Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Elektronikteknisk officer søges til Fregatten NIELS JUEL ved 2. Eskadre i Korsør


Elektronikteknisk officer søges til Fregatten NIELS JUEL ved 2. Eskadre i Korsør

Er du klar til INTOPS med en sammentørnet besætning og en klargjort enhed? Vil du være leder af en elektroniksektion, som har et højt fagligt niveau og en professionel og imødekommende tilgang?

Så er det dig, som skal være Elektronikteknisk officer på NIELS JUEL.

Har du mod og lyst til at udfordre og udvikle dine evner som leder, og kaste dig over en alsidig ledelsesmæssig stilling, hvor du både bliver udfordret på din tekniske faglighed samt på dine ledelsesmæssige færdigheder? Kan du se dig selv i en dagligdag, hvor samarbejde og pragmatik er en nødvendighed for succes?
Så søg stillingen som Elektronikteknisk officer på NIELS JUEL.
Om os
Fregatten NIELS JUEL er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT klassen, som er Søværnets største sejlende enheder og måske en af Danmarks mest avancerede og teknologisk bredspektrede arbejdspladser med en bred vifte af sensor-, ildledelses-, og artillerisystemer, som indeholder radarer, moderne pjecer, missiler og taktiske netværk.

Fregatterne er moderne skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

Som en af Søværnets kampenheder, har vi stort fokus på de sømilitære kernekompetencer, og vi kan tilbyde dig at blive en del af en kompetent besætning med et stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar i en proaktiv opgaveløsning. Hos os vil du blive del af en fleksibel arbejdsplads, hvor professionalisme og fokus på opgaverne går hånd i hånd med godt teamwork.

Elektroniksektionen i fregatten NIELS JUEL består af otte konstabler, to sergenter og en officer. Sektionen er en del af Våben- og Elektronikdivisionen, der ledes af skibets Våben- og Elektronikofficer. Divisionen varetager drift og vedligehold på skibets våben- og elektroniksystemer, der udgør ca. halvdelen af alle skibets tekniske systemer.
Om stillingen
Din opgave er primært, at varetage den overordnede ledelse og koordinering af elektroniksektionen, i samspil med divisionen og i overensstemmelse med skibets opgaver. Du bliver bl.a. ledelsesmæssigt ansvarlig for den daglige vedligeholdelse af vores sensor- og it-systemer, systematisk og struktureret fejlsøgning, udbedring og afrapportering. Systemerne er i høj grad unikke for Søværnets enheder og stiller store krav til din faglighed.

NIELS JUEL gennemgår på nuværende tidspunkt et opkøringsforløb og træning af enhedens besætning, hvilket bidrager til at skibet bliver klar til INTOPS. Der kan forventes en del operativ sejlads i 2023, som udsendt enhed i en international skibsgruppe.

Stillingen indbefatter både tjeneste til søs, i såvel danske som internationale farvande, samt daglig tjeneste og vagttjeneste i de perioder, hvor vi ligger til kaj i Korsør. Der vil være svingende arbejdstider, så vi forventer fleksibilitet og omstillingsparathed, men forsøger også at tilpasse tjenesten til den enkeltes behov, herunder mulighed for længere perioder med frihed. Til søs bliver du en del af skibets organisation, hvor du både indgår i vagttjeneste og fungerer som en del af skibets kamporganisation, hvor du organiserer og videreformidler informationer om skibets våben og sensorsystemer.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelses- og tjenesteforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som du skal have i din specifikke stilling, samt i videst muligt omfang, dine ønsker.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.
Om dig
Jobbet som leder i elektroniksektionen på NIELS JUEL stiller store krav til din faglighed såvel som din personlighed.

Du kender rutinerne og dagligdagen til søs, og som officer viser du stærk og synlig daglig ledelse. Du skal være i stand til at planlægge, lede og motivere en gruppe gennem lang tid, og føre, når situationen kræver det. Derfor er det nødvendigt, at du kan fastholde et overblik i en omskiftelig hverdag, og tilpasse og prioritere sektionens indsats herefter.

Du er omstillingsparat og struktureret. Det er vigtigt, at du har en helhedsforståelse for skibet, og at du kan samarbejde med alle sektioner ombord, så vel som med værksteder og myndigheder i land.

Fagligt har du et godt systemkendskab, eller er indstillet på en stejl indlæringskurve, hvor vi bakker dig op med de nødvendige kurser.

Som officer er du med til at videreføre Søværnets traditioner og kultur, og du er med til at udbrede og fastholde den i dagligdagen.

Du forstår at kommunikere i skrift og tale både på dansk og engelsk, og du skal kunne indgå i samarbejdsrelationer på tværs af rang, funktioner, myndigheder og nationalitet.

Vi forventer, at du har et åbent og fordomsfrit sind, samt at du imødeser tekniske udfordringer og anser dem som noget positivt, ser muligheder i stedet for begrænsninger og er klar på at være en del af et professionelt, lærende og omskifteligt team - i en til tider hektisk hverdag.

Krav:
- At du har gennemført den våben- og elektroniktekniske officersuddannelse på Søværnets Officersskole.
- Du skal have, eller kunne modtage grundvaccination.
- Du skal kunne erklæres egnet som indsatsleder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Lars Kristian Nidorff på tlf. +45 3016 9455 eller mail: 2E-NIJU-VEO@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2023, men vi er villige til at vente på den rette kandidat.

Ansøgningsfristen er søndag den 15. januar 2023 og vi forventer at holde samtaler fra den 16. januar.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

15.01.2023

Indrykningsdato

24.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent