Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Stabshjælper korporal til Uddannelsessektionen (S7) i staben ved Efterretningsregimentet


Stabshjælper korporal til Uddannelsessektionen (S7) i staben ved Efterretningsregimentet

S7 ved Efterretningsregimentet søger en selvstændig stabshjælper, der har lyst til at arbejde i et helt nyt team hvor vi er fælles om mange opgaver.
Vi kan tilbyde et spændende job i en dagligdag fyldt med faglige udfordringer og egne ansvarsområder.

Lyder dette spændende, så er dette stillingen for dig!
Om os
S7 indgår i staben ved Efterretningsregimentet (EFR) og løser opgaver til støtte for alle uddannelser og kurser ved regimentet, i samarbejde med resten af staben der arbejder med administration, logistik, planlægning, kontrol og udvikling

I perioder med højt arbejdspres rykker vi sammen om opgaven, men planlægger stadig overordnet på afspadsering af merarbejde.

Vi vægter fleksibilitet i mødetid og sted.

Der vil være muligheder for personlig videreuddannelse og kompetenceudvikling. Det ser vi som et fælles ansvar og hjælper hinanden igennem.
Om stillingen
I S7 vil du indgå i et team på i alt fire personer der alle har fokus på at skabe de bedste rammer for uddannelse ved regimentet.

Du vil virke som stabshjælper, og du støtter S7 arbejde med uddannelses- og kursus området med ansvar for S7 Share-Point, støtte til kurser samt vedligeholdelse af diverse kursus- og uddannelsesoversigter på Share-Point.

Du vil få en afvekslende tjeneste som både omfatter uddannelse, møder og seminarer, koordination med regimentets enheder, eksterne partnere og resten af S7.

Du skal bl.a. være med til at udvikle og vedligeholde Share-Point, styre indkomne opgaver til sektionen og støtte med planlægning og gennemførelse af uddannelser i tæt samarbejde med chefen og de to uddannelsesbefalingsmænd.

Du vil blive ansvarlig for:
• S7 KTP og Work Zone vedr. nye og indkomne opgaver
• Vedligeholdelse af S7/EFR Share-Point og Hærens Uddannelses Portal
• Vedligeholdelse af Instruktøroversigt og Kursus kalender
• Vedligeholdelse/Justeringer af kursus-Q'er
• Materiel- og administrationsstøtte til EFR kurser
• Støtte til vedligeholdelse af eMTEP og kursus-Q’er i DeMars

Du vil komme til at virke selvstændigt i sektionen med dine egne opgaver tilpasset dine kompetencer i direkte dialog med chefen og sagsbehandlere bredt i staben.

Du kan samtidig, afhængig af dine kompetencer og udviklingsønsker, bidrage til inspektions- og kontrolvirksomheden i koordination og samarbejde med chefen for S7.
Om dig
Du er udnævnt korporal. Alternativt er du i konstabelgruppen med relevant tjenestebaggrund og vilje til at blive korporal.

Du har erfaring fra administrativt arbejde og stabstjeneste eller ønske og evner til at tilegne dig disse.

Samtidig er det vigtigt, at du har erfaring eller evner til at arbejde selvstændigt med forskellige IT-systemer. Vi sørger for at du får den nødvendige og relevante uddannelse såfremt du mangler.

Derudover forventer vi, at du arbejder struktureret og kan arbejde både alene og i teams.

Du forventes at tage initiativ og arbejde løsningsorienteret, og er ikke bange for tage ansvar for egne opgaver, og for at støtte andre når de har behov.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte MJ Bjarke H. Graversen på mail EFR-2B-S70A@MIL.DK eller tlf. 40 74 07 52.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 92 82 eller mail FPS-TBJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 11. december 2022 og samtaler afholdes løbende.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2023 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, Tlf. 7994 6505 Mobil. 3034 4625, Mail. nste@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

23.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent