Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Leder til kapacitetsopbygningselementet ved 2. Brigade - udvidet dansk støtte til Ukraine.


Leder til kapacitetsopbygningselementet ved 2. Brigade - udvidet dansk støtte til Ukraine.

Vil du have en vigtig og væsentlig funktion i fm. kapacitetsopbygning – herunder stå i spidsen for 2. Brigades opgaveløsning i forbindelse med udvidet dansk støtte til Ukraine? Så skal du søge denne stilling ved 2. Brigade.
Om os
2. Brigade, der har hovedkvarter i Slagelse, har fået en ny opgave i rammen af udvidet dansk støtte til Ukraine. Opgaven indbefatter gennemførelse af uddannelse af ukrainske befalingsmænd i Danmark samt opgaver i relation til den indsættelsesspecifikke uddannelse af de danske bidrag til uddannelsen af ukrainske soldater, der foregår i England.

Af hensyn til operationssikkerhed vil en række informationer ikke fremgå af dette stillingsopslag f.eks. opgaver, kursusperioder, indhold af kurset og geografi for gennemførelse. Det oplyses alene ved direkte kontakt til ansættende chef.

Opgaverne i rammen af udvidet dansk støtte til Ukraine løses med en blanding af fastansatte fra Hæren samt reservister og tidligere ansatte i Forsvaret, der primært anvendes som faglærere, instruktører og hjælpeinstruktører.
Om stillingen
Som leder for kapacitetsopbygningselementet under G7/Stab/2. Brigade vil du være overordnet ansvarlig for 2. Brigades opgaver i relation til udvidet dansk støtte til Ukraine; både ift. Befalingsmandsuddannelsen, der gennemføres i Danmark, og for uddannelsen af ukrainske soldater, der foregår i England.

Du skal deltage i koordinationsmøder med foresatte samt sideordnede myndigheder samt forestå den overordnede planlægning relateret til udvidet dansk støtte til Ukraine. Du bliver dermed en afgørende spiller ift. at skabe de bedst mulige forudsætninger for de danske bidrag til denne vigtige opgave; såvel nationalt som internationalt.

Som konsekvens af igangværende arbejde med genordning af brigadestaben, vil du blive en vigtig ressource idet etablering af en ”ny” G7-sektion ved brigadestaben indledningsvist vil ske med kapacitetsopbygningsopgaven som omdrejningspunkt.

Som følge af brigadestabens genordning, herunder omfordeling af opgaver, forudses brigadens nuværende opgaver med mission planning teams (MPT) i fm. KFOR og NMI, fremadrettet forankret under dig og kapacitetsopbygningselementet.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført VUT-1/L, VUK (BTN og BDE-modul) eller Føringskursus, og har bred erfaring fra Hærens operative enheder, gerne fra bataljonsstabsniveauet.

Du er analytisk stærk, har gode samarbejdsevner og udviser en høj grad af selvstændighed og ansvarsfølelse. Du kommer til at sætte dig ind i nye emner, i samarbejde med et bredt udvalg af personel fra Forsvaret, og stå på mål for indholdet og validiteten at de produkter du leverer.

Du har gode kommunikative evner, herunder behersker du engelsk i skrift og tale, samt besidder gode IT-færdigheder. Du er god til, og trives med, at skabe relationer. Du kan se helheden i en problemstilling samtidig med, at du har sans for detaljen, og du er indstillet på at arbejde målrettet med komplekse opgaver.

Øvrige forhold
2. Brigade bidrager med enkeltpersoner til opgaver, hvor brigaden er opstillende myndighed, ligesom der afgives personel til enkeltmandsudsendelser. Du skal derfor være forberedt på at kunne blive udsendt inden for gældende varsler. Du skal ligeledes forvente deltagelse i øvelsesaktiviteter og studieperioder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschefen for uddannelses- og udviklingssektionen, major Stig Moltke, tlf. 25 55 60 72 eller mail. 2bde-g7-02@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 11. december 2022. Ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om brigaden
2. Brigades enheder består af en opklaringsbataljon på Bornholm, en let infanteribataljon i Haderslev, en panserbataljon og en uddannelsesbataljon i Holstebro samt en uddannelsesbataljon i Slagelse. Derved har brigaden opgaver inden for rammerne af både Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt Stående Reaktionsstyrke, og er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: Opklaring, kampvogne og let infanteri.

Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i internationale operationer eller nationale opgaver i hele kongeriget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende.

Brigadechefen varetager funktionen som tjenestegrensansvarlig chef for kamptropperne, hvilket bl.a. indebærer, at brigaden er ansvarlig for styrkeudvikling og uddannelsesudvikling af kamptropperne på tværs af begge brigader. Brigaden er endvidere overordnet ansvarlig for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

15.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent