Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Administrativ medarbejder til Totalforsvarsstyrken ved Landsdelsregion Øst


Administrativ medarbejder til Totalforsvarsstyrken ved Landsdelsregion Øst

Trives du i en alsidig hverdag hvor opgaverne er af forskellig karakter, og har du lyst til at arbejde i en militær organisation med mange bolde i luften?
Så søger Staben ved Landsdelsregion Øst nu en ny medarbejder til Kastellet i København.
Om os
Landsdelsregion Øst er en landmilitær, operativ myndighed i Hjemmeværnet, med ansvar for indsættelse af landstyrker i den østlige del af Danmark under Hærkommandoen.

Vi har underlagt seks hærhjemmeværnsdistrikter, fem på Sjælland og én på Bornholm. Herudover har vi underlagt to lokalforsvarsafsnit, og ét særligt støtte og rekognosceringskompagni.

Vores primære opgave er at støtte Forsvaret og dets opgaveløsning, herudover er vi en del af totalforsvaret, hvor vi yder støtter til samfundet, herunder Politiet, i forbindelse med pludselige hændelser af voldsom karakter, f.eks. større ulykker, ekstremt vejrlig og terroranslag.
Om stillingen
Som vores nye kollega i staben ved Landsdelsregion Øst, vil du indgå i personaleelementet (HR) i Logistiksektionen. Elementet benævnes i daglig tale G1 og består af en Leder, en Personeladministrationsbefalingsmand, en kontorfuldmægtig, to overassistenter og en korporal.

Vi har mange bolde i luften, og mange spændende arbejdsopgaver.
Dine primære arbejdsopgaver ud over ad hoc opgaver vil være at:
• Registrere til- og afgang af personale
• Bestille/registrere ID-KORT
• Tilskrivning af kvalifikationer i SAP
• Behandling/controlling af sikkerhedsgodkendelser, kontrakter og stamdata i SAP
• Bestilling af rejser, fly og tog, indkvartering og kost m.m.
• Føre statusopdateringer på personale ved hærhjemmeværnsdistrikterne
• Yde generel støtte til G1 samlede opgaveløsning

Daglig tjeneste er mandag til fredag imellem 08:00-15:24.
Der kan dog lejlighedsvis forekomme over- og weekendarbejde, men det aftales fra gang til gang.
Om dig
Du har erfaring med kontorarbejde, gerne fra forsvaret, men det er ikke et ubetinget krav. Det er ligeledes en fordel, hvis du har en god viden og erfaring fra brugen af SAP.

Du sætter pris på en afvekslende hverdag. Du viser initiativ og tager selvstændigt fat på opgaverne. Du arbejder struktureret og går op i at levere et godt produkt med sans for kvalitet og service. Du er en omstillingsparat person med godt humør.

Da stillingen er nyoprettet, har du mulighed for selv at være med til at præge stillingen og arbejdsgangene.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Afhængigt af dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du høre mere om stillingen eller arbejdsopgaverne, er du velkommen til at kontakte Seniorsergent Torben Heigren på telefon 7221 7279 eller mail LRGNE-G1-04@mil.dk, alternativt kan du også kontakte Seniorsergent Steen Andersen på telefon 7221 7260, eller mail LRGNE-G1-01@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Lasse Bruhn Bull på mail FPS-LBU@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 4. december 2022. Samtaler afholdes løbende og i umiddelbar forlængelse af ansøgningsfristen.
Stillingen er til besættelse pr. den 1. januar 2023, Eller hurtigst muligt.

Du bedes søge stillingen via linket. Du bedes ligeledes scanne og vedhæfte relevante dokumenter, som bevis for uddannelse mv. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM LANDSREGION ØST
Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen med domicil i Kastellet i København. Landsdelsregionen er operativt underlagt Forsvarskommandoen med direkte operativ reference til Hærkommandoen.

Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret samt løse og varetage militære opgaver.

Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret. Ligeledes koordinerer vi den samlede militære støtte til samfundet i forbindelse med f.eks. naturkatastrofer, ekstremt vejr og terroranslag. Regionen har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Forsvarskommandoen, Hærkommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab
Landsdelsregionen og dens underlagte myndigheder skal på Chefen for Hjemmeværnets vegne opstille og uddanne hjemmeværnets frivillige til at indgå i militære enheder, der er klar til indsats.

Landsdelsregionen er operativt underlagt Værnfælles Forsvarskommando og repræsenterer Forsvaret inklusive Hjemmeværnet i totalforsvarsregi.

Regionen har 37 fastansatte medarbejdere, 28 militære og 9 civile. Opgaverne er fordelt på fire sektioner – G2, G148, G3567 og G9.
Landsdelsregion Øst er hjemmehørende i København.

Yderligere information kan findes på www.hjv.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

04.12.2022

Indrykningsdato

16.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent