Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Sergent ved logistikelementet i Operations Support Wing - genopslag


Sergent ved logistikelementet i Operations Support Wing

Har du lyst til at være en del af et velfungerende team, der sætter en ære i vores arbejde og den service vi yder for Operations Support Wing medarbejdere?

Brænder du for opgaver der kræver struktur og en udpræget ordenssans?

Hvis du også er passioneret for Flyvevåbnet og Flyvevåbnets operative opgaveløsninger, Så skal du læse videre, for så er det måske dig vi mangler?

Operations Support Wing på Flyvestation Karup søger en sergent til logistikelementet (A4.6) til ansættelse pr. 01.02.2023.
Om os
O-Group Staff er ansvarlig for sagsbehandling i forhold til Operations Support Wing operationsstøttekapaciteter, herunder materiel, uddannelse, træning, øvelser og indsættelse.

OA varetager ligeledes Parent Unit/Supporting Parent Unit opgaven i forbindelse med udsendelsen af Operations Support Wing operationsstøttebidrag samt Flyvevåbnets enkeltmandsbidrag til internationale operationer.

På uddannelsesområdet har OA ansvaret for sagsbehandling i forhold til Flyvevåbnets Basisuddannelse og anden uddannelsesvirksomhed inden for operationsstøtteområdet til understøttelse af Operations Support Wing, såvel som eksterne myndigheder. OA varetager tillige den logistiske støtte samt den materielfaglige sagsbehandling i Operations Support Wing.

Ovenstående opgaver varetages i tre elementer, hhv. A3.5 (Current OPS and Plans Element), A4.6 (Logistics and Comms Element) og A7 (Training and Exercise Element), hvor det er i A4.6, at vi søger en sergent til forsyningen.

Operations Support Wing er en innovativ arbejdsplads, hvor vi har stort fokus på selvstændigt arbejde og individuel udvikling. Der er gode efteruddannelsesmuligheder indenfor eget arbejdsområde.
Om stillingen
Du bliver en del af ledelsesteamet i forsyningen, som samlet indgår i et logistisk element på 11 medarbejdere, der varetager den logistiske støtte samt den materielfaglige sagsbehandling i Operations Support Wing. Det logistiske element hedder A4.6.

Teamet, du kommer til at være en del af, består i alt af 8 medarbejdere, som udgør Operations Support Wing forsyning.

Du får en meget selvstændig arbejdsdag, og du er med i mange beslutninger omkring dine arbejdsopgaver.

Stillingen er en faglært Lager- og logistikassistent.

Dine opgaver vil være:
• Ansvar for, at der er bestilt materiel, og at bestillinger bliver pakket, herunder forsendelse af farligt gods.
• Bidrage til, at stamdata i DeMars er opdateret, herunder kodificering af materiel.
• Bidrage til, at beholdningerne ved enheden modsvarer de operative krav.
• Bidrage ved mønstring af Operations Support Wing myndighedsbeholdninger.
• Bidrage til sagsbehandlingen indenfor materiel ved Operations Support Wing.
• Deltage som instruktør i uddannelse både internt og eksternt, samt ansvar for undervisning af forsyningselever.
• Bidrage til kontrol af norm- og beholdningskontrol.
• Koordinere med NIV II og andre NIV III Myndigheder, samt Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Vi tilbyder:
Et interessant og alsidigt job med store faglige udfordringer, hvor du får mulighed for såvel faglig, som personlig udvikling.

Vi lægger vægt på godt samarbejde og et godt arbejdsmiljø, blandt andet gennem en uformel og åben omgangstone.

Med de rette uddannelser og kompetencer kan der optjenes et funktionstillæg svarende til faglært tillæg inden for logistik.
Om dig
De vigtigste kvalifikationer er, at:
• Du er sergent eller konstabel med ambition om uddannelse til sergent.
• Du er et godt forbillede, og du kan sætte dig i respekt i kraft af din holdning, faglighed og personlige fremtræden.
• Du er udadvendt og servicemindet.
• Du kan arbejde i SAP, herunder i MM og PM.
• Du har gåpåmod, samt engagerer dig i opgaveløsningen.
• Du trives med forandringer i en omskiftelig hverdag, med mange forskelligartede og til tider komplekse opgaver
• Du selvstændigt opsøger og løser opgaver, der falder indenfor dit ansvarsområde.
• Du kan sikkerhedsgodkendes til HEM.

Hvis du ikke er sergent men konstabel og syntes, at stillingen er interessant, så tøv ikke med at sende din ansøgning. Vi vil under alle omstændigheder foretage en konkret og individuel vurdering af dine kompetencer og potentiale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav.

Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af det logistiske element A4.6 SSG Thomas Schmidt på mobil: 40 80 21 46 eller tschmidt@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent René Johannes Lund Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller mail FPS-RJL@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 11.12.2022, og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen ønskes besat pr. 01.02.2023 eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Operations Support Wing:
Operations Support Wing er hjemmehørende på Flyvestation Karup og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Endvidere forestår Operations Support Wing uddannelser i form af Flyvevåbnets Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer Operations Support Wing administrativ støtte til Flyvevåbnets myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for Operations Support Wing garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

16.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent