Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Koordinator til Søværnets materielprojekter


Koordinator til Søværnets materielprojekter

Vil du arbejde med Søværnets kapaciteter og materiel og skabe løsninger for at vi kan løse den operative opgave, når det gælder? Og kan du koordinere og styre ressourcer på tværs af myndigheder, stabe, værn og styrelser for at opnå de bedste løsninger for Søværnet - så er jobbet som materiel og projektkoordinator i Søværnskommandoen måske jobbet for dig!
Om os
Søværnskommandoens væsentligste opgave er blandt andet at sørge for, at Søværnets skibe er klar til indsættelse på havet samt fastholdelse af Søværnets ekspertise. Søværnskommandoen er en del af Forsvarskommandoen, der består af syv stabe og kommandoer, der er placeret i København, Karup, Aalborg og Nuuk, som varetager den samlede udvikling, klargøring og -indsættelse af Forsvarets operative enheder til lands, til vands og i luften.

Du bliver en del af N4 – sektionen for materiel, logistik og kapacitetsimplementering. N4 er en stor sektion på 13 engagerede og dedikerede medarbejdere, og vi koordinerer og løser alle opgaver relateret til materiel og logistik, til støtte for Søværnets styrkeproduktion, beredskab og indsættelser inden for hele Søværnskommandoens ansvarsområde
Vi lægger vægt på kommunikation, integritet og et godt arbejdsmiljø samt et fællesskab med fokus på dine kompetencer og prioriteringer.
Om stillingen
Som koordinator har du sammen med N4 samlede kompetencer primært ansvaret for at Søværnets enheder klargøres planmæssigt, så de kan løse opgaven.

Du omsætter konkrete platformsbehov til løsninger, der skal effektueres ved FMI og FVT via UP-staben. Der arbejdes med mange snitflader, hvor ansvar for styring, koordination og samarbejde er yderst relevante kompetencer.

Stillingen giver et bredt indblik i arbejdsgange på NIV II og I, og den viden omsætter du til løsninger inden for Søværnets rammer.

Du indgår i en tørn som Materielberedskabsvagt på tilkald jf. gældende aftaler. Vagten har til opgave at holde overblikket over alle enhedernes status og koordinere at alle nødvendige ressourcer mønstres for at ethvert skib - indsat eller på beredskab - kan løse opgaven.

Alt efter din erfaring og kompetencer vil du blive tilknyttet forskellige anskaffelsesprojekter som teknisk faglig ekspertise og ressource

Stillingens indhold veksler løbende mellem et fokus på driften her og nu, samt et behov for at fordybe sig og anvende stabsmetodik som et konkret værktøj for at sikre solide løsninger fremadrettet.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant. Alternativt er du erfaren premierløjtnant, med erfaring fra Søværnets enheder, der er klar til at indtræde på en uddannelsesaftale
.
• Du har gode samarbejdsevner, er åben og udadvendt.
• Du er en sikker formidler med gode kommunikationsevner på såvel skrift som i tale.
• Du er tryg ved at være i centrum for udfordringerne og løsningerne.
• Du er fleksibel når det kræves, kan selvstændigt skabe fremdrift i opgaven, og du har øje for at nå frem til konkrete løsninger.
• Du har fokus på egne begrænsninger og kan inddrage og styre andres ressourcer i opgaveløsningen.

Det er vigtigt for stillingen, at du ser en værdi i at udbygge og fastholde et godt netværk og gode relationer på tværs af Søværnskommandoen, Søværnet og Forsvaret.
Det er væsentligt for stillingen, at du er dialogsøgende, og besidder gode analytiske evner, så du kan vurdere, hvad der kræver fokus i de forskellige trin i opgaverne. Du har erfaring fra flere forskellige grene af Forsvaret, og en viden der også er forankret i Søværnets operative struktur.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Anders Lønne Christiansen på tlf.: +45 728 12057

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 11. december 2022. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen 1. februar 2022.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

24.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent