Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Forplejningsgast til 3. besætning/THETIS-kl


Forplejningsgast til 3. besætning/THETIS-kl

Er du marinekonstabel, og har du lyst til at komme ud i et arbejde med udfordringer, oplevelser og et sammenhold i en rigtig god besætning, er du måske den person, vi søger til stillingen som forplejningsgast i 3. besætning.
Om os
Inspektionsskibene af THETIS-klassen består af fire enheder. Der er seks besætninger der deles om togterne året rundt. De primære opgaver er, at deltage i det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og håndhæve Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Samtidigt udføres opgaver som fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder etc.
Fra 2023 vil besætningerne også lejlighedsvis skulle bemande et skoleskib af THETIS-klassen, under sejlads i danske farvande.

THETIS klassen deltager lejlighedsvis i større- multinationale øvelser, eksempelvis den canadiske OP NANOOK, franske ARGUS, amerikanske NORTHERN VIKING, engelske JOINT WARRIOR eller FLOTEX SILVER ved Norge.

Stillingen indeholder også perioder med vagt, tjeneste, kursusaktivitet, etc. I Danmark, mellem de sejlende togter. Det foregår primært i Frederikshavn.

Sejladsperioderne er på ca. 6 ugers varighed. Der er gennemsnitligt 4 sejladsperioder pr. år samt lejlighedsvis sejlads med skoleskib af THETIS-klassen i danske farvande. Ca. hvert tredje år foregår togtet henover julen og nytåret. Tilsvarende vil der typisk være besætningsomskiftning midt i juli, så du enten har sommerferie i for- eller sensommeren hvert tredje år.

Sejladsen og tjenesten er spændende og alsidig. Der er sjældent to dage der er helt ens. Vi går en spændende tid i møde. Der sker udvikling hele tiden. Både i operationsområdet, men også inden for udstyr. Der er hårdt brug for flere specialister til at styre, operere og vedligeholde skibe og systemer. Uden den form for specialister, kan operationerne ikke gennemføres.

3. besætning har et helt enkelt mål; lidt bedre hver gang. Ikke som i bedre end andre. Målet er, hele tiden at forsøge at gøre alt lidt bedre end sidste gang. Vi mener vi har et professionelt anerkendende miljø, hvor der samtidig er plads til en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord. Det skal være sjovt og lærerigt at gå på arbejde – hver dag. Altid klar. Fordi det giver mening
Om stillingen
Stillingen er i forvaltningsdivisionen, som består af én officer, to mellemledere og ni konstabler.

Som forplejningsgast (ofte benævnt messegast) har du ansvar for servering/afrydning i cafeteriet, officers- og sergentmesserne, og vedligeholdelse af forplejningsdivisionens områder i bl.a. tør-, køle og fryselast. Forplejning og proviant udgør en vigtig del i at opretholde besætningens daglige moral og kampkraft.

Din primære opgave bliver at deltage i det daglige arbejde i kabyssen. Heraf vil en del af opgaven være at klargøre måltider, oprydning og afvaskning af service efter alle måltider.

Forplejningsgasterne er også dem, der primært bliver uddannet til støtte for enhedernes sanitetspersonel. Det betyder, at gasterne fungerer som skibets førstehåndsindsats ved skader og ulykker og gasterne er samtidigt en central del af enhedernes forbinderplads og hospital. Der er gode muligheder for personlig udvikling inden for det sundhedsfaglige område i forplejningsdivisionen og uddannelse som junior medic. Desuden vil du også skulle fungere som røgdykker i forbindelse med brandbekæmpelse.
Om dig
Du skal have gennemført en grunduddannelse i Søværnet. Har du gennemført en grunduddannelse i enten Hæren eller Flyvevåbnet, skal du gennemføre et omskolingsforløb af kort varighed.

Du er en person med en positiv tilgang til at arbejde i Søværnet. Du skal være en holdspiller, der forstår når skibets opgaver ændres med kort varsel. Du skal være udviklingsparat på egne, besætningens og Søværnets vegne.

Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt for at kunne honorere Forsvarets krav til militær fysisk træning.

Du skal have blåt bevis uden begrænsninger. Altså være godkendt ved Forsvarets læger og tandlæger samt til hver tid kunne bestå Forsvarets fysiske test.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets næstkommanderende OK Claus Gudbjerg, mailadresse: 1e11-b3-nk@mil.dk, mobil +45 22380664. Alternativt banjermester OS Brian Märcher, mailadresse: 1e11-b3-bm@mil.dk, mobil +45 30670735.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 10. december 2022. Stillingen er til besættelse 1. januar 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

10.12.2022

Indrykningsdato

15.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent