Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Taktisk Officer, til sejlads med 2. Besætning/THETIS-klassen.


Taktisk Officer, til sejlads med 2. Besætning/THETIS-klassen.

Vi søger en søofficer af taktisk linje, der kan bistå vores operationsofficer med at lede og udvikle personellet i operationsrummet, samtidig med at du indgår i vagtcheftørnen med tre øvrige vagtchefer.

Den sikkerhedspolitiske udvikling i det arktiske område er under hastig udvikling, og det stiller store krav til håndtering af det taktiske og operative område, hvor du sammen med personellet i operationsrummet skaber et overblik, der sikrer, at der kan træffes hurtige og korrekte beslutninger om skibets opgaveløsning.

Du får i samarbejde med operationsofficeren stor indflydelse på skibets daglige opgaveløsning, øvelsesdeltagelse samt operationer, og du får rig mulighed for at udvikle dine faglige- og ledelsesmæssige kompetencer i et spændende og til tider meget krævende miljø.
Om os
2. Besætning er en ud af seks besætninger, der på skift bemander 1. Eskadres inspektionsskibe af THETIS-klassen.

Vi sejler primært i Nordatlanten ved Færøerne og Grønland, hvor vi blandt andet løser opgaver som suverænitetshævdelse, fiskeriinspektion og søredning under de formentlig vanskeligste forhold i verden, samt en lang række andre opgaver, hvor de mere militære opgaver nu også begynder at presse sig på i et Arktis, der er under hastig forandring. Vi deltager derfor jævnligt i forskellige internationale øvelser i Nordatlanten for at holde vores militære kompetencer skarpe.

Besætningen er en god, sammentømret ”familie”, der er kendetegnet ved et unikt kammeratskab og et godt humør og som samtidig lægger en stor ære i deres faglighed og professionalisme.
THETIS-klassen har basehavn i Frederikshavn, men du skal også forvente at påmønstre skibet i Grønland eller på Island.
Vi sejler ca. seks uger ad gangen tre-fire gange årligt (ca. 130-150 sejldage).
Om stillingen
Som skibets taktiske officer leder du kampinformations- og kommunikationssektionen bestående af to befalingsmænd og syv konstabler. Sammen med dem skal du skabe et oversigtsbillede over operationsområdet, således du sammen med operationsofficeren kan rådgive chefen om opgaveløsningen, som kan gå fra suverænitetshævdelse, fiskeriinspektion og søredning over til øvelsesaktiviteter med andre enheder og flåder til indsættelse i deciderede operationer.

Personellet er en blanding af ældre og yngre gaster med forskelligt erfaringsniveau, og du får derfor brug for både dine faglige- og ledelsesmæssige kompetencer til at udvikle og uddanne dem, således de kan udføre deres opgaver kompetent og effektivt.

Du indgår endvidere i vagtcheftørnen sammen med tre øvrige vagtchefer.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn, dog vil du det meste af tiden forrette sejlende tjeneste i det arktiske område. Du må dog forvente, at der kommer perioder med tjeneste, vagt og kursusaktiviteter i Frederikshavn.
Om dig
Du er uddannet premierløjtnant af taktisk linje i Søværnet. Du har interesse for det taktiske og har ambitioner om på sigt at blive Operationsofficer.

Du kan lide at tage ansvar og sætte retning for personellet, samtidig med at du har øje for deres udvikling.

Du er en udpræget holdspiller, der kan skabe et godt arbejdsmiljø og et godt humør.

Du forstår værdien i at få personellet til at arbejde sammen og ikke mindst holde sammen, når tingene spidser til.

Du kan arbejde på tværs af faggrænser og kan indgå i en konstruktiv dialog med alle ombord.

Du interesserer dig for personellet på det personlige og faglige plan og har løbende udvikling af deres kompetencer for øje.

Du har en anerkendende tilgang i din ledelsesstil og omgås både foresatte og undergivne med loyalitet og respekt samtidig med, at du formår at træde i karakter, når situationen kræver det.
Derudover fordrer jobbet gode sociale evner, så du kan indgå i fællesskabet om bord.

Det en fordel, hvis du har erfaring med DOST fra 1. eller 2. Eskadre enheder, men det er ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ansøgningsfristen er den 10. december 2022. Samtaler vil blive afholdt kort efter ansøgningsfristen.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte næstkommanderende i 2. besætning på e-mail 1E11-B2-NK@MIL.DK eller telefon 30670722.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

24.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent