Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Elektriker til sejlende tjeneste i Søværnets inspektionsskibe (genopslag)


Elektriker til Søværnets inspektionsskibe (genopslag)

Har du en faglig uddannelse som elektriker eller automatiktekniker, er du måske lige netop den nye medarbejder, som søges til sejlads i Søværnets inspektionsskibe.
Om os
THETIS klassen består af fire skrog, der deles af seks besætninger.

Vores primære opgaver er at deltage i det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og håndhæve Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Samtidigt udføres afledte opgaver såsom fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder etc.

Stillingen medfører fast tjenestested i Frederikshavn, hvor størstedelen af tjenesten dog foregår som sejlads i Arktisk Kommandos operationsområde, der indbefatter Grønland og Færøerne, men også farvandet omkring Island. Der skal forventes perioder med vagt, tjeneste eller kursusaktivitet mellem de sejladsperioderne.

Sejladsperioderne er af ca. seks til ti ugers varighed, og der er gennemsnitligt to – tre sejladsperioder pr. år, idet der kan forekomme overlap fra foregående år eller til kommende år omkring årsskiftet.

THETIS klassen går en spændende tid i møde, og har brug for flere faglærte specialister til at drifte og vedligeholde skibene således, at operationerne kan gennemføres.
Om stillingen
Dine primære opgaver vil være reparationer, eftersyn, vedligeholdelse samt udskiftning af komponenter underlagt el- og maskinområdet. I disse opgaver lægges der stor vægt på, at opgaver udføres i prioriteret rækkefølge baseret på og afhængig af opgaveløsningen.

Du vil med tiden indgå som en fast del af maskinvagten, som under sejlads bemandes gennem hele døgnets timer.

Du vil sideløbende med dine primære opgaver også have sekundære opgaver. Af sekundære opgaver findes blandt andet rengøring af daglige områder i skibet.

I forhold til skibets øvrige operative opgaver vil du udføre tjeneste i forbindelse med helikopteroperationer, sejlads med gummibåd etc.

Du vil som alle ombord være en del af havariberedskabet. Havariberedskabet anvender DANSARC-principper.
Om dig
Det forventes, at du kan arbejde målrettet og selvstændigt, med opgaver indenfor det primære område. Ligeledes forventes det, at du har en stor ansvarsfølelse i forhold til dit arbejde med opgaver.

Du er en person med en positiv tilgang til at arbejde i søværnet, og under de vilkår som opstår når platformen bevæger sig i forhold til de vejrforhold, som ofte opleves under sejlads i Nordatlanten.

Det er et krav, at du har et svendebrev som automatikmekaniker, automatiktekniker eller elektriker.

Det er ønskelidt, at du allerede har gennemgået Søværnets Basisuddannelse, men har du gennemgået Beredskabsstyrelsens, Flyvevåbnets eller Hærens Basisuddannelse skal du blot gennemgå en kortere omskoling til Søværnet. Er du erklæret egnet på Forsvarets Dag og villig til at gennemgå Søværnets Basisuddannelse, er du også velkommen til at søge. Du skal have gennemført en grunduddannelse i søværnet. Hvis du ikke har gennemført en grunduddannelse i søværnet, vil du skulle gennemføre denne inden start ombord.

Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt i retning mod Forsvarets krav til militær fysisk træning.

Har du deltaget i DANSARC-træning på andre enheder, vil dette være en fordel.

Du skal være egnet til sejlads i forhold til helbred-, tand- og idrætsstatus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til sagsbehandler ved Søværnets Center for Administration, CSG Lars Hoel, SCA-BEM11@MIL.DK telefon 72 85 75 53.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 10. december 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til snarest.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

10.12.2022

Indrykningsdato

22.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent