Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Taktisk officer undervand til Fregatten ABSALON


Taktisk officer undervand til Fregatten ABSALON

Er du taktisk officer i Søværnet og har du et ønske om at anvende, udvikle og ikke mindst udfordre dine kompetencer som sø-kriger?

Så er stillingen som taktisk officer undervand muligheden, der vil give dig mulighed for at bringe alle dine taktiske færdigheder i spil. Stillingen vil samtidig være et godt skridt på vejen mod operationsofficer (OPO) på en fregat. Intet er selvfølgelig gratis og det vil kræve stort engagement, initiativ og arbejdsomhed fra din side. Belønningen er dog det hele værd.

Kan du på sigt se dig selv som fregatchef? Så kan ABSALON tilbyde en udfordrende tjeneste, som styrker dine muligheder for avancement i den retning.
Om os
ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale og nationale maritime operationer. ABSALON har de seneste år gennemført indsættelser i Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1), pirateribekæmpelse i Gulf of Guinea og patruljer i dansk nærområde.

I 2023 har ABSALON hovedeftersyn, hvilket betyder at der ikke er meget sejlads, men derimod rig mulighed for uddannelse, og udlån til andre enheder.

ABSALON er kommende ASW fregat, og der er for tiden stor fokus på netop antiubådskrigsførelse i division 22.

I 2024 skal ABSALON gennemføre Danish Safety And Readiness Check (DANSARC), der afsluttes ved britiske FOST.

Efter DANSARC-forløbet vil ABSALON have en beredskabsperiode, hvor fregatten typisk indsættes i internationale operationer og deployeres i fx SNMG.

Vi tilbyder
En spændende hverdag med masser af udfordringer, et alsidigt sejlprogram og ikke mindst: En masse gode kollegaer!
Om stillingen
Du bliver en del af skibets operationsdivision, og vil have til opgave at planlægge og udføre skibets operationer og øvelser, samtidig med at du vil fungere som taktisk rådgiver for skibsledelsen og især operationsofficeren.

Til søs er du leder af det vagtgående hold i skibets operationsrum.

Taktisk Officer Undervand (TAO-U) er en spændende stilling ombord. Du bliver enhedens Subject Matter Expert inden for Anti-Submarine Warfare (ASW).

I klart skib er du ansvarlig for skibets ageren i denne warfare. TAO-U er desuden Command Principle Warfare Officer (CMD PWO), og har dermed ansvaret for den taktiske føring af fregatten. Du fungerer som bindeled mellem bro og O-rum. CMD PWO har desuden ansvar for, at der arbejdes sammen mellem de forskellige warfares og for at støtte OPO og skibschefen i deres beslutningstagen.

Det forventes, at du i en travl hverdag med mange opgaver, stadig har viljen til at finde tiden til fordybelse inden for dit felt. Derudover forventes det, at du forestår udviklingen af operationsdivisionens niveau inden for ASW. Du vil komme til at bidrage med udviklingen af ASW, ikke kun på ABSALON, men i hele Søværnet.

Udgangspunktet for daglig tjeneste er fra basehavnen i Frederikshavn, men vi er pragmatiske, når det kommer til muligheden for at arbejde hjemmefra. Generelt arbejdes der kun i Frederikshavn i det omfang, det er nødvendigt for at klargøre til sejladser. Der kan dog forventes mere tilstedeværelse i 2023, grundet de få sejldage. Der vil blive udleveret en fjernarbejdsplads (FAP) ved møde ombord.

Når skibet er i basehavn, indgår du i tørnen som vagthavende officer, hvorfor vagtdage kan forventes.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant og har gennemført Taktisk Officerskursus (TOK) i Søværnet. Hvis du er en erfaren premierløjtnant og/eller evt. mangler dele af TOK, vil du kunne ansættes på en uddannelsesaftale og besidde funktion i højere stilling indtil udnævnelse. Du skræmmes ikke af en kultur, hvor arbejdsdagene til søs ofte kan være langt over otte timer.

Du har et stort ønske om at dygtiggøre dig inden for sømilitær taktik, og er villig til at videreuddanne og specialisere dig løbende inden for dit tildelte fagområde. En stærk faglig interesse for det maritime taktiske område er afgørende for din succes i stillingen, og det forventes, at du er engageret i forhold til udvikling og implementering af SOPer, tjeklister inden for dit felt.

Det bliver din opgave at være en af dem, der går forrest i ABSALONs opgaveløsning.

Du og din familie er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Frederikshavn.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte operationsofficeren på ABSALON, KL Asger Melbye Volmar på mail: 2E-ABSL-OPO@mil.dk, eller tlf.: 2120 4555.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent KL Camilla Asker Boye ved Forsvarets personalestyrelse på tlf.: 7281 9192, eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 11. december 2022. Samtalerne forventes gennemført i uge 50 via tilstedeværelse eller VTC.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. februar 2023, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

18.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent