Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Gruppefører til 2 Hærens Basisuddannelseskompagni ved Trænregimentet i Aalborg


Gruppefører til 2 Hærens Basisuddannelseskompagni ved Trænregimentet i Aalborg

Er du sergent, og har du lysten og evnerne til at være den erfarne gruppefører i en HBU-deling? Er du fagligt stærk, initiativrig og indstillet på at være forbilledet for de værnepligtige og dine befalingsmandskollegaer? Alternativ er du den erfaren overkonstabel som er vurderet egnet til sergentskole og klar til næste trin i din udvikling.
Om os
Hærens Basisuddannelseskompagnier er en del af 2. Logistikbataljon ved Trænregimentet. Kompagnierne er fokuserede enheder med primære opgave på uddannelse af værnepligtigt personel og hvervning af disse til HRU, GSU og MP.

Hærens Basisuddannelseskompagnier lægger stor vægt på, at alle befalingsmænd lever op til deres ansvar som professionelle soldater, og samtidig er i besiddelse af en høj vilje til at løse opgaven i en meget travl hverdag. Befalingsmændene i kompagnierne er kendt for et stærkt samarbejde, samt en professionel og initiativrig tilgang til arbejdet som soldat.

Her er god holdning, disciplin, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge. Vi ligger stor vægt på arbejdsglæde, positivitet og motiverende og udviklende tjeneste.
Om stillingen
Gruppefører 1 (GF 1) er den erfarne gruppefører i delingen, der optimalt kommer med erfaring fra HRU og SRS. Sergenten er igennem eksemplets magt et forbillede, samt mentor for yngre befalingsmænd. Som GF 1 har du ansvaret for at din gruppe bliver uddannet jf. lærings- og lektionsplanerne for HBU. Endvidere ses GF 1 som en stærk støtte til både DF og NKDEL i ft. at opretholde den rette faglighed, disciplin og holdning i delingen.

Som GF 1 vil der være mulighed for mindre faglærerroller og det forventes, at du i rollen er proaktiv og skaber rammerne og forudsætningerne for, at dine kollegaer kan opnå et godt niveau i lektionerne.

GF 1 skal ses som den faglige og erfaringsmæssige sparringspartner for nye befalingsmænd og som har fokus på at understøtte deres udvikling som fører og ledere.

Arbejdsdagen er struktureret og uddannelsespensummet er givet på forhånd, men du vil få så brede rammer som muligt i forhold til hvordan opgaverne i dagligdagen afvikles, i samarbejde med resten af delingerne.

Du skal endvidere forvente en travl hverdag når der er værnepligtige. Dvs. flere lange dage, 12 øvelsesdøgn plus tre dage i skydeperiode pr. halvår, samt og at der er lange afspadseringsperioder efter hvert hold.

Som erfaren sergent, er GF 1 stillingen et naturligt springbræt til at blive NK/DEL og udnævnt oversergent, og vi vil i løbet af din tjeneste som GF 1 skabe rammerne for, at du fagligt kan udvikle dig i den retning. Som erfaren overkonstabel er sergentskolen det naturlig næste skridt som der skal arbejdes hen imod.
Om dig
Du er erfaren sergent, der indenfor en kort årrække er klar til at blive oversergent. Alternativt er du en erfaren overkonstabel som er vurderet egnet og klar til sergentskolen.
Uanset hvad, så har du stor energi og lyst til at hverve, skabe og forme de nye befalingsmænd og kommende konstabler i hæren.

Du arbejder struktureret og er helheds- og fremtidsorienteret således, at du i samarbejde med det øvrige stampersonel skaber et godt arbejds- og udviklingsklima.

Du skal endvidere være i besiddelse af kørekort til kat. B og, optimalt, kat. C.

Det ses gerne, at du har Militær Fysisk Træner I og/eller førstehjælpsuddannelsen FSU 160/ FSK 260, samt er omskolet til lastbil terræn 1.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, med henblik på at gennemføre og bestå grundlæggende sergentuddannelse. Ansættelsen sker i så fald på lønvilkår jf. overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
 
Indtil din udnævnelse, vil du modtage et befalingsmandstillæg.
 
Udnævnelse til sergent kan finde sted når uddannelseskravet og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og du honorerer de almene krav for udnævnelse. Ved udnævnelse til sergent, vil du modtage en ny ansættelseskontrakt i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef for 2 HBUKMP KN Kenneth Skov-Kipp på telefon 41 32 21 84 eller kompagnibefalingsmanden SSG Syndergaard på telefon 41 38 57 52.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 4. januar 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 9. januar 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

04.01.2023

Indrykningsdato

15.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent