Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Major eller orlogskaptajn søges til strategisk styring


Erfaren officer søges til strategisk styring og udvikling i FMI

Vil du være med til at styre og udvikle Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), der er en væsentlig del af det samlede forsvar? Har du lyst og mod på at gøre en forskel? Vi kan udbygge dine i forvejen stærke erfaringer med udvikling, kvalitetssikring, kommunikation og samarbejde. Du vil komme til at samarbejde med en stor del af vores organisation, fra maskinrum til øverste general, og indgå i en dynamisk og socialt anlagt sektion.
Om os
FMI er ansvarlig for at indkøbe og understøtte materiel og it samt forsyninger til hele Forsvarsministeriets koncern svarende til ca. halvdelen af forsvarsbudgettet. Stillingen er placeret i Styringssektionen (kaldet UKS) i planlægnings- og koordinationsdivisionen. Sektionen er ansvarlig for det strategiske styringsgrundlag og ledelsesudviklingen samt ad hoc forretningsudviklingsopgaver for hele FMI. Sektionen består af en chef og syv militære og akademiske medarbejdere.
Om stillingen
Forsvarsministeriets koncern er i gang med en kæmpe udvikling i rammen af det kommende forsvarsforlig og i lyset af krigen i Ukraine. Derfor skal det samlede forsvar omstilles, og du kan komme helt tæt på beslutninger og udviklingen i FMI, der er den største af koncernens støttende styrelser. FMI skal udvikles og vokse betydeligt over de kommende år.

Vi tilbyder et arbejde, der foregår i tæt samspil med den øverste ledelse i FMI, hvor vi aktivt arbejder med at udvikle og styrke FMI, og derigennem også det samlede Forsvar.

Du vil indgå i et tæt samarbejde med dine kollegaer i sektionen, hvor vi har en høj grad af selvstændighed, et stort personligt ansvar og frihed i forhold til løsning af opgaverne. Sektionen er en fleksibel arbejdsplads med opgaven i centrum, og et arbejdsmiljø med godt humør. Faglig indsats og nytænkning er noget der vægtes højt sammen med den kollegiale sparring i opgaveløsningen samt en løbende individuel kompetenceudvikling.

Vi søger 2 profiler, der begge er udviklingsorienterede, ansvarsbevidste og samarbejdende.

• Én profil skal fokusere på opgaven med at sikre kvaliteten i FMI forvaltningsgrundlag (der sætter rammerne for al arbejde i FMI), og i forlængelse heraf at udvikle hvordan vi formidler best practise fra FMI’s forvaltningsgrundlag til en kompleks organisation i bevægelse.

• Én profil skal være skal være udviklingsorienteret og relationelt anlagt og løse opgaver der dækker generel forretningsudvikling. Det mere præcise opgavefelt afhænger af din erfaring og adfærdsprofil.

For begge profiler gælder, at opgaverne også omfatter støtte til FMI’s direktion og det øverste ledelseslag i form af oplæg til strategiske drøftelser. De udarbejdes ved at indhente, bearbejde og kommunikere informationer om de væsentligste forhold i FMI. Herudover vil du også få berøring med forretningsudviklingsprojekter og ledelsesudvikling.

Der vil løbende komme nye opgaver til, da sektionen også påtager sig en betydelig mængde ad hoc-opgaver for direktionen. Du skal derfor være forberedt på en omskiftelig hverdag, hvor du til gengæld arbejder tæt på de øverste beslutningslag i organisationen.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn og har gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse. Er du erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant uden at have gennemført det førnævnte, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har lyst og mod på at indgå i en organisation, hvor der sker en stor udvikling som følge af den sikkerhedspolitiske og militære situation. Det afgørende for os er, at dine faglige og personlige kompetencer går hånd i hånd med en stor interesse for arbejde på strategisk niveau.

Du er kvalitetsbevidst og stærk i skrift og tale. Som person er du en helhedsorienteret holdspiller, fleksibel og god til at samarbejde for at få en opgave løst til tiden. Du er endvidere struktureret, målrettet, og påtager dig et personligt ansvar for at skabe resultater.

Afhængigt af dit erfaringsniveau og dine kompetencer sørger vi for, at du bliver klædt på til jobbet, og vi vil investere i dig og din udvikling i form af oplæring, kurser og uddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Nikolaj Andersson Kihl på telefon 2066 5311.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den Ansøgningsfristen er den 30. december 2022 og samtaler forventes i uge 3. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM FMI - Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet.
FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

30.12.2022

Indrykningsdato

14.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent