Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Rådighedsstilling - Korporal til JMTO Reserven


Rådighedsstilling - Korporal til JMTO Reserven

Har du lyst til at prøve kræfter med logistikkens mange udfordringer og muligheder, i et hektisk operativt arbejdsmiljø? Så er det måske dig vi søger.
Om os
Reserven i JTMO bidrager med støtte til løsning af JTMO opgaver, både som samlet enhed, terminalhold og enkeltmand. JMTO er placeret på Flyvestation Karup, og er sammensat af medarbejdere fra mange forskellige enheder i hele forsvaret.

Geografisk er vi placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.
Om stillingen
Du vil indgå i JMTO Reserven, og skal sammen med din enhed, i hold eller alene gennemføre opgaveløsningen ud fra direktiver og befaling.

Du skal indgå i reservens arbejde med at planlægge og gennemføre større eller mindre transportopgaver i forbindelse med øvelser eller operativ indsættelse.

Du vil også kunne blive udsendt i forbindelse med gennemførelse af større eller mindre transportopgaver i forbindelse med øvelse eller operative indsættelser national og internationalt.

Der vil være skæve arbejdstider, skiftende forhold og udfordrende opgaver både nationalt og internationalt.

Rådighedstjeneste ved JMTO er kendetegnet ved relativt højt aktivitetsniveau og mange forskelligartede opgaver, så du skal have gjort op med dig selv, at du kan og vil levere mindst 15 - 20 dages tjeneste.
Om dig
Du har bestået korporal uddannelsens modul 1 og 2.
Du er god til at skabe relationer, arbejde selvstændigt og du har en fleksibel indstilling til din opgaveløsning. Du har måske kendskab til en eller flere af følgende discipliner: Logistik, movement & transport, terminaltjeneste, speditørvirke, farligt gods - gerne fra en tidligere udsendelse eller gennem dit civile job, men det er ikke en forudsætning, da du vil gennemgå et uddannelsesforløb, herunder civilt kompetencegivende uddannelse i farligt gods (ADR, IMDG, AFMAN, IATA, RID). Vi forventer, at du kan begå dig i engelsk både mundtligt og skriftligt. Det er et krav, at du har kørekort kategori B og gerne C.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til korporal af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10) eller overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal
bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved
enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav
og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte major i reserven Steen Madsen på telefon 40 80 79 40 eller mail: JMTO-R-NK@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 4. december 2022.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt. JMTO løser også transportopgaver for kunder udenfor Forsvaret herunder for allierede. Til at gennemføre transporterne anvender JMTO enten Forsvarets egne kapaciteter, allieredes kapaciteter eller civile leverandører.

JMTO er en værnsfælles NIV III myndighed under Flyvevåbnet og er geografisk placeret på Flyvestation Karup.

JMTO består af en stab, af ARK-projektet samt en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed. Dertil kommer en stor og meget aktiv reserve, som deltager direkte i opgaveløsningen i såvel MOVCON, ARK som staben. Myndigheden er sammensat af medarbejdere fra alle værn og civile specialister.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Viborg, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

04.12.2022

Indrykningsdato

18.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent