Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Efterretningsofficer og næstkommanderende til G2 ved Stab 2. Brigade


Efterretningsofficer og næstkommanderende til G2 ved Stab 2. Brigade

Har du evnerne, lysten og viljen til at lade efterretningstjeneste forme uddannelsen af hærens enheder og soldater, så vil vi glæde os til at byde dig velkommen.
Om os
2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, let infanteribataljon i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro og uddannelsesbataljon i Slagelse. Derved har brigaden opgaver inden for rammerne af både HBU, HRU og SRS, og er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: Opklaring, kampvogne og let infanteri.

2. Brigade er overordnet ansvarlig for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer. Det betyder bl.a., at 2. Brigade er ansvarlig for den indsættelsesspecifikke uddannelse til missionerne i Irak og Kosovo.

Efterretningssektionen (G2) består af en chef, en næstkommanderende, to efterretningsofficerer og en efterretningsbefalingsmand. Vi arbejder med at omsætte efterretninger til effekt for den daglige uddannelse ved brigadens enheder. Det gør vi i forhold til uddannelsen af enheder til internationale operationer og nationalt beredskab, den daglige uddannelse ved enhederne og i forbindelse med brigadens uddannelsesaktiviteter.

Vi bidrager desuden til alle dele af brigadens taktiske hovedkvarter, hvor stabsarbejde, operative overvejelser og føring gennemføres. Efterretningssektionen er ligeledes ansvarlig for planlægning, gennemførsel og evaluering af uddannelsen til KFOR.
Om stillingen
I det daglige vil dit arbejde være en vekslen mellem virket som Subject Matter Expert, virket som næstekommanderende for sektionen, udarbejdelse af efterretningsmæssige produkter til brigadens uddannelse, og øvelser samt projektofficersvirke.

Som Subject Matter Expert vil du få ansvar for et eller flere emne- eller missionsområder, opnå faglig dybde inden for det givne felt og kunne omsætte denne viden til uddannelsesanbefalinger.

Som efterretningsofficer vil du medvirke til at udarbejde efterretningsmæssige produkter til brigadens uddannelsesaktiviteter, samt i forbindelse med de øvelser brigaden deltager i. Dette indbefatter beskrivelse af situationen og aktører, beskrivelse af trusler samt – vigtigst af alt – anbefalinger til egne planer og uddannelser.

I krigsfunktionen er du som efterretningsofficer en afgørende del af operations- og planlægningscenteret. Din opgave vil være at levere rettidige og relevante efterretninger om kamppladsen, og udarbejde vurderinger af modstanderens handlingsmuligheder, som brigadechefen og bataljonerne kan anvende til planlægning og gennemførelse af operationerne.

Du vil som næstkommanderende jævnlig skulle deltage i aktiviteter i sektionschefens sted, samt være bindeled og koordinator for en række af sektionens aktiviteter.

Der vil være mulighed for at udvikle sig såvel personligt som fagligt gennem brigadens egne studieperioder, øvelser, kollegial sparring og gennemførsel af MMS. Der vil endvidere være mulighed for at deltage i relevant kursusvirksomhed, som vil kunne understøtte denne udvikling.

Samlet set kræver stilingen en stor grad af selvstændighed. Du kommer til at balancere faglig fordybelse og den daglige drift, da du vil blive brigadens specialist på visse dele af efterretningsområdet, men også deltager aktivt i at sikre den gode opgaveløsning på tværs af brigaden.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført VUT-1/L, VUK (BTN og BDE-modul) eller føringskursus. Du har et operativt ’mindset’, og du ønsker at medvirke til at formidle relevant og opdateret forståelse af potentielle modstandere, samt medvirke til at uddannelsen på alle niveauer fokuseres i forhold til denne.

Du er analytisk stærk, har gode samarbejdsevner og udviser en høj grad af selvstændighed og ansvarsfølelse. Du kommer til at sætte dig ind i nye emner, i samarbejde med et bredt udvalg af personel fra Forsvaret, og stå på mål for indholdet og validiteten at de produkter du leverer.

Du har erfaring fra Hærens operative enheder, gerne fra bataljonsstabsniveauet. Erfaring med efterretningstjeneste vil være en fordel, men ikke et krav. Har du den operative forståelse og de analytiske evner, skal vi nok tilvejebringe dig de efterretningsmæssige kompetencer og nødvendige kvalifikationer.

Du skal kunne formulere dig på militært engelsk, såvel mundtligt som skriftligt. Desuden er det en fordel at du har kendskab til IT-systemerne; C2IS, WorkZone og eMTEP.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested er 2. Brigades hovedkvarter på Gardehusarkasernen, Slagelse.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Kaptajn Teit Klaumann, chef for efterretningssektionen ved 2. Brigade, via mail: 2BDE-G2-01@fiin.dk, eller på tlf.: 2555 3021.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Camilla Asker Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 7281 9192, eller mail: FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 11. december 2022. Der gennemføres ansættelsessamtaler i uge 50 efter nærmere aftale.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Brigade
2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, den lette infanteribataljon i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro samt uddannelsesbataljonen i Slagelse. Derved har vi opgaver indenfor rammerne af både Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og Stående Reaktionsstyrke, og er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: Opklaring, kampvogne og let infanteri.
Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i internationale operationer eller nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende.
Brigadechefen varetager funktionen som tjenestegrensansvarlig chef for kamptropperne, hvilket bl.a. indebærer, at brigaden er ansvarlig for styrkeudvikling og uddannelsesudvikling af kamptropperne på tværs af begge brigader. Vi er endvidere overordnet ansvarlige for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer. Det betyder bl.a., at brigaden er ansvarlig for den indsættelsesspecifikke uddannelse, der gennemføres under Mission Rehearsal Training, Mission Rehearsal Exercise og Live Firing Exercise.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

17.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent