Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstillinger - Operationsofficerer til reserven ved staben for 1. Brigade


Rådighedsstillinger - Operationsofficerer til reserven ved staben for 1. Brigade

Brænder du for føring og taktik. Har du et operativt mind-set, og vil du udvikle dine taktiske kompetencer på brigadeniveau?
Så har du her en mulighed for at blive operationsofficer i reserven ved staben for 1. Brigade!
Om os
1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro, men stabens reservister kommer fra hele landet.
1. Brigade skal være Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt hovedkvarter på divisions- eller korpsniveau.

1. Brigade skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO’s kollektive forsvar.

Reserven ved 1. Brigades stab udgør et supplement til brigadens faste struktur og reservisterne uddannes og trænes i stabens funktioner i krise- og krigsstrukturen.
Om stillingen
Som reservist i Hæren bliver du ansat i en designeringsfunktion i en af Hærens mange
myndigheders respektive krise-/krigsorganisation.

Designeringsfunktionen er den funktion/ stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Stillingerne som operationsofficerer i stabens reserve vil enten være tilknyttet operationscentrene (OPSC) eller planlægningscenteret (PLANC). Som officer i operationscenteret vil du deltage i føringen af brigadens operationer, når denne er indsat. I planlægningscentret deltager du i den forudgående planlægning af operationerne, inden planerne overdrages til operationscentret.

Staben øves blandt andet i rammen af Multinational Division North, ligesom brigadestaben lægger tyngde i intern stabsuddannelse og -træning.
Aktiviteterne er ofte øvelser af 5 til 10 dages varighed i ind- og udland, samt kortere aktiviteter på 1- 2 dage. Du skal forvente, at kunne afsætte min. 12 hverdage årligt til tjeneste, men der udvises fleksibilitet med hensyn til at få det til at passe med dit civile job.
I supplement til de beskrevne øvelser vil der ske en mere generel kompetenceudvikling ved at deltage på kurser og ved at støtte uddannelsen af brigadens dispositionsenheder.

Stillingerne som er til besættelse er placeret således:
Til OPSC søges en operationsofficer.
Til PLANC søges en operationsofficer og en efterretningsofficer.

Med andre ord: Hvis ledelse, taktik og operativ planlægning er noget for dig, så er her stillingerne!

Du kommer til at deltage i øvelser og uddannelse i såvel indland som udland og vil her få indflydelse på brigadens dispositionsenheders indsættelse.
Du får mulighed for at udnytte din viden og erfaring inden for planlægning eller føring af brigadens enheder. Stillingen byder også på muligheder for at bygge ekstra kompetencer på dit nuværende niveau og skabe erfaringer gennem samarbejde med specialerne i staben.

Tjenesten ved 1. Brigade vil give dig stor forståelse for operationer på brigadeniveauet. Derudover vil du få et indgående kendskab til uddannelse af enheder, mulighed for at lære Hæren indgående at kende samt få en af de mest operative stillinger i Hæren.
Om dig
Du har en baggrund som enten linje- eller reserveofficer i Hæren. Du har erfaring med at virke i en stab – enten militært, civilt eller begge dele.

Du har gennemført VUT I, Føringskursus eller tilsvarende. Derudover har du en militær eller civil uddannelse på uddannelsesniveau 7 eller er allerede indplaceret på M331-niveau. Hvis du ikke har gennemført kursus i nationale operationer vil dette skulle aftales gennemført.

Du er fleksibel, villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst. Du udviser selvstændighed og initiativ med henblik på, at enheden får løst sine opgaver, og du holder målrettet fokus på at nå dine mål.

Du er loyal overfor opgaven, dine kolleger og din enhed, og du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver.

Du udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre og er med din energi og vilje med til at skabe et godt arbejdsklima for alle.
Du er analytisk stærk og interesserer dig for taktik og doktrin.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til major af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer) eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingerne og tjenesten ved staben for 1. Brigade, så er du velkommen til at kontakte chefen for Planlægningssektionen, major Peter Faurholt-Nielsen på 728 23050 eller 1BDE-G5-01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgninger behandles løbende ligesom samtaler gennemføres i Holstebro eller på et onlinemedie efter aftale efterhånden som egnede kandidater identificeres.

Ansøgningsfristen er den 19. februar 2023, men du opfordres som beskrevet til at søge løbende.

Stillingerne er til besættelse snarest muligt.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

23.12.2022

Indrykningsdato

24.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent