Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Forvaltningsbefalingsmand til 4. Besætning i THETIS-klassen (genopslag)


Forvaltningsbefalingsmand til 4. Besætning i THETIS-klassen (genopslag)

Er du oversergent i Søværnet og har du en faglig baggrund som kok, kontorassistent eller tilsvarende, kan du være den medarbejder, vi søger til stillingen som forvaltningsbefalingsmand i 4. Besætning.
Om os
Vores primære opgave er at indgå i det militære forsvar af Grønland og Færøerne og hævde Rigsfællesskabets suverænitet. Det gør vi gennem patruljevirksomhed i Arktis Kommandos ansvarsområde. Ved samme lejlighed løser vi en række andre opgaver som søredning, miljø-overvågning, fiskeriinspektion, assistance til civile myndigheder mm. Når muligheden byder sig, deltager vi i større øvelser som for eksempel Joint Warrior i Skotland eller Flotex Silver og Norwegian Task Group i Norge.

Langt størstedelen af tjenesten foregår med sejlads ved Grønland og Færøerne. Når vi er hjemme har vi enkelte hjemmearbejdsdage samt perioder med tjeneste eller kursusaktivitet - typisk i Frederikshavn. Vores togter har normalt en varighed på seks til syv uger. I alt bliver det til ca. 160 sejldage pr. år.

For at skabe den bedst balance mellem den sejlende tjeneste og privatlivet er der stor fokus på planfastholdelse i besætningen og 1. Eskadre.

I 4. Besætning vægter vi professionalisme, kammeratskab og det gode arbejdsmiljø højt. Vi har en resultatorienteret tilgang til opgaveløsningen, og vi leverer altid den efterspurgte vare bedst muligt. For at kunne dette, er der højt til loftet, og omgangstonen er uformel.
Om stillingen
Som forvaltningsbefalingsmand kommer du til at indgå i forvaltningsdivisionen, der er ledet af næstkommanderende og derudover består af banjermesteren og ni menige gaster. Du vil blive daglig leder for kabyspersonellet og en enkelt administrativ medarbejder.

I forbindelse med sejlads vil du blive ansvarlig for indkøb af proviant. Herudover vil du blive pengeregnskabsfører og ansvarlig for, at hele besætningen afregnes i forhold til rejseaktivite-ter.

Sammen med enhedens øvrige mellemledere kommer du til at indgå i tørnen som vagtassi-stent. Vagtassistentens opgaver består blandt andet i at assistere i forbindelse med helikopter- og gummibådsoperationer samt ved ankring og letning.

Vi kan tilbyde dig et alsidigt job med god mulighed for personlig og faglig udvikling.
Om dig
Du er uddannet sergent og har en faglig baggrund som kok, kontorassistent eller lignende.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt inden for et område, hvor der er mange administrative regler. Samtidig skal du kunne planlægge og gennemføre sektionens hverdag. Organisationen om bord kræver, at du er en holdspiller, som kan sikre en tæt dialog med de øvrige befalings-mænd. Vi forventer, at du er energisk, effektiv og i stand til at lede og fordele arbejdsopga-verne i sektionen.

Du har en anerkendende tilgang i din ledelsesstil. Du prioriterer den daglige ledelse og personli-ge tilstedeværelse blandt personellet højt. Når det brænder på, er du ikke bange for selv at give en hånd med i kabyssen eller på dækket.

Din helbredsmæssige status skal være godkendt til sejlads uden begrænsninger.

Stillingen er normeret til oversergent, men kan med den rette kandidat besættes af en sergent, som i givet fald vil skulle gennemføre et individuelt uddannelsesforløb.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.


Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets næstkommanderende OK Brian Jensen, mailadresse: 1e11-b4-nk@mil.dk, mobil +45 4077 8351. Alternativt kan du kontakte den afgående forvaltningsbefalingsmand OS John Davidsen, mailadresse: 1e11-b4-fvb@mil.dk, mobil +45 5055 7071.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 10. december 2022. Stillingen er til besættelse 1. januar 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enhe-der er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

10.12.2022

Indrykningsdato

23.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent