Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Business Controller til Økonomipartner Helicopter Wing


Overassistent til funktion som business controller til Økonomipartner Helicopter Wing

Vil du være med til at styre Forsvarets økonomi? Har du mod på at arbejde med økonomistyring i en af de mest komplekse styrelser i den danske stat? Er du engageret, fagligt dygtig og god til at samarbejde? Så er du måske den vi søger.

Som ansat hos os, vil du komme til at arbejde sammen med en masse skarpe kollegaer, der controller og styrer økonomien på tværs af hele organisationen.
Om os
Forsvarskommandoens Økonomidivision en del af Forsvarsministeriets Departement og har ansvaret for, at Forsvarets underlagte myndigheder og stabes økonomi bliver forvaltet på bedst mulige måde, med henblik på at skabe mest muligt forsvar for pengene.

Økonomidivisionen leverer rettidig og værdiskabende økonomisk rådgivning til alle niveauer af Forsvaret – fra forligsaftaler og internationale missioner til budgetter, forbrugsopfølgning og prognosticering af løn og øvrig drift.

Vi har den nødvendige sammensætning af økonomisk og militær faglighed, således at vores rådgivning medvirker til, at Forsvaret får mest muligt operativ effekt for pengene.
Således har Økonomidivisionen også et økonomielement ved Helicopter Wing i Karup. Økonomielementet består af en elementleder og to økonomimedarbejdere der samarbejder med alle chefer og sektioner inden for HW myndighedsområde.

Økonomielementets overordnede opgave er at levere værdiskabende, økonomisk rådgivning for de budgetansvarlige chefer. Et af målene for elementet er bl.a. at skabe forudsætningerne for, at de operative enheder får mest mulig operativ effekt for pengene. En forudsætning for dette er, at økonomielementet i sin helhed har en solid økonomifaglighed, en god forståelse for opgaveløsningen og ikke mindst besidder de personlige kompetencer, der skal til for at kunne rådgive de budgetansvarlige chefer.
Om stillingen
Stillingen stiller krav til at kunne håndtere et selvstændigt ansvarsområde. Du vil som økonomimedarbejder få til opgave, at være økonomisk rådgiver for nogle af de budgetansvarlige chefer ved myndighederne. Det er et ansvarsfuldt job.

Din dagligdag vil bestå af økonomifaglige opgaver som bl.a. at taste og vedligeholde budgetter i SAP, oprette ordrenumre, klargøre fakturaer i workflow, opfølgning på gennemførte aktiviteter og på omkostningsregnskabet samt håndtere ledelsesinformation til økonomidivisionen.

Hertil er det vigtigt, at du følger aktivt med i myndighedernes aktivitetsplanlægning, så du får forudsætningerne for at kunne levere værdiskabende rådgivning. I dagligdagen vil du samarbejde med staben i Helicopter Wing og ved Økonomidivisionen i Karup.

Hverdagen er præget af et dynamisk arbejdsmiljø, hvor opgaver skal løses i takt med at de opstår. Omgangstonen er fri og uformel, og der lægges vægt på et godt samarbejde, såvel internt i Helicopter Wings stab, som med alle underlagte chefer og enheder. Økonomielementets opgaver består overordnet i, at udarbejde budgetplaner for aktiviteter fremadrettet samt at revurdere disse herunder at kontrollere forbruget af økonomiske midler, i forbindelse med afholdelse af aktiviteter. Herudover udfærdiger elementet økonomidirektiver til Helicopter Wings underlagte enheder.

Aktuelt omfatter opgaverne:
- Sagsbehandling vedrørende myndighedernes budgetter og økonomi, herunder økonomi i forhold til udarbejdelse af Ledelsesinformation samt opdatere myndighedernes budget i SAP.
- Støtte i forbindelse med udarbejdelse af aktiviteters beregninger vd myndighederne.
- Kontrol og validering af udarbejdede aktivitetsberegninger for myndighederne. e
- Forestå controlling af myndighedernes budget og forbrug.
- Rådgivning på baggrund af økonomiske analyser og udarbejdede prognoser til budgetansvarlig chef med henblik på optimal udnyttelse af økonomiske midler.
- Disponering jf. prokuramatrix.
- Øvrige ad hoc opgaver.

Vi tilbyder fleksible arbejdstider og prioriterer, at der er fornuftig balance mellem arbejde og privatliv. Du kan forvente få rejsedage i løbet af året og periodiske spidsbelastninger. Du refererer i det daglige til elementlederen Chefsergent Tom Jørgen Hjortsø.
Om dig
Du er kontoruddannet med interesse for økonomistyring.

Vi forventer, at du kan komme bag om myndighedernes økonomi og derigennem skabe værdi for de budgetansvarlige chefer. Det indebærer i sin helhed tre hovedkompetencer:
Forretningsforståelse:
- Du har – eller er interesseret i at få – en god forståelse for Helicopter Wing opgaver og drivkraft. En god forretningsforståelse er afgørende for at forstå de chefer, du skal levere økonomistyring og rådgivning til.

Økonomiforståelse:
- Du har et godt kendskab til økonomi i Forsvaret, herunder anvendelsen af DeMars, Business Objects og Excel. Hvis du har erfaring med forvaltning og/eller administration er det bestemt også en fordel for dit daglige virke.

Personlige kompetencer:
- Analyse og kommunikation er to vigtige kompetencer, som vil blive vægtet højt. Analyseevnerne skal du bruge til at komme bag om tallene i chefernes økonomi; og kommunikationen skal du bruge proaktivt og samarbejdsorienteret, for at skabe værdien for cheferne. Hertil er du også resultatorienteret, ordentlig og forstår at opbygge tillid. En stilling som økonomimedarbejder i Økonomidivisionen indebærer, at du skal levere skræddersyede økonomiløsninger for de chefer, du rådgiver – under hensyntagen til Forsvarets overordnede krav og behov.

Det kræver helhedsforståelse - og til tider evnen til at kunne navigere i to roller.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Daglig tjeneste bliver i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte rekrutterende chef Michael Jacob Olesen på telefon 7281 2663.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Christian Aziz på telefon 32 66 58 86.

Ansøgningsfristen er den 8. december 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart i forlængelse heraf og ansættelsen er pr. 1. februar 2023 eller efter aftale.

Du bedes søge stillingen via vores elektroniske ansøgningsmodul ved at trykke på linket ”søg stillingen” nederst på denne side. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

08.12.2022

Indrykningsdato

23.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent