Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Stabsofficer ved Frømandskorpset


Stabsofficer ved Frømandskorpset

Er du en helhedsorienteret, struktureret og analytisk stærk person, der søger udfordringer i et specialoperationsmiljø?

Trives du med et højt tempo, stor faglighed og med at skabe struktur i en foranderlig og omskiftelig hverdag, så er stillingen som operativ stabsofficer ved Frømandskorpset lige dig.
Om os
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden. Vi har et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører.

Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften.

Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.

Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.
Om stillingen
Frømandskorpsets operative afdeling, består af chefen for operationsafdelingen (CHOPS) samt dertilhørende fire sektioner, henholdsvis Efterretningssektionen (S2), Operationssektionen (S3), Planlægningssektionen (S5) samt Uddannelses/Træningssektionen (S7). Hver af disse, ledes af en sektionschef.

Planlægningssektionen (S5) består af fire medarbejdere, og du vil som stabsofficer og operativ sagsbehandler, i det daglige referere til Chef/S5. Sektionen biddrager til udviklingen af fremtidens specialoperationer, iværksætter kommende missioner og er herunder ansvarlig for planlægningen af Frømandskorpsets årsprogrammer/aktiviteter med mere.

Ved større øvelser - ca. 4-6 uger pr. år - vil du træne dine færdigheder med operativ planlægning på Speciel Operations Maritime Task Group niveau.

Blandt flere specifikke opgaver kan nævnes:
• Operativ sagsbehandling inden for fremtidige operationer.
• Udarbejdelse af sagsoplæg, sagsnotater og høringer (WorkZone) vedrørende specialoperationer.
• Koordination af aktiviteter i forhold til interværnsstøtte ved anvendelse af eks. eMTEP.
• Udarbejdelse og opdatering af aktivitetsoversigt.
• Støtte manøvreelementer med planlægning af øvelsesaktiviteter, bestilling af terræn og skydebaner.
• Undervisning i operationsplanlægning.
• Være Subject Matter Expert inden for udpegede fagområder.
• I forbindelse med udsendelser indgå som planlægningsofficer i Future operations cellen (S5), samt ved behov indgå som Battle Captain i det taktiske operationscenter.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant / kaptajn (M321), gerne med baggrund og erfaring fra specialoperationsstyrkerne, eller med anden operativ bred erfaring.

Grundet S5 sektionens ansvar for Frømandskorpsets planlægning og administration, i forbindelse med bl.a. årsprogrammer, er det endvidere en fordel hvis du har erfaring med arbejde relateret til planlægningsprocesser og styring, herunder i Workzone og eMTEP.
Endeligt er en fordel, hvis du har erfaring fra stabstjeneste ved en niveau II eller III myndighed.

Som person er du er helheds- og løsningsorienteret. Du besidder gode samarbejdsevner, og formår at opbygge tætte og konstruktive samarbejdsrelationer, med såvel interne som eksterne kollegaer i Specialoperationskommandoen og Forsvaret som helhed. Du er med andre ord en ”Team Player”.

Du er analytisk stærk og besidder evnen til at drive planlægningsprocesser på tværs af Frømandskorpsets stab under inddragelse af interne og eksterne specialister. Derudover er du også i stand til at arbejde selvstændigt og har gode evner for kommunikation, planlægning og styring af pålagte opgaver.

Du arbejder struktureret og tager ansvar for de pålagte opgaver, og du kan rådgive kolleger og underlagte enheder, på en forståelig måde i såvel skrift som tale.

Du er fortrolig med forsvarets forvaltnings og styringssystemer så som eMTEP og Workzone.

Du holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen og er effektiv.

Du skal kunne samarbejde på flere niveauer og have forståelse for specialoperationsområdet.

Du skal være fleksibel i forhold til en dynamisk hverdag, der ofte kan være præget af behov for omstillingsparathed, men hvor du stadig kan bevare overblikket og ikke mindst det gode humør.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Marinestation Kongsøre.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos OK M. Marup-Lorentzen
på tlf.: 7285 6648 eller på mail FKP-S502@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Camilla Asker Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9192, eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 4. december 2022, samtaler afholdes i umiddelbar forlængelse af fristen.

Ansættelsesdato 1. februar 2023, eller efter aftale.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FRØMANDSKORPSET
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke med hjemsted i Kongsøre ved Isefjordens vestlige kyst.
Vi har et unikt fællesskab der bygger på stor diversitet blandt personellet og som er kendetegnet ved åbenhed, loyalitet, kreativitet og stærk faglig dedikation. Dette er afsættet for et innovativt, inddragende og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere.
Frømandskorpset er en enhed der lægger stor vægt på dedikation, professionalisme og samarbejde da vi tror på: ”Styrke gennem fælles indsats.”
Vi vægter balancen mellem familie- og arbejdsliv under hensyntagen til et til tider højt arbejdstempo, hvor tjenestetider i perioder kan forventes at være fleksible.
Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
Frømandskorpset er en niveau III myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Kongsøre, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

04.12.2022

Indrykningsdato

16.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent