Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Elementleder til Auto Service Element Danmark, Skalstrup - Danmarks største udlejning af personbiler (genopslag)


Elementleder af Auto Service Element Danmark, Skalstrup - Danmarks største udlejning af personbiler.

Vil du være med til at holde Forsvaret kørende og mestrer du at balancere i krydsfelter mellem mange brugere og deres ønsker på alle niveauer?
Så er muligheden der som elementleder af Auto Service Danmark.
Om os
Distributionsafdelingen er et led i kæden ved Supply Chain Divisionen (SCD), hvor der i alt arbejder godt 950 medarbejdere fordelt over hele landet.

Supply Chain Divisionen(SCD) er en del af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, som er Forsvarets landsdækkende logistik-virksomhed, der indkøber, leverer og opbevarer alle former for forsyninger til Forsvarets enhe-der og ansatte.

I Distributionsafdelingen er Auto Service DK den enhed, som servicerer hele forsvaret med køretøjer op til 3500 kg.

Enheden er bindeleddet mellem alle køretøjsansvarlige for puljerne og rammeaftale leverandøren, som gennemfører reparationer mm.

Den primære opgave består i at forestå koordineringen, planlægningen af alt vedligeholdelse og flådestyring af bilerne tilknyttet forsvarets puljekøretøjsordning.

Ordningen består af ca. 2700 biler, fordelt på alle værn, styrelser og myndigheder.

Ydermere er det os, som har det daglige ”system ansvar” vedrørende forsvaretsdelebil.dk og alle opgaver afledt heraf. F.eks. installation af biler, fejl og andre driftsmæssige opgaver.

Vi er en værnfælles enhed på i alt 20 medarbejdere, med personel fra alle 3 værn og civile medarbejdere ansat. Det betyder at du som militært ansat hos os, beholder dit tilhørsforhold.

Vores hverdag foregår i et dynamisk miljø med en uformel omgangstone og dedikerede medarbejdere.

Vores primære fokus består i at levere det bedst mulige produkt, til tiden og inden for de givne rammer.
Om stillingen
Opgaven er at drifte køretøjsflåden med høj oppetid, have tilfredse brugere gennem godt samarbejde og feedback til staben i SCD, der arbejder med de mere policy relaterede opgaver.

Der arbejdes i små teams for at sikre redundans og at alle funktioner varetages.

Der må påregnes en del administrativt i relation til håndteringen af autoservice (ASE) opgaven og personel.

Der er tilknyttet en militær vagtordning for Delebilen.
Om dig
Du er udnævnt chefsergent. Alternativt er du seniorsergent, der har fornøden anciennitet, relevant tjenesteforløb og uddannelsesmæssig baggrund for udnævnelse.

Du kan begå dig på myndighed og styrelses niveau, da Auto Service Danmark (ASE DK) sammenarbejder med alle i Forsvaret.

Du har erfaring med sagsbehandling, da ASE DK ofte er med som sagsbehandler i projekter omkring puljekøretøjer.

Du udviser initiativ og besidder en høj grad af professionalisme.

Du er serviceorienteret, og du er i stand til at understøtte staben i opgaveløsningen.

Du er omgængelig og høflig, og løser dine opgaver med et godt humør.

Du er omhyggelig i din opgaveløsning, og sætter en ære i at være mødestabil, og på alle måder være en ansvarlig medarbejder og leder.

Du er fleksibel og god til at samarbejde på tværs af faggrupper og niveauer.

Du er omstillingsparat, og arbejder selvstændigt med en konkret opgave.

Alt efter, hvor mange af de ovenstående kvalifikationer du har, skal du være forberedt på, at gennemføre en del kursusaktivitet med henblik på at opnå de nødvendige kvalifikationer.

Det er en fordel hvis du har erfaring med SAP PM, da vores arbejde udspringer herfra.

Det er lige ledes en fordel hvis du har erfaring med personale administration.

Du skal kunne begå dig på Engelsk, da vi samarbejder med udenlandske leverandører.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skalstup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefkonsulent Ivan Storm Sørensen på tlf. 25 55 20 04.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 92 82 eller mail FPS-TBJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 5. december 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2023 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet.
FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed.
Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern.
Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skalstrup, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

05.12.2022

Indrykningsdato

21.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent