Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler til Søværnskommandoens N6 – Med til at forme våben- og sensorområdet.


Sagsbehandler til Søværnskommandoens N6 – Med til at forme våben- og sensorområdet.

Er du god til at håndtere en foranderlig verden? Kan du holde fokus på de operative behov, trods bureaukratiets distraktioner? Er du klar til at løse opgaver og projekter på tværs af myndigheder i Forsvaret og internationalt? Vigtigst af alt, er du klar til forme våben- og sensorområdet i Søværnet i et tæt team af dedikerede kollegaer og entusiaster? Så er Søværnskommandoens N6 det rigtige sted til din nye og spændende hverdag.
Om os
Søværnskommandoens N6 er en sektion i rivende udvikling. Siden 2020 er sektionen vokset fra et element underlagt N4 til en selvstændig sektion med vokseværk. N6 har ansvaret for våben- og elektronik området i Søværnet, hvilket omfatte alle Søværnets kommunikations- og informationssystemer, samt våben- og sensorsystemer. Vi arbejder tæt sammen med Søværnskommandoens andre sektioner, Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse og internationale fora for at imødekomme operative behov for løsningen af Søværnets opgaver. Hverdagen indeholder derfor både kortvarig opgaveløsning med korte tidsfrister og komplicerede projekter, hvor resultater først opnås efter år. N6 lægger stor vægt på et positivt og godt arbejdsmiljø, hvor den enkelte får gode muligheder for kompetenceudvikling og indflydelse på egen udvikling og arbejdsopgaver. Herunder muligheden for at balancere arbejds- og familieliv, som giver mening for den enkelte og Søværnet. Vi stiller derfor en bærebar tjeneste pc til rådighed og har en overordnet fleksible tilgang til planlægning af tjenestetid og hjemmearbejde.
Om stillingen
Våben- og sensorområdet har netop nu stort fokus med introduktionen af SM2, anskaffelse af slæbesonar til ABSL-kl samt flere erstatningsanskaffelser af eksisterende systemer. Du vil som våben- og sensorsagsbehandler blive dybt involveret heri, da du i N6 vil have sagsbehandleransvaret for alle Søværnets våben og sensorsystemer. Det betyder mangeartede opgaver, der spreder sig over både de sejlende enheder og landstrukturen. Opgaverne indeholder bl.a.:

- Udviklingsarbejde på våben- og sensorområdet.
- Implementering af nye tendenser nationalt og internationalt.
- Opbygning og vedligehold af en effektiv styringsstruktur for systemerne
- Anskaffelser og erstatningsanskaffelser af våben- og sensorsystemer

Arbejdsopgaverne spænder fra systemer i trænings- og uddannelsesstrukturen til de kritiske operative systemer, som er centrale for Søværnets operative opgaveløsning. Udviklingen sker i et hastigt tempo og arbejdsopgaverne vil være dynamiske og tilrettet din profil.

Stillingen har fast tjenestested i Karup.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant med operativ erfaring, enten teknisk eller taktisk med søværnets våben og sensorsystemer. Det er forventningen, at du har en teknisk interesse for våben og sensorområdet og ønsker at styrke dine kompetencer gennem uddannelser og konferencer. Du kan skabe kobling mellem operative behov og din egen opgaveløsning, hvor du selvstændigt og løbende evaluerer dine resultater og tilretter din indsats til gavn for den operative opgaveløsning. Du bidrager gennem din dedikation og væremåde til sektionens dynamik. Du er desuden dygtig til kommunikation både skriftlig og mundtlig, hvor du præcist og velargumenterende opnår en god organisatorisk gennemslagskraft til gavn for Søværnets operative opgaveløsning
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Chefen for N6, OK Martin Fuglsang-Nielsen på telefon 22 95 85 87 eller mail FKO-SV-CHN6.fiin.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 55 16.

Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2023. Ansøgningsfristen er den 9. december 2022. Samtaler forventes afholdt i uge 2..

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen

OM Søværnskommandoen.
Søværnet sikrer Danmarks interesser fra havet - med magt om nødvendigt. Vi løser opgaver fra det nordligste Grønland til farvandene syd for Ækvator. Herhjemme blandt andet hævdelse af dansk suverænitet, redning af nødstedte til søs og overvågning af danske farvande. Internationalt opererer vi til søs i verdens brændpunkter sammen med vores alliancepartnere. Søværnet er en alsidig arbejdsplads med spændende jobs både til søs og i land. I Søværnet er der plads til, at vi kan være forskellige, og vi lægger stor vægt på trivsel for og uddannelse af vores medarbejdere.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Viborg, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.12.2022

Indrykningsdato

22.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent