Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Holdførere til II Livgardebataljon, Den Kongelige Livgarde (genopslag)


Holdførere til II Livgardebataljon, Den Kongelige Livgarde (genopslag)

Brænder du for at uddanne og holdningspræge kommende gardere, og ønsker du at arbejde i et struktureret miljø?
Om os
II Livgardebataljon består af tre kompagnier. 1. kompagni som uddanner Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU). 2. og 3. kompagni som uddanner Hærens Basis Uddannelse (HBU).

Hvert HBU kompagni består af en fast kadre på ca. 45 mand og der indkaldes små 200 værnepligtige på tre successive indkaldelser om året, altså små 600 værnepligtige pr. HBUKMP pr. år.

Vores målsætning er at uddanne handlekraftige soldater af høj kvalitet, da garderne efter endt grunduddannelse skal gennemføre en skarp operativ opgave i form af bevogtning om bl.a. Hendes Majestæt Dronningen og de kongelige slotte og palæer.

HBU kompagniernes overordnede opgave indeholder to primære uddannelsesmål. Det første mål er at bibringe de kommende gardere de nødvendige holdninger og færdigheder til at kunne indgå i Den Kongelige Livgardes vagttjeneste om de kongelige slotte og palæer. Det andet mål er gennem hærens basisuddannelse at bibringe den værnepligtige de grundlæggende færdigheder som soldat, med henblik på at kunne indtræde på f.eks. grundlæggende sergentuddannelse (GSU) eller reaktionsstyrkeuddannelsen (HRU).

Vi forventer derfor, at vores befalingsmænd kan skabe resultater i samarbejde med andre, er initiativrige, sætter faglighed højt og fremstår som rollemodeller.

Vi lægger vægt på videre- og efteruddannelse af den faste kadre således, at man er godt rustet til et evt. videre tjenesteforløb i f.eks. stående reaktionsstyrke eller på en af Forsvarets skoler.
Om stillingen
Som holdfører i HBU er du den primære garant for at præge de værnepligtige med de rigtige holdninger og færdigheder ved at være det gode eksempel i felten såvel som i garnisonen. En vigtig del af uddannelsen er felttjenesten. Det er derfor et krav, at du besidder taktisk forståelse på gruppeniveau.

Stillingen kræver, at du både trives i felten og samtidig kan fremstå som rollemodel under garnisonsforhold.

Stillingen som holdfører i en værnepligtsenhed stiller krav til dine færdigheder som instruktør. Du skal kunne afholde velgennemtænkte lektioner, hvor der er høj grad af elevaktivitet. Har du tidligere erfaring med anvendelsen af videolektioner i undervisningen er det en fordel. Det forventes, at du kan indgå som primær instruktør i delingen.

Hos os forventes stillingen som holdfører over tid at være et naturligt springbræt mod en tilsvarende stilling i vagtkompagniet. Derefter vil dit naturlige flow være i retning af Hærens reaktionsstyrke uddannelse (HRU) og SRS.
Om dig
Du er udnævnt sergent med tilfredsstillende tjeneste.

Du har som minimum erhvervet kørekort kategori B.

Du er en dygtig enkeltkæmper, der opnår naturligt følgeskab gennem dine faglige kompetencer og gode lederskab. Du sætter en høj standart for dig selv og din gruppe og ser samarbejde som vejen til optimale løsninger.

Du har en konstruktiv tilgang til løsningen af opgaver og ser muligheder frem for problemer. Din selvdisciplin, dine holdninger og dine faglige kompetencer gør dig til en rollemodel for de værnepligtige.

Da du som sergent skal kunne indgå i Den Kongelige Livgardes vagttjeneste, er det en forudsætning, at du som minimum er 175 cm høj som mand og 169 cm høj som kvinde.

Såfremt du ikke har gennemført blåt vagtkursus for sergenter, skal du være indstillet på at gennemføre dette kursus under din tjeneste ved II BTN.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Høvelte i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte administrationsbefalingsmand seniorsergent T.F. Nielsen på telefon 22 38 51 05 eller mail LG-2B-S10A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til international operation, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 11. december 2022 og ansættelsessamtaler forventes afholdt herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

18.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent