Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Seniorsergent med fokus på teknisk sikkerhed ved Fighter Wing Skrydstrup


Seniorsergent med fokus på teknisk sikkerhed ved Fighter Wing Skrydstrup

Har du lyst til at arbejde i en enhed med stort fokus på den militære sikkerhed? Og vil du bruge din erfaring og nysgerrighed inden for sikkerhedsområdet, til at fastholde og udbygge fokus på dette? Er du teamplayer, men kan samtidigt arbejde selvstændigt? Så er jobbet som Sikkerhedsbefalingsmand med vægt på Terminal Area Security Officer (TASO) opgaver i Military Security Section (MSS) ved Fighter Wing Skrydstrup helt sikkert noget for dig!

Om os
Fighter Wing Skrydstrup (FW) udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.
Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

MSS er en del af staben ved Fighter Wing Skrydstrup.

Vi arbejder med alle aspekter, som har med den Militære Sikkerhed at gøre.

MSS er ligeledes ansvarlig for Bevogtningstjenesten for hele flyvestationen.

Opgaverne løftes til dagligt af kompetente medarbejdere, som alle har et stort engagement og en høj faglighed i et uformelt og behageligt arbejdsmiljø.

Enheden er inde i en særdeles spændende periode, hvor både cybertruslen og de nye F-35 kampfly sætter dagsordenen for, hvordan vi i fremtiden skal arbejde – særligt hvad angår den Militære Sikkerhed. Sikkerheden og kravene hertil kommer til at løfte os ind i en helt ny tidsalder.
Om stillingen
Som Sikkerhedsbefalingsmand og TASO vil du arbejde tæt sammen med MSS koordinerende sikkerhedsofficer for Fysisk Sikkerhed og koordinerende informationssikkerhedsofficer (KISO).

Arbejdet vil som udgangspunktet kunne omfatte alle emner inden for militær sikkerhed og en specialisering inden for sikringsplaner, TEMPEST og teknisk sikkerhedseftersyn, hvor du får ansvaret for udpegede områder. Med ansvar følger også beføjelser og du kan forvente en høj grad af frihed under ansvar, med stor indflydelse på arbejdsmetoder og processer.

Arbejdet med sikrede faciliteter omfatter bl.a.:
• Faciliteternes fysiske sikring.
• Planlægning og gennemførsel af tekniske sikkerhedseftersyn.
• TEMPEST og design af hemmelige installationer.
• Koordination og sagsbehandling med andre myndigheder, herunder FE og Center for Cybersikkerhed.
• Deltage i interne og eksterne sikkerhedsinspektioner.
• Assistere SIKOF med udarbejdelse af sikringsplaner.
• Assistere KISO med myndighedens overordnede informationssikkerhedsstyring. Herunder risikostyring og rådgivning til myndighedschefen, samt koordinering med andre myndigheder og leverandører.
• Assistere KISO med udarbejdelse af bestemmelser, instrukser og vejledninger for myndighedens IT-systemer.
• Assistere KRYSOF med kontrol og vejledning af kryptopersonel.

Som medarbejder i MSS skal du desuden kunne støtte sikkerhedsofficeren og dine kolleger inden for resten af det militære sikkerhedsområde. Herunder:
• Udføre sagsbehandling for kolleger, når de er væk på ferie, kursus, eller lignende.
• Fungere som sikkerhedsofficer i perioder hvor sikkerhedsofficeren ikke er der.
• Deltage i øvelser og internationale missioner, samt andre deployeringer.
• Håndtere kompromitteringer og andre sikkerhedsrelaterede hændelser, når de opstår.

Afslutningsvis skal du vide, at du vil være en del af et dynamisk team med til tider ad hoc opgaver.
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergent som er klar til at indgå en uddannelsesaftale. Du har god forståelse for elektronik og evt. også erfaring med arbejde inden for sikkerhedsområdet. Du er god til at samarbejde og indstillet på at hjælpe kolleger og medarbejdere i øvrigt. Du er omstillingsparat med lyst til at tilegne dig ny viden og kompetencer inden for militær sikkerhed. Du trives godt på kontoret, såvel som på værkstedet.

Du er ikke bange for at træffe beslutninger og du forstår at kommunikere dine budskaber og beslutninger tydeligt og effektivt, både i skrift og tale.

Du er indsættelsesparat og kan udsendes i internationale operationer.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Tommy Gerd Nielsen på telefon +45 728 48 301.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-MAN@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 12. december 2022 og samtaler forventes afholdt i uge 51.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FIGHTER WING
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.
Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.
Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.
Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

12.12.2022

Indrykningsdato

23.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent