Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Messegast til Fregatten PETER WILLEMOES


Messegast til Fregatten PETER WILLEMOES

2. Eskadre søger messegast med gode sociale egenskaber. Vi tilbyder et anderledes og spændene messegast job med en udfordrende hverdag til tjeneste ombord i Fregatten PETER WILLEMOES
Om os
Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som sammen med ABSALON-klassen er Søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

I 2023 er PETER WILLEMOES på beredskab, hvor vi bl.a. skal kunne løse internationale opgaver. De planlagte aktiviteter omfatter derudover bl.a. øvelsesvirksomhed med øvrige NATO partnere.

På PETER WILLEMOES har vi en stærk kultur om bord, og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang, som gør, at PETER WILLEMOES ikke står tilbage for at løse enhver opgave. Du bliver derfor en del af en af robust og sammentømret besætning, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd i en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad fregatterne og Søværnet kan
Om stillingen
Din primære opgave er i samarbejde med de andre messegaster og kokke er at servere mad til besætningen. Det indebærer dagligt tre hovedmåltider samt at renholde og vedligeholde områder på skibet som tilhører forplejningssektionen. I havn er der ofte officielle arrangementer som f.eks. middage og receptioner, og her spiller forplejningssektionen en meget vigtig rolle.
Som en del af dit arbejde deltager du i ombordtagningen af de mange tons forsyninger, der skal til for at holde produktionen gående. Herudover deltager du i rengøring af f.eks. kabys, køle- og lagerfaciliteter, samt tilstødende områder.

Alle på et krigsskib har altid mere end én funktion. Du vil derfor ud over dine primære opgaver i kabyssen også have en post i forbindelse med f.eks. helikopterflyvning, assistere medic som avanceret 1. hjælper. Derudover indgår du i skibets havariberedskab, hvor du bl.a. hjælper til med at slukke brande og røgdykke.

”Kabyssen” hedder formelt set Forplejningssektionen. Den daglige drift af sektionen sker under ledelse af skibets Proviantbefalingsmand. Forplejningssektionen består af tre kokke, en bager, en slagter, en kabyshjælper, en skyller og 6 messegaster, der alle vil være dine primære kolleger.

Når skibet er i basehavn, indstilles produktionen i kabyssen. I stedet tilstræbes en begrænset mængde dagligt arbejde, der primært skal tilsikre, at kravet til hygiejne opretholdes. Hertil kommer enkelte vagtdage.
Har du en baggrund i Søværnet kan du hurtigt tilgå stillingen og møde på skibet. Har du derimod ingen baggrund i Søværnet, skal du igennem en del uddannelse før du møder ca. 4 måneder senere på skibet.

Vi tilbyder et spændene messegast job, hvor du er lige dele messegast, soldat og sømand. Vi kan garantere, at du vil få unikke oplevelser og kammeratskaber for livet.
Det er samtidigt et job med mulighed for personlig udvikling, herunder uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og dine ønsker. I den forbindelse må der påregnes rejseaktivitet udover sejlende tjeneste.

Sejladser, vagter og kurser giver fridage, som enten udbetales eller afvikles som frihed i nogen grad efter dit ønske. Daglig tjeneste planlægges af Proviantbefalingsmanden, hvor Forsvarets behov og bl.a. dine behov for fleksibilitet indgår.

Da der årligt skal afholdes en træningsprøve, kan der naturligvis trænes i arbejdstiden
Om dig
Vi søger en energisk og effektiv medarbejder, som med et åbent sind er klar til at indgå i et ungdommeligt og omskifteligt miljø. Du har interesse for fødevarer faget, kan arbejde selvstændigt uden tilsyn, og du er klar til at give en ekstra hånd med, når der i en hektisk hverdag er travlt.
Du skal have lidt eventyr i blodet, og du og din familie skal være afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.

Kvalifikationer
Krav:

• At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden FORTROLIGT.
• At du kan gennemgå Søværnets Basisuddannelse.
• At du kan erklæres egnet til internationale operationer.

Helbredskrav:
• Du skal kunne godkendes til Forsvarets helbreds- og tandundersøgelse.
• Du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav.
• Grundvaccination.
• Egnet til røgdykning.

Ønskeligt, men ikke et krav:
• At du har gennemført Søværnets basisuddannelse.
• At du er Junior Medic
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte oversergent Jens-peter Beese på telefon 24 82 93 98 eller mail: 2E-WILM-PRB@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 9. januar 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. februar 2023 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

18.12.2022

Indrykningsdato

24.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent