Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler til Informationssikkerhedsområdet ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Brabrand


Sagsbehandler til Informationssikkerhedsområdet ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Brabrand

Har du interesse i at arbejde med og udvikle området indenfor informationssikkerhed, og har du lyst til at indgå i enhed som prioriterer sikkerhedsområdet, og hvor faglig dygtighed og selvstændighed er i højsædet? Evner du at holde overblik over specialiserede områder og motivere og samvirke med specialister?
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste udfører reparationsopgaver og eftersyn på Forsvarets skibe, fly, køretøjer og andet materiel. Ledelsen er placeret i Brabrand, hvor planlægningsopgaver og intern støtte er forankret, mens vores værksteder er fordelt på 18 garnisoner fordelt over hele landet.

Kvalitetsledelsessektionen består af en sektionschef og ti medarbejdere. Sektionen har med reference til chefen for Driftsafdelingen til opgave at lede og koordinere indsatsen i relation til kvalitets-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsområderne samt vores anvendelse af bygninger og faciliteter, herunder de systemer der benyttes som platform for disse områder. Sektionen besidder et bredt mix af militære og civile kompetencer, der bidrager til at sikre faglige velfunderede løsninger i produktionen til gavn for hele Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Tonen ved Vedligeholdelsestjenesten er uformel, og der er et højt niveau af selvstændighed i sektionen. Kollegial og chefsparring er en central del af opgaveløsningen.
Om stillingen
Du kommer til at have en væsentlig indflydelse på udviklingen af Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes informationssikkerhedssystem i samarbejde med en række interne og eksterne samarbejdspartnere. Det er en forventning, at du er rutineret i sagsbehandling i relation til skriftlige oplæg, samarbejde og organisationsforståelse, samt at du besidder en vis teknisk forståelse for området forud for indtræden. Enten gennem praktisk erfaring eller gennem relevante uddannelser.

Du virker som Vedligeholdelsestjenestens informationssikkerhedsofficer omfattende følgende opgaver:
• Daglig drift og vedligeholdelse af den Militære Informationssikkerhedstjeneste iht. FKOBST 358-001 og principperne i ISO 27001/5.
• Vedligeholdelse af FVT sikkerhedsorganisation for informationssikkerhedsområdet.
• Vedligeholdelse og udbygning af FVT informationssikkerhedsinstruks. Herunder vedligeholdelse af systemoverblikket for FVT myndighed og underlagte enheder.
• Bidrag til planlægning, koordinering og gennemførelse af generelle sikkerhedseftersyn ved underlagte enheder med tilhørende rapportering og opfølgning jf. FKOBST 358-001.
• Indsamling af data for området, opgørelse af behov og mangler og udarbejdelse af bidrag til FVT årsoversigt og rapportering.
• Virke som rådgiver for chefen for FVT om informationssikkerhedsspørgsmål.
• Virke som sparringspartner og rådgiver mod underlagte enheder inden for informationssikkerhedsspørgsmål med fokus på operationalisering og omsætning af direktiver og vejledninger fra FE og KAKI.

Stillingen stiller krav om op til 25 rejsedage om året.
Om dig
Vi forstiller os, at du er CSG, alternativt en erfaren SSG vurderet egnet til næste niveau. Du vil da skulle indgå en uddannelsesaftale på gennemførelse af den Militære Akademiuddannelse (MAU).

Du har et relevant indblik og tilgang til informationssikkerhedsområdet samt erfaring med sagsbehandling på stabsniveau. Du har gerne praktisk erfaring med sagsbehandling inden for området fra tidligere. Du har organisationsforståelse og kan virke selvstændigt indenfor en given ramme betragtes som et væsentligt punkt.

Som person er du engageret, forretningsorienteret, fleksibel og med masser af ”drive”. Du tror på, at relationer og samarbejde skaber de bedste løsninger, både i mindre teams og i forhold til underlagte enheder. Du formår at bevare overblikket med flere parallelle opgaveløsninger, og du kan fastholde delsystemer samtidigt med gennemførelse af fornyelse i takt med organisationens fortsatte udvikling. Du arbejder godt både i teams og selvstændigt og er samtidig imødekommende. Du har sans for struktur og for detaljens betydning, besidder gode kommunikative evner og formulerer dig tydeligt og præcist både skriftligt og mundligt. Du evner at omsætte teoretiske grundlag til praktiske handlingsparametre.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst

Dit faste tjenestested vil være i Brabrand.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for kvalitetssektionen ved Forsvarets Vedligeholdstjeneste, major Henrik Liljenberg Christensen på tlf.: 23 81 05 48, eller via mail: FVT-P-CHDK@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 11. december 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Brabrand, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

18.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent