Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Specialkonsulent til ’Task force’ for ledelses- og organisationsudvikling i Forsvaret


Specialkonsulent til ’Task force’ for ledelses- og organisationsudvikling i Forsvaret

Er du optaget af et højt fagligt niveau i arbejdet med facilitering, undervisning, ledelses- og organisationsudvikling, og drømmer du om at indgå i en enhed, der yder praksisnær støtte og rådgivning til Forsvaret, så er du måske vores nye kollega på Forsvarsakademiet, Institut for Ledelse og Organisation (ILO).

Som specialkonsulent får du en nøglerolle i et team, der udvikler og implementerer Forsvarets indsatser for psykologisk tryghed, psykisk arbejdsmiljø og forebyggelse og håndtering af krænkelser samt hermed forbundne ledelses- og organisationsopgaver.

Du bliver en del af et større fagfællesskab som over en bred vifte arbejder dedikeret med ledelses- og organisationsudvikling i uddannelse og praksis.

Vi er kendt for at gøre en forskel, når vi yder professionel og faglig støtte til Forsvarets chefer - alt sammen fra et stærkt arbejdsmiljø hvor forskning, uddannelse og udvikling integreres i vores faglige fællesskab.

Du bliver del af et team, der yder vigtig støtte og rådgivning til Forsvarets chefer.
Om os
Instituttet udvikler og styrker Forsvarets kompetencer til ledelse og organisation. Du bliver del af et spændende institut som arbejder med ledelses- og organisationsudvikling på højt niveau.

Instituttet giver enkeltpersoner og grupper, f.eks. Forsvarets chefer og myndigheder, adgang til forskningsbaseret viden om ledelse- og organisationsudvikling i militær sammenhæng og medvirker til, at denne viden omsættes til anvendelse i praksis, og at erfaringer fra praksis nyttiggøres ved udviklingen af det teoretiske grundlag. Det teoretiske afsæt er baseret på forskning og erfaringer med militær ledelse og organisation.

Vi ser organisationer og processer i organisationer som potentielt komplekse og har tillige et helhedsorienteret og relationelt perspektiv på ledelse i spændet mellem fornyelse og stabilitet og mellem relationer og resultater. God ledelse i Forsvaret er bekrevet i Forsvaret Ledelsesgrundlag og bygger på en antagelse om, at ledelse altid foregår i en balancering mellem flere ofte modsatrettede krav, forventninger og logikker.

Vi er placeret på Svanemøllens Kaserne på Østerbro. Vi er en enhed, som arbejder sammen om at skabe stærke løsninger. Vi har et godt sammenhold og der er mange erfarne kolleger, som er interesserede lyttere og sparringspartnere, når en sag skal vendes. Hverdagen er varieret, og vi har fleksible arbejdsforhold. Vi har et fagligt miljø, hvor vi som oftest både kan fordybe os i tingene og få afprøvet teorier i praksis.
Om stillingen
Du bliver del af et spændende institut, som arbejder med ledelses- og organisationsudvikling på højt niveau, og også til et team, der er dedikeret til forebyggelse og håndtering af krænkelser og opbygning af trygge arbejdsfællesskaber.

Det er en opgave, der nyder højt prioritet i Forsvaret og du bliver omgivet af dygtige kolleger, som alle er dybt optagede af at understøtte Forsvarets viden og praksis på området for ledelse, organisationsudvikling og psykisk arbejdsmiljø i Forsvaret.

Stillingen er rettet mod kompetenceudvikling og organisationsudvikling i Forsvaret med særligt fokus på områder som psykologisk tryghed, psykisk arbejdsmiljø og kompetencer til forebyggelse og håndtering af krænkelser samt hermed forbundne ledelses- og organisationsopgaver.

Som vores nye kollega, bliver du en del af et team, der implementerer Forsvarets indsatser herfor og opgaverne vil indbefatte:

- Implementere Forsvarets projekt på området i form af planlægning, design, implementering og evaluering af undervisning og læringsaktiviteter
- Gennemføre oplæg, workshops og afholdelse af seminarer – enkeltseancer såvel forløb
- Udvikle og implementere kompetenceudvikling, der kan understøtte facilitering, proceskonsultation, viden om psykisk arbejdsmiljø
- Faglig rådgivning og processtøtte til organisationsudvikling og udvikling af topchefers chefvirke i praksis
- Styrke det lokale chefvirke – individuelt såvel i chefgrupper
- Styrker udvikling, transition og styrket sammenhængskraft i organisationen
- Understøtter trivsel, sammenhængs- og handlekraft.
- Sikre kompetenceudvikling på området for forebyggelse og håndtering af krænkelser
- Medvirke til integration af indsatsen i instituttets øvrige produktion
- Deltage i og bidrag til instituttets og Forsvarsakademiets faglige udviklingsmiljø.

Du og dit team er typisk involveret i sammenhænge, hvor komplekse udfordringer skal drives og faciliteres af en uvildig samarbejdspartner fra Forsvaret, eller når viden om og metoder inden for ledelse, skal omsættes i praksis.

Institut for Ledelse og Organisation ved Forsvarsakademiet har en lang tradition for at bistå Forsvarsministeriets koncern med solid faglighed inden for ledelse og organisation og kompetencer til at designe, lede og facilitere processer. Et grundlæggende princip for vores støtte er, at det skal styrke det lokale chefvirke og ledelsespraksis i et langsigtet perspektiv. Dvs., vi skal efterlade de støttede myndigheder med en styrket ledelse, forbedrede processer og/eller personlige og organisatoriske kompetencer, som myndighederne også kan drage nytte af fremadrettet.

Kvalitetssikringen af vores støtte indbefatter, at vi fastholder den solide faglighed, støtten bygger på, at vi deler viden og sparrer samt og at vi sammen evaluerer, om vores støtte medfører den ønskede effekt. Derudover ønsker vi at styrke opbygningen af den viden, vi som instituttet opnår i mødet med praksis. Det kan være personlige kompetencer for den enkelte konsulent, inddragelse af viden fra praksis i vores uddannelser og generel videndeling af de aktuelle udfordringer, vi møder i praksis, både til intern vidensdeling i instituttet og eksternt til instituttets interessenter.
Om dig
Vi ser frem til at samarbejde med dig, og vi forestiller os, at du er en god holdspiller med solid erfaring inden for ledelses- og organisationsudvikling, f.eks. fra en rolle som intern eller ekstern konsulent, og herunder, at du både kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå som holdspiller på et stærkt hold.

Formentlig er du som os optaget af ledelse og det, der bevæger sig inden for både forskning og praksis fx på områder som ledelse, organisationsdesign, kultur og transitioner, forandringer, facilitering, læring i organisationer og individuel ledersparring og coaching.

Din baggrund:

Du har stor interesse for og erfaring med sammenhængen mellem ledelse, psykisk arbejdsmiljø og det at opbygge trygge arbejdsfællesskaber.

Vi forestiller os, at du enten kommer fra et spor i ledelse eller et spor som handler om psykisk arbejdsmiljø.

Vigtigt er det, at du sætter pris på udvikling af læringsaktiviteter, facilitering, undervisning og rådgivning.

Det er en fordel, hvis du ligefrem har beskæftiget dig med undervisning i procesfacilitering eller undervisning af konsulenter i facilitering.

Du har en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse og evt. efteruddannelser, som dokumenterer et solidt fagligt udgangspunkt, fx uddannet coach, procesfacilitator, osv.

Du har erfaring med rådgivning og facilitering af processer på alle niveauer i en organisation, herunder med topledelser i større organisationer.

Du har erfaring med udvikling af organisation og ledelse fra en offentlig organisation.
Du har erfaring som underviser/oplægsholder.

Du er indstillet på, at der kan være en del rejseaktivitet forbundet med stillingen, herunder tjenestebesøg til enheder i nationale og internationale operationer.

Hvis du kan se dig selv i det, så tilbyder vi dig et spændende og fagligt udviklende job i et stærkt fagfællesskab, der med stor energi understøtter ledelses- og organisationsudvikling i en vigtig og relevant samfundsinstitution, der netop ser god ledelse som et professionelt kendetegn.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes som specialkonsulent efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten.
Der vil afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg.
Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos Institutchef Vilhelm S. Holsting på mail: VIHO@fak.dk eller tlf.: 7281 7562.

Alternativt sektionschef Allan Møller-Petersen på mail: ALMO@fak.dk eller tlf.: 2190 2000.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Camilla Asker Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9192, eller mail: FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfrist er søndag den 14. december 2022. Samtaler afholdes i umiddelbar forlængelse af fristen.

Stillingen er til besættelse fra 01. februar 2023 eller snarest derefter. Dog venter vi gerne på den helt rette ansøger.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn.

Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

14.12.2022

Indrykningsdato

23.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent