Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Leder af Ammunitions- og Håndvåbendepot Karup (genopslag)


Leder af Ammunitions- og Håndvåbendepot Karup (genopslag)

Har du lyst til at blive en del af et professionelt og engageret team? Så søger vi lige nu en leder til Ammunitions- og Håndvåbendepotet i Karup.
Om os
Ammunitions- og Håndvåbensektionen (AHSEK) under Supply Chain Divisionen omfatter fem ammunitionsdepoter, hvoraf Ammunitions- og Håndvåbendepotet i Karup er et af dem.

I AHSEK har vi en åben kultur, hvor tanker og ideer udveksles frit for at fremme høj kvalitet i opgaveløsningen.

Vi understøtter et fagligt, kreativt og konstruktivt samarbejdsmiljø, hvor de mange opgaver løses af ressourcepersoner i et godt samarbejde.
Om stillingen
Opgaveløsning og vilkår:
- Ledelse og koordination af ammunitions- og håndvåbendepotets seks medarbejdere.
- Ledelse og styring af ammunitionsdepotets samlede drift, herunder personel, administration, materiel, lagerbeholdning, distribution og eftersyns-/vedligeholdelsestjeneste.
- Det forventes, at du efter en grundig oplæring i depotets opgaver, selvstændigt varetager depotets administrative og planlægningsmæssige funktioner/opgaver, herunder kontinuerligt optimerer driften.
- Det forventes, at du er resultatorienteret og lægger vægt på at der er orden og styr på tingene, herunder at alle bestemmelser vedr. forvaltning samt ammunitions- og transporttjeneste efterleves. Du skal være indstillet på, at deltage i diverse uddannelser for at styrke egen position og opgaveløsning.
- Du bør have kendskab til at arbejde i en politisk organisation.
- Der skal forudses rejseaktivitet, primært til møder og uddannelser.
- Du skal indgå i et samarbejde med chef, ledere og medarbejdere, samt være en naturlig samarbejdspartner for resten af strukturen
- Du kan forvente, at få en meget alsidig stilling, hvor du skal samarbejde med alle medarbejdere på depotet og i sektionen.
Om dig
Du er seniorsergent og har erfaring fra en lignende stilling som leder i forsvaret med logistisk indhold.

Som person er du udadvendt, fleksibel og serviceminded. Du stiller krav til dit arbejde og sætter ære i, at dine arbejdsopgaver udføres korrekt og til tiden. Du er kendt for at bidrage aktivt til opgaveløsningen i samspil med andre. Du har et fagligt højt niveau og du kan tilpasse dig en til tider foranderlig hverdag. Du er i besiddelse af evnen til at kommunikere og formidle på alle niveauer.

Du er en erfaren bruger af IT og rutineret bruger af DeMars (SAP/R3).

Du skal besidde kørekort i kategorien B og C. Det er vigtigt, at du kan kommunikere i både skrift og tale på dansk, samt at du har læsefærdigheder i engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef AHSEK MJ Mandus Andresen på telefon 25 55 28 00.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte seniorsergent Tobias B.S. Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-tbj@mil.dk eller telefon 72 81 92 82.

Ansøgningsfristen er den 31. december 2022 og samtaler gennemføres snarest derefter. Stillingen ønskes besat snarest muligt efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Supply Chain Divisionen
Vi er cirka 900 medarbejdere ansat i Supply Chain Divisionen og er fordelt på cirka 45 adresser rundt i hele landet.
Supply Chain Divisionen er en moderne logistisk virksomhed, som dagligt forsyner de danske soldater. Opgaverne er mange og spænder blandt andet over lagerstyring, lagerforvaltning, forsyningskapacitet og lokalindkøb.
Vi er en serviceorienteret virksomhed, som lægger stor vægt på kundeorientering og konkurrencedygtighed.

Supply Chain Divisionen er en del af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, der administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.12.2022

Indrykningsdato

23.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent