Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Sagsbehandler O-Kontor ved Eskadrille 724 - Helicopter Wing


Sagsbehandler O-Kontor ved Eskadrille 724 - Helicopter Wing Karup

Har du lyst til et attraktivt job i et operativt miljø? Er du handlekraftig? Har du erfaring som flyvende besætningsmedlem? Eskadrille 724 søger en kompetent SSG til at varetage stillingen som sagsbehandler på eskadrillens operationskontor.
Om os
Eskadrille 724 blev officielt oprettet den 7. august 2003, og havde inden da en fortid som Hærens Flyvetjeneste. Enheden er den ene af Forsvarets tre helikoptereskadriller og leverer sammen med Eskadrille 722 og Eskadrille 723, alt helikopterflyvning til Forsvaret. Enheden opererer til dagligt 11 stk. FENNEC helikoptere, med følgende opgavekompleks:

- Observation/Rekognoscering
Ved rekognosceringsopgaver overflyver helikopteren et område for at indsamle informationer til brug for landtropper, der skal kunne manøvrere i området. Det kan for eksempel dreje sig om at fastslå hvordan vejforholdene er, mulige IED områder osv.

- Sikring og let transport
Helikopterne bruges til persontransport og mindre transportopgaver, herunder også VIP-opgaver, blandt andet for kongehuset. Fennec-helikopterne anvendes også til sikring i samarbejde med landbaserede enheder. I denne sammenhæng er helikopteren en flyvende observationspost, eventuelt med bevæbnede vagter ombord, når for eksempel en lejr eller en konvoj skal bevogtes.

- Støtte til politiet og specialkorps
Eskadrille 724 hjælper på daglig basis Politiet ved forskellige eftersøgningsopgaver. Det kan blandt andet dreje sig om bortgåede personer eller eftersøgning af flugtbiler efter røverier osv. Endvidere arbejder Eskadrille 724 sammen med Politiets Aktionsstyrke, Jægerkorpset og Frømandskorpset.

Ud over ovenstående opgaver, deltager Eskadrille 724 ligeledes i øvelser med Hæren og Søværnet. Dette med henblik på at støtte de andre enheder, og samtidig træne og opbygge færdigheder for nye piloter.
Om stillingen
Du vil, udover at fungere som operativ observatør på Fennec helikopteren, stå for behandling af indkomne opgaver til eskadrillen.
Stillingerne kræver gode evner indenfor planlægning, og beslutningstagen for at sikre effektiv opgaveløsning. Da Eskadrille 724 er en meget dynamisk arbejdsplads, kræver stillingerne stor omstillingsparathed og høj grad af ressource bevidsthed og helhedsorientering, for at løse opgaver, med de midler der er til rådighed. O-kontoret er repræsenteret i Eskadrille 724 ledelsesteam.

Som sagsbehandler på ESK O-Kontor skal du:
- Være ESK primære bindeled til HW Stab samt NAOC.
- Selvstændigt iværksætte sagsbehandling af indkommende opgaver.
- På vegne af ESK ledelse, udarbejde og udgive eskadrille-befalinger
- Uddelegere ansvar og fordele ressourcer til gennemførelsen af opgaver.
- Repræsentere ledelsen og er herunder ansvarlig for holdningsbearbejdelse af personel.
- Ansvarlig for at holde kontakt til relevante samarbejdspartenere, således at gensidige relationer til andre myndigheder opnås og fastholdes.
- Er ansvarlig for at AKOS ajourføres.
- Fungere som mentor for mindre erfarne kolleger under planlægning og gennemførelse af opgaver.
Om dig
Du er seniorsergent, eller oversergent i gang med eller med fuldført VMF-II eller tilsvarende og således egnet til udnævnelse til seniorsergent.

Du skal have baggrund som flyvende besætningsmedlem, ønskeligt med en solid operativ erfaring på AS-550 FENNEC, herunder gerne observatørinstruktør virket. Du vil på sigt skulle indgå i vagtplan for operative vagter, så uddannelse hertil skal kunne gennemføres inden for en overskuelig periode, samt dertilhørende sikkerhedsgodkendelse.

Du skal være proaktiv, omstillingsparat og kunne arbejde selvstændigt og struktureret i et ofte meget omskifteligt arbejdsmiljø, hvor du skal være i stand til at håndtere mange opgaver af gangen.

Du skal kunne kommunikere klart i skrift og tale og være i stand til at iværksætte planlægning selvstændigt, da du selv vil indgå i forskellige opgaveløsninger samtidig med din funktion på O-Kontoret.
Eskadrillens planlægningsværktøjer omfatter: Excel, WING, eMTEP, Outlook, Sharepoint. Det vil derfor være ønskeligt, at du har kompetencer inden for disse områder.

Stillingen indeholder en vis kontaktflade med andre enheder herunder specialoperations korps, så du skal derfor betragte dig selv, som værende tilpas udadvendt og hvilende i dig selv, således at du er i stand til gå forrest i samarbejdet med en rolig og professionel adfærd.

Tidligere tjeneste:
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med ledelse i lignende stilling. Endvidere vil det være ønskeligt, at du har erfaring med planlægning samt gennemførelse af helikopteroperationer i rammen af specialoperationer, gerne i nationalt og internationalt regi samt i et værnsfælles miljø.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte KN Viggo Lodberg, Næstkommanderende for Eskadrille 724 på +45 72 84 34 02. Du kan også sende en mail på HW-724-004@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-MAN@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 11. december 2022 og samtaler forventes afholdt løbende.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HW
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker.
Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.
Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste.
Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

15.12.2022

Indrykningsdato

23.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent