Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Sikkerhedsofficer til Beredskabsstyrelsen


Sikkerhedsofficer til Beredskabsstyrelsen

Er du uddannet sikkerhedsofficer eller har du en stor interesse for området, og kan du se dig selv som den drivende kraft i arbejdet sikkerhed i hele Beredskabsstyrelsen?
Om os
Sikkerhedsofficeren er placeret i kontor for Kapacitet, Sikkerhed og Drift, der blandt andet varetager styrelsen opgaver med militær sikkerhed, informationssikkerhed, databeskyttelse, etablissement og logistik.

Du bliver en del af et engageret og kompetent kollegateam i en dynamisk organisation, hvor vi vægter en intern arbejdstone med plads til uformel snak, sparring og samvær, men vi har til stadighed beredskabet i fokus og yder til fulde vores del i Beredskabsstyrelsens krisestyringsorganisation og stabsarbejde.
Om stillingen
Som sikkerhedsofficer, får du ansvaret for Beredskabsstyrelsens militære sikkerhed og kryptosikkerhed. Som sikkerhedsofficer skal du blandet andet rådgive og vejlede de lokale sikkerhedsofficerer ved styrelsens underlagte enheder samt gennemføre sikkerhedseftersyn ved disse enheder. Endvidere leder sikkerhedsofficeren det daglige arbejde med kryptosikkerhed.

Du får ansvaret for risikostyring inden for den militære sikkerhed, herunder vedligeholdelse af aktivliste, risikovurdering og risikohåndtering, samt generel rådgivning på området.
Sikkerhedsofficeren er POC i forhold til rådgivne myndigheder, herunder Forsvarets Efterretningstjeneste og er overordnet ansvarlige for sikkerhedsgodkendelse af medarbejdere i Beredskabsstyrelsen.

Endelig medvirker sikkerhedsofficeren sammen med informationssikkerhedsofficer og GDPR-specialist ved uddannelse og sikkerhedsbriefing af personalet.
Om dig
Du er seniorsergent eller chefsergent.

Vi forventer, at du har viden og erfaring inden for sikkerhedsområdet, eller har en stor interesse for at erhverve dig denne viden. Uanset de baggrund, søger vi for at du får den specialviden der er behov for.

Det er vigtigt, at du besidder evnen til at omsætte krav og bestemmelser og gøre dem relevante for den enkelte medarbejder.

Endelig forventer vi, at du i hverdagen kan blande humor og alvor uden at glemme fokus på opgaveløsning. Du har flair og interesse for at vedligeholde og udbygge kvaliteten inden for dit ansvarsområde, lige som du har let ved at opbygge og vedligeholde relationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en senior- / chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Birkerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fg. kontorchef Rolla Abas på telefon 72 85 22 11 eller mail BRS-RMA@mil.dk eller assisterende sikkerhedsofficer Hanne Nielsen på telefon 72 85 23 16.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.
 
Ansøgningsfristen er den 18. december 2022. Stillingen er ledig med tiltrædelse snarest muligt og der gennemføres løbende samtaler.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi udvikler samfundets evne til at forebygge og modstå ulykker, kriser og katastrofer.
Vi assisterer øvrige myndigheder, når der er behov for ekstra mandskab og/eller specialmateriel. Vi rykker også ud til akut opståede katastrofesituationer internationalt.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler vi samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
Beredskabsstyrelsen har omkring 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev og hovedsædet i Birkerød.
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Birkerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U200 Mellemledere BRS

Ansøgningsfrist

18.12.2022

Indrykningsdato

23.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent