Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Patruljefører for efteruddannelse af frømænd ved Frømandskorpset i Kongsøre


Patruljefører for efteruddannelse af frømænd ved Frømandskorpset i Kongsøre

Brænder du for at arbejde med ledelse og uddannelse? Så er patruljefører for efteruddannelsen ved Frømandskorpset jobbet, hvor du samtidig får muligheden for at præge og udvikle Frømandskorpsets kommende generationer af Frømænd.
Om os
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden.

Vi har et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører.

Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.

Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.
Om stillingen
Som patruljefører har du ansvaret for frømandskorpsets efteruddannelse for frømænd, der til dagligt omtales EUF.

Som patruljefører for EUF står du for planlægning, koordination, afvikling og evaluering af EUF program, men har også en særlig vigtig opgave i at fremstå som rollemodel for de nyuddannede frømænd og sikre, at de er bedst muligt klædt på til deres kommende operative tjeneste. Uddannelsen gennemføres til tider i samarbejde med andre sektioner i Frømandskorpset og med støtte fra andre enheder i Forsvaret.

Du vil få det direkte personale- og ledelsesansvar for de nyuddannede frømænd. Du skal forvente at jobbet som patruljefører kræver en stor arbejdsindsats, fleksibilitet og at du deltager i ugentlige trænings- og øvelsesaktiviteter med EUF, der indimellem også løber hen over weekender.

Det første år som patruljefører er særligt, da der på baggrund af den lukkede elevskole i 2022 ikke gennemføres EUF i 2023. Det har givet muligheden for at opdatere uddannelsen og du vil her være ansvarlig for at planlægge og fordele ugerne for EUF, udfærdige læringsplaner og koordinere uddannelsen med andre sektioner i Frømandskorpset og andre enheder i Forsvaret.

Stillingen giver gode muligheder for personlig og faglig udvikling, og du får samtidig mulighed for at have stor indflydelse på din dagligdag.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til udnævnelse.

Du skal have baggrund som uddannet frømand, med flere års tjeneste i den operative struktur og det vil være en fordel hvis du tidligere har haft tjeneste som enten patruljefører eller næstkommanderende i en patrulje.

Stillingen er karakteriseret ved en stor grad af selvstændighed, hvorfor det er vigtigt, at du er proaktiv, struktureret og forstår at sætte dig igennem i samspillet med Frømandskorpset øvrige enheder. Du skal være målrettet, helhedsorienteret og vide, hvor du og din sektion indgår i den samlede opgaveløsning.

Det vil være en fordel, hvis du tidligere har beskæftiget dig med planlægning og tilrettelæggelse af uddannelse, og har en god forståelse for læringsplaner i Forsvaret. Det vil også være en fordel, hvis du har erfaring med uddannelse/udvikling af medarbejdere. Du er gennemslagskraftig som mellemleder og har en anerkendende tilgang til ledelse, således du konstruktivt kan benytte dine kollegaers faglighed i opgaveløsningen.

Som person er du åben for nye udfordringer og opgaver samt løsning af disse i tæt samarbejde med chefen for 3. Squadron, de andre mellemledere og medarbejdere i 3. Squadron. Du er drevet af et højt faglig engagement, og er god til at prioritere dine daglige opgaver.

Du er god til at planlægge, er helhedsorienteret og du lader dig inspirere til nye udviklingsretninger i din opgaveløsning. Du har fokus på det gode samarbejdsmiljø, er proaktiv og følger selv dine opgaver til dørs. Du har gode diplomatiske evner og kommunikative evner både i skrift og tale. Du går op i at være på forkant med ting, som har indflydelse på dit arbejde.

Sidst men ikke mindst brænder du for at præge de kommende generationer af frømænd i en positiv, udviklende retning, og du brænder i det hele taget for at arbejde med mennesker og for udvikling af medarbejdere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Odsherred.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos KL T.A. Kilen på mail FKP-S301@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 11. december 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. januar 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FRØMANDSKORPSET
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke med hjemsted i Kongsøre ved Isefjordens vestlige kyst.
Vi har et unikt fællesskab der bygger på stor diversitet blandt personellet og som er kendetegnet ved åbenhed, loyalitet, kreativitet og stærk faglig dedikation. Dette er afsættet for et innovativt, inddragende og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere.
Frømandskorpset er en enhed der lægger stor vægt på dedikation, professionalisme og samarbejde da vi tror på: ”Styrke gennem fælles indsats.”
Vi vægter balancen mellem familie- og arbejdsliv under hensyntagen til et til tider højt arbejdstempo, hvor tjenestetider i perioder kan forventes at være fleksible.
Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
Frømandskorpset er en niveau III myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Kongsøre, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

23.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent