Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Chef for Faggruppe Kamp ved 2. Kapacitetsafdeling tilbydes midlertidig tjeneste


Chef for Faggruppe Kamp ved 2. Kapacitetsafdeling tilbydes midlertidig tjeneste

Vil du have en koordinerende nøglerolle i forhold til at anskaffe våben, udrustning og materiel til vores soldater, samt have et tæt samarbejde og dialog med interessenter i hele Hæren/Forsvaret?
Om os
Faggruppe Kamp er, ud over chefen, normeret med ti medarbejdere. En kaptajn, seks seniorsergenter, 2 oversergenter og en overkonstabel. Disse fungerer som sagsbehandlere, kursusledere, faglærere henholdsvis forsyningshjælper. Opgaverne er mangeartede, hvorfor faggruppen i praksis er underopdelt i et antal teams med hver sit ”hovedfagområde”: Våben, skydeuddannelse og enkeltmandsudrustning.

Vores omgangstone er professionel, åben og uformel, og vores arbejdsmiljø er kendetegnet ved muligheder for sparring, erfaringsudveksling og kompetenceudvikling.

Faggruppe Kamp er den ene del af Hærens tværgående S7, der ledes af en major, og hvor Faggruppe Panser udgør den anden del.

Du kan finde supplerende oplysninger om 2. Kapacitetsafdeling på vores team-site på FIIN eller på www.danskeartilleriregiment.dk
Om stillingen
Som chef for Faggruppe Kamp kommer du til at lede og samarbejde med kolleger med forskellige fagligheder og erfaringer, og som alle har en professionel, engageret og dedikeret tilgang til deres opgaver og ansvar. Der er et tæt samarbejde mellem sagsbehandlerne, idet der ofte er overlap mellem de forskellige fagområder, og fordi vi tilstræber at have en primær og sekundær sagsbehandler på fagområderne.

Faggruppen udbyder for tiden to faglærerkurser: Skydelærer og Udvidet Skydeteknik på henholdsvis fem og tre uger. Kurserne gennemføres med en seniorsergent som kursusleder, der har to faglærere og en forsyningshjælper som kadre.

En betragtelig del af faggruppens opgaver følger materiellets livscyklus startende med markedsundersøgelse og anskaffelse, hvor vi er brugernes repræsentanter og blandt andet deltager i afprøvning frem mod typevalg. Herefter skriver vi betjeningsvejledninger, uddannelsesbeskrivelse og læringsplaner. Når soldaterne har fået udleveret materiellet, deltager vi i inspektioner og tilpasser uddannelsesdokumentationen, efterhånden som Hæren får erfaringer med brugen af materiellet eller materiellet moderniseres.

Vi varetager fagansvar for hele Hæren, på enkelte områder hele Forsvaret, og derfor vil der være løbende dialog med de enheder, der anvender materiellet, Tjenestegrensinspektører, Hærkommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Tjenesterejser og merarbejde vil forekomme, men du vil have stor indflydelse på tilrettelæggelse af din egen arbejdstid, herunder mulighed for hjemmearbejde og placering af optjent afspadsering.

Fordi opgaveporteføljen er så bred, og nogle opgaver tilgår med relativ kort frist, eller er sammenfaldende i tid, så stilles der krav til at kunne prioritere og omstille sig. Det vil dog stadig være muligt at organisere tjenesten, så der bliver plads til kompetenceudvikling, herunder evt. at læse Forsvarets Master i Militære Studier, mens du sidder i stillingen.
Om dig
Vi regner med, at du interesserer dig for, har viden om og erfaring med soldatens håndvåben, udrustning og materiel, men gerne også skydeuddannelse, uddannelseshjælpemidler og -systemer samt uddannelsesdokumentation.

Du har gode kommunikations- og samarbejdsevner og erfaring med interessenthåndtering.

Du er kendetegnet ved at have drive, være fleksibel samt trives med forandringer. Hvis du tilmed er nysgerrig og har viljen til at lære, så tilbyder vi rammerne for udvikling af
dine kvalifikationer og kompetencer.

Du er kaptajn med nogle års erfaring i graden eller er M322-major.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du forsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested vil være Oksbøl Kaserne.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for S7, major Ole Tang på tlf.: 9133 5075 eller via e-mail: DAR-2A-S70A@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent kaptajnløjtnant Camilla Asker Boye ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9192 eller mail: FPS-CAB@mil.DK.

Ansøgningsfristen er den 14. december 2022. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes senest besat den 1. februar 2023.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Danske Artilleriregiment (DAR)
DAR blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.
1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA besidder moderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.
2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse og den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og op-stille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed. Ydermere hidrører Hærens Simulationscenter under 2KAP.
3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.

Herudover består DAR af en regimentsstab og en Ildstøtteafdeling.

Om Oksbøl Garnison
Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen. Der er placeret tre garnisoner i Varde Kommune der huser Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen, med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb inden for kommunens grænser.

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, nste@varde.dk, 3034 4625.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Oksbøl, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

14.12.2022

Indrykningsdato

22.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent