Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Næstkommanderende med chefansvar ved Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse


Næstkommanderende med chefansvar ved Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse

Vi søger en major til et spændende og udfordrende job som næstkommanderende ved Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse.

Du får her en unik og særegen tjeneste, med et fagligt indhold og en opgaveportefølje, der ikke findes andre steder.
Om os
Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser er Forsvarets Sanitetskommandos uddannelsesinstitution, og er placeret på Sylbækvej i Aabyhøj ved Aarhus.

Centret er både et fagspecifikt kompetencecenter, en sanitetsskole, en reserveofficersskole og en sundhedsfaglig uddannelsesinstitution. Vi befinder os i krydsfeltet mellem universitetshospitaler i den civile sektor samt national og international militærmedicin.

Centret bidrager til, at uddannelserne er opdaterede i forhold til de seneste erfaringer og honorerer de aktuelle operative krav.

Vi er et team på 20 fastansatte medarbejdere, som er en blanding af militært og sundhedsfagligt personale. Vi har forskellige militære, sundheds- og sanitetsfaglige erfaringer og uddannelser, blandt andet overlæge, sygeplejersker, fysioterapeuter, paramedicinere, og personel med militære sanitets- og sundhedsfaglige uddannelser.

Vi gennemfører sanitets- og sundhedsfaglige uddannelser i Forsvaret, blandt andet militærlægeuddannelsen, MEDIC, Arktisk Sanitet for Sirius, Førstehjælps- og TSE-instruktørkurser, samt meget andet.

Kursisterne er soldater fra alle værn og tjenestegrene, eller nyansatte fagpersoner, der skal udfylde sundheds- eller sanitetsfaglige funktioner, eller som selv skal fungere som instruktører ved deres enheder.
Om stillingen
Du får en spændende stilling i et dynamisk miljø, med en uformel omgangstone, stort engagement og høj faglighed med motiverede kolleger.

Du vil blive næstkommanderende med chef ansvar for det personel der varetager kursus- og uddannelsesproduktionen ved centret, der består af tre sektioner. Den ene sektion er administration og forsyning, og de to øvrige består af medarbejderne, der afholder kurserne og uddannelserne ved centret.

Du vil ligeledes indgå i et commandteam med centerchefen, som er stabslæge-2 (M401), og centerbefalingsmanden, samt et ledelsesteam bestående af alle lederne ved centret.

Du vil som næstkommanderende få indblik i de operative opgaver i Forsvaret inden for sanitetstjenesten, herunder uddannelsesvirksomheden ved alle værn og kommandoer.

Du får et stort ansvarsområde, med stor handlefrihed, høj grad af indflydelse og omfattende berøring med samarbejdspartnere og aktører både i og uden for Forsvaret.

Dine opgaver bliver fortrinsvis at styre og lede driften af centret, hvilket indbefatter budget, økonomi, produktionsplanlægning, kontrakter, etablissement, sikkerhed, støttet af den lokale assisterende sikkerhedsofficer, pædagogisk- og didaktisk overblik samt yde støtte og vejledning til sagsbehandlerne ved centret.

Du får ansvaret for, at alle direktiver ved centret er opdaterede, og du bliver den overordnede ansvarlige for det pædagogiske og didaktiske område, som omfatter formidling og kontekst forståelse, i Forsvarets samlede ramme, samt kvalifikationsrammen for livlang læring på centret, da centerchefen har det overordnede ansvar for det sundheds- og sanitetsfaglige område.

Som chef for uddannelsesproduktionen skal du skabe sammenhæng mellem centret 30+ kurser og uddannelser, herunder sikre dig at det sker inden for givne rammer fra både centerchef og øvrige myndigheder.

Du vil ligeledes skulle deltage i arbejdet med at prioritere og skabe sammenhænge mellem flere fokusområder i samarbejde med centerchefen, og herved sikre at alle kurser og uddannelser på centeret er opdaterede, relevante og tilgængelige.

En del af dine opgaver vil også være at undervise på dele af centerets kurser, ud fra dine egne kvalifikationer og kompetencer, eksempelvis i emner som føringsvirksomhed.

Du må forvente perioder med høj intensitet og lange arbejdsdage, og der må desuden forventes rejsedage og øvelsesdøgn i forbindelse med enkelte kurser og aktiviteter. Dette giver dog også fleksibilitet i planlægning af egen arbejdstid.

Vi vægter generelt kompetenceudvikling højt, og vi arbejder mod en øget faglig fleksibilitet på tværs af centerets ansatte. Derfor får du god mulighed for at dygtiggøre dig personligt og fagligt, inden for militære, pædagogiske og didaktiske emneområder.

Din opgaveportefølje kan tilpasses og udvides efterhånden som du tilegner dig nye kompetencer, og du kommer mere og mere i spil på tværs af centerets kurser og uddannelser.
Om dig
Du er major og har gennemført MMS, VUT II/L eller ækvivalerende uddannelse. Er du kaptajn og optaget på MMS kan du indgå en uddannelsesaftale for perioden frem til din udnævnelse i stillingen.

Du ser uddannelse og udvikling af mennesker som en personlig drivkraft, og går gerne nye veje for at skabe rammer for spændende, involverende og stimulerende undervisning, som også løfter centerets faglige og pædagogiske niveau.

Du motiveres af et karrierespor i uddannelsessøjlen i et unikt og højt specialiseret miljø.

Der lægges vægt på, at du har, eller kan oparbejde erfaring og kendskab til Kvalifikationsrammen for Livslang Læring, og har et godt kendskab til uddannelsesbeskrivelser og læringsplaner samt evt. yderligere kompetencer inden for pædagogik og didaktik.

Du skal ligeledes være en stærk analytiker og have erfaring med workzone, da du bliver overordnede ansvarlige for al sagsbehandling ved centret.

Vi søger en næstkommanderende, der kan skabe og bevare overblikket i en travl og kompleks hverdag. Du skal derfor evne at lede og arbejde på tværs af flere niveauer i Forsvaret. Du har solide kompetencer inden for områderne styring, initiativ, planlægning, helhedsorientering, kommunikation og samarbejde. Du kan motivere højt specialiserede medarbejder med forskellig baggrund fra det civile og/eller Forsvaret, samt evner at rumme og skabe plads til at medarbejderne ser opgaverne fra flere perspektiver og derved tilpasse opgaveløsningen efter dette. Du skal evne at se nye og kreative muligheder, der sikrer sammenhænge i hele organisationen.

Du kommunikerer godt både skriftligt og mundtligt, og kan begå dig i et miljø, hvor ordentlighed, kommunikation, rummelighed og god sagsbehandling sættes højt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Torben Fjellerad Jørgensen på mail: FSK-CS-CHCSS@mil.dk, eller tlf.: 7281 8314.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent Camilla Asker Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9192, eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 11. december 2022. Jobsamtaler afholdes løbende, så tøv ikke med at søge.

Stillingen er til ansættelse pr. 1. februar 2023

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS SANITETSKOMMANDO
I Forsvarets Sanitetskommando sikrer vi soldatens helbred. Vi er fagligt ansvarlige for - og varetager sundhedstjenesten i Forsvaret. Vi udvikler og rådgiver om militærmedicinske forhold, om militær fysisk træning og står for driften af infirmerierne og skolerne Center for Militær Fysisk Træning og Center for Sanitets- og Sundhedsuddannelse. Desuden er vi ansvarlige for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om danske soldater i nationale og internationale operationer.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aarhus, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

17.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent