen.

Dine arbejdsområder vil blandt andet kunne omfatte:
• Støtte operationscenteret og/eller plancenteret på øvelser.
• Modtagelse, registrering, opbevaring og udlevering af forsyninger.
• Optælling og beholdningskontrol af organisatorisk og øvrigt materiel til understøttelse af kursusvirksomheden.
• Kontrol med enhedens forbrug af forplejning, drivmidler, POL-produkter, ammunition og andet forbrugsgods.
• Transport opgaver af personel og materiel.
• Betjener særligt materiel såsom kraner, tankanlæg, generatorer, ladeapparater o.lign.
• Registrering og vedligeholdelse af data i myndighedsbeholdningen.
• Opretholdelse af enhedens køretøjspulje, herunder vedligeholdelsestand, eftersynstjeneste mm.
• Kryptomateriel, kryptonøgler og kryptosikkerhed, samt kodning af enhedens kryptoudstyr.
Om dig
Du er en erfaren overkonstabel af 1. grad af reserven. Du har et udpræget ønske om ansvar, ligesom du skal være motiveret for forsyningstjenesten.

Du har erfaring med SAP/DeMars inden for MM modulet og kendskab til PM modulet. Du er helhedsorienteret og forudseende samt god til at planlægge.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er på konstabelniveau og er på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og Tandlægevurderinger, samt erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte chefen for G4/2. Brigade major Mike Fog på telefon 30 20 25 05.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kevin Lykkegaard Betnass ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 06.

Ansøgningsfristen er den 19. december 2022.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

19.12.2022

Indrykningsdato

24.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent