Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Næstkommanderende til det Administrative element i Skive (genopslag)


Næstkommanderende til det Administrative element i Skive (genopslag)

Vil du for at gøre en forskel for vores professionelle soldater ved at minimere den administrative belastning af Hærens underafdelinger og samtidig have mulighed for at have ledelsesansvar? Så er det dig, vi søger!
Om os
Adjudantursektionen (S1) ved Ingeniørregimentet er en enhed, der bl.a. yder ledelsesstøtte til chefer og administrativ støtte til medarbejdere og enheder på Skive Kaserne.

S1 består af to elementer, hvor det Personeladministrative element – det administrative fællesskab – bl.a. har ansvar for håndtering af personaleadministration, arbejdstid og rejser samt øvrige administrative opgaver.

Formålet med elementet er, enhederne kan fokusere på uddannelse, mens elementet yder den nødvendige administrative støtte.

Elementets 15 dedikerede og erfarne militære og civile medarbejdere yder service for alle, med den personlige relation i centrum, og fleksibilitet, kvalitet og rettidighed i højsædet.
Vi har en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt og godt humør, og vil være en professionel og attraktiv arbejdsplads, hvor forskellig baggrund og forskellige standpunkter ses som en styrke i opgaveløsningen.

Elementet, S1, Ingeniørregimentet og personaleforeningen gennemfører årligt flere tjenstlige- og sociale arrangementer, som bl.a. bidrager til et godt gensidigt kendskab og korpsånd.
Om stillingen
Både S1 og det Personeladministrative element er til stadighed under opbygning, og du får derfor selv stor indflydelse på dine opgaver i ft. elementets ansvar.

- Du refererer til lederen af elementet, der er en chefsergentstilling.

- Som næstkommanderende forventes dit fokus primært i ft. elementets daglige drift, herunder lokal implementering af forvaltningsbestemmelser.

- Du bidrager derudover til udvikling af elementet opgaveløsning og medarbejderudvikling.

- Som stedfortræder for elementlederen er du sparringspartner for chefer og ledere samt bataljons- og kompagnibefalingsmænd ved garnisonens enheder.

- Du får mulighed for at arbejde meget selvstændigt med større og komplekse opgaver vedr. det administrative område i ft. garnisonen.

- Du får en stor grad af frihed under ansvar i ft. dine egne opgaver og i ft. elementets ansvar, og du får rig mulighed for at arbejde nytænkende og fremtidsorienteret.

- Du skal indledningsvist forvente en del interne og eksterne aktiviteter mhp. at synkronisere de administrative processer i Hæren og ved garnisonen.

- Herudover skal du generelt forvente en meget dynamisk hverdag, men du har selv stor indflydelse på din egen ferie- og arbejdstidsplanlægning.
Om dig
Vi forventer at du er udnævnt seniorsergent eller oversergent, som er fundet egnet til at gennemføre tjenesten på M231 niveauet for mellemledere og vil blive ansat på en udviklingskontrakt med henblik på, at kunne opfylde kravene for udnævnelse til seniorsergent.

Som person har du en grundlæggende og smittende positiv tilgang til verdenen, hverdagen, opgaverne og ikke mindst til andre mennesker:

- Du kommunikerer klart og tydeligt og viser respekt og anerkendelse, og kan derfor samarbejde med mennesker på alle niveauer.

- Du skaber, vedligeholder og udvikler stærke samarbejdsrelationer i elementet og på tværs af garnisonens enheder.

- Du er stolt af din høje faglighed og viser, at du selvstændigt kan planlægge din hverdag, men samtidig er du ressourcebevidst og får opgaverne i mål til tiden.

- Du tager ansvar og viser initiativ i ft. opgaverne og er omsorgsfuld og loyal overfor dine kolleger, og bidrager dermed til, at vi hverken misser en opgave eller fodfæstet, når der er mange bolde i luften.

- Du er kreativ og nytænkende i ft. andre måder at løse opgaverne på, og du har mental omstillingsparathed og viser fleksibilitet i ft. en dynamisk hverdag.

Som leder fremstår du som en rollemodel, og du formår at balancere resultater og relationer samt drift og udvikling:

- Du er en del af en militær organisation og kan situationsbestemt enten facilitere, uddelegere og kontrollere såvel som du kan smøge ærmerne op og føre ved selvsyn.

- Du har en professionel indstilling til arbejdet og lyst til at udvikle dig, samtidig med, at du har et udsøgt helhedssyn og kan skabe resultater gennem dine medarbejdere.

- Din faglighed og erfaring giver dig på én gang et afsæt i ft. analyse af konkrete situationer såvel som nytænkning i ft. andre løsninger.

Du har indsigt i de administrative processer og gerne erfaring som kompagni- eller administrationsbefalingsmand.

Du er rutineret bruger af Windows, MS Office pakken, SAP (bl.a. personaleadministration, arbejdstidsstyring, rejsestyring og arrangementsstyring) og KESDH/WorkZone samt Forsvarets serviceportaler (fx rekruttering og bestilling af faciliteter og forplejning mv.).

Du ser positiv på løbende efteruddannelse i ft. aktuelle og kommende opgaver, idet en del uddannelse sker som sidemandsoplæring eller blended learning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Seniorsergent Kasper Aggerholm på telefon: 72 82 50 61 eller på Mail: IGR-S1-12A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 31. december 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.12.2022

Indrykningsdato

16.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent