Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Faglærer til Beredskabsstyrelsens Sergentskole


Faglærer til Beredskabsstyrelsens Sergentskole

Beredskabsstyrelsens Sergentskole søger en faglærer (seniorsergent) til den grundlæggende sergentuddannelse.
Er du en erfaren mellemleder fra Beredskabsstyrelsen med en stærk faglig tyngde, og kan du lide at arbejde med uddannelse og ledelse i en omskiftelig og dynamisk hverdag, så er du måske vores kommende faglærer til Beredskabsstyrelsen Sergentskole, som er beliggende ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland i Haderslev.
Om os
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab og arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.

Beredskabsstyrelsens Sergentskole har bl.a. ansvaret for driften og udviklingen af Beredskabsstyrelsens Grundlæggende Sergentuddannelse, Beredskabsstyrelsens Oversergentuddannelse, Den Militære Akademiuddannelse og meget andet.

Sergentskolen er organiseret under Beredskabsstyrelsens Officersskole, som varetager drift og udvikling af Beredskabsstyrelsens Officersuddannelser samt løser opgaver rettet mod at sikre at styrelsen til stadighed har et bredt, relevant ansøgerfelt til nøglepositioner.

Enheden er geografisk fordelt i hhv. Birkerød (ledelse og bemanding), Haderslev (Sergentuddannelserne) og Forsvarsakademiet på Østerbro (Officersuddannelserne).
Om stillingen
Som faglærer i sergentuddannelsen, vil dine primære opgaver være knyttet til planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelsesaktiviteter for elever på Beredskabsstyrelsens Grundlæggende Sergentuddannelse iht. de gældende uddannelsesbestemmelser og dine formelle instruktørkompetencer. Foruden uddannelsesopgaverne skal du også forvente, at skulle løse forskellige ledelses- og administrative opgaver i samarbejde med den øvrige stab på Sergentskolen ligesom du skal påregne en gang imellem at skulle løse undervisningsopgaver på skolens øvrige uddannelser.

Selvom du bliver fagansvarlig for et eller flere fag skal du have en bred faglig ballast og forvente, at du skal kunne undervise i alle fag på sergentuddannelsen sammen med dine kolleger.

Foruden funktionen som instruktør på sergentskolen skal du indgå i Beredskabsstyrelsen Sydjyllands udrykningsvagt som vagthavende befalingsmand. Niveauet afhænger af dine kvalifikationer og afdelingens behov.

Den normale tjenestetid er i dagtimerne, men både uddannelsen og i særdeleshed det operative beredskab, medfører jævnligt lange dage og tjeneste på andre tider af døgnet.
Om dig
Du har gennemført Beredskabsstyrelsens sergentuddannelse og har relevant beredskabsfaglig efteruddannelse herunder uddannelse på niveau 5 i national kvalifikationsramme (akademiuddannelse). Du har erfaring som mellemleder i Beredskabsstyrelsen. Du trives med at undervise og har omfattende erfaring med både undervisning og praktisk uddannelsesplanlægning, ligesom du besidder et solidt fagligt fundament, en god fysik og naturlig autoritet.

Ved Beredskabsstyrelsens Sergentskole lægger vi desuden vægt på, at du i din fremtræden og dit virke repræsenterer og formidler Beredskabsstyrelsens kerneværdier og virksomhedskultur. Du kan lide at være rollemodel og lægger vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen.

Du kan motivere, vejlede og inspirere kommende befalingsmænd og du kan støtte dine foresatte i løsningen af enhedens opgaver. Gode samarbejdsevner er en fast del af dine kompetencer.

Vi forventer, at du har kørekort til kategori C men ser gerne, at du har CE.

Såfremt du ikke har en niveau 5 uddannelse kan du stadig søge. Du skal blot være opmærksom på at ansættelsen vil ske på betingelse af, at du påbegynder den militære akademiuddannelse (MAU).
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sektionschef Jacob Vestergaard ved Beredskabsstyrelsen på telefon 72 85 23 21.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.
 
Ansøgningsfristen er den 1. januar 2023. Samtaler forventes gennemført umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat den 1. februar 2023 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi udvikler samfundets evne til at forebygge og modstå ulykker, kriser og katastrofer.
Vi assisterer øvrige myndigheder, når der er behov for ekstra mandskab og/eller specialmateriel. Vi rykker også ud til akut opståede katastrofesituationer internationalt.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler vi samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
Beredskabsstyrelsen har omkring 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev og hovedsædet i Birkerød.
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U200 Mellemledere BRS

Ansøgningsfrist

01.01.2023

Indrykningsdato

24.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent