Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Chef for Special Program Afdelingen i Flyverkommandoen


Chef for Special Program Afdelingen i Flyverkommandoen

Flyverkommandoen søger en chef for den nyoprettede Special Program Afdeling med ansvar for sikkerheden omkring F-35 kapaciteten.
Om os
Flyverkommandoen er en niveau II myndighed, og er dermed overordnet ansvarlig for underlagte myndigheder; Flyvevåbnets fem wings samt Joint Movement and Transportation Organization.
Foruden disse samarbejder Flyverkommandoen med Forsvarskommandoen og de øvrige styrelser under Forsvarsministeriets område samt en række nationale og internationale samarbejdspartnere.

Flyverkommandoen består af en stab indeholdende en ledelsessektion og to divisioner samt Aviation Safety, Special Program og et adjudantur direkte underlagt chefen for Flyverkommandoen.

Flyverkommandoen vægter professionalisme med fokus på den operative opgaveløsning under hensyntagen til ressourcemæssige og personelmæssige forhold.
Staben som arbejdsplads er fleksibel med et godt arbejdsmiljø, men også præget af perioder med høj intensitet og travlhed.
Om stillingen
Som chef for Special Program Afdelingen refererer du direkte til chefen for Flyverkommandoen.

De væsentligste opgaver for Special Program Afdelingen omfatter ansvaret for sikkerheden i og omkring F-35 kapaciteten, herunder særligt F-35 program sikkerhed, hvilket bl.a. omfatter den sikkerhedsmæssige drift af alle nationale F-35 operationsfaciliteter. Ansvaret omfatter endvidere alle sikkerhedsdomænerne, herunder fysisk sikkerhed, cyber og de teknologiske udviklingsområder, samt elementer af personsikkerhed og kontraefterretningsvirksomhed.

Som chef direktivgiver du for, og iværksætter, planlægning og gennemførelse af afdelingens opgaver, og herunder tilsikrer du en effektiv udførelse af beslutninger og initiativer.
Du har personale- og ledelsesansvar for alt underlagt personel. Dette indbefatter tillige ansættelses- og lønforhandlingskompetence.
Du har primært fokus på ledelsesvirke gennem sektionscheferne.

Du har budget- og disponentansvar overfor tildelte ressourcer, herunder kompetence til afgørelse af forhold indenfor afdelingens ansvarsområder.

De konkrete arbejdsopgaver i stillingen omfatter blandt andet, men er ikke begrænsede til:
• Er leder af, samt overordnet sikkerhedsofficer for F-35 program sikkerhed.
• Er F-35 program sikkerhedens landeansvarlig, hvilket medfører direkte rapporteringspligt vedrørende programmets sikkerhedsmæssige forhold til chefen for Flyverkommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste og F-35 Joint Program Office.
• Varetager arbejdet i relation til F-35 Joint Program Office, F-35 partnere og amerikanske myndigheder på det militære sikkerhedsområde, samt udfører myndighedsudøvelse, risikohåndtering og rapportering.
• Har ansvaret for at gribe ind og afgøre, hvorvidt de nationale operationer og aktiviteter skal standses, hvis der indgår særligt sensitiv F-35 information eller er F-35 relaterede militær sikkerhedskrav, der ikke ses overholdt.
• Har beslutningskompetencer i forhold til at stille krav om tilpasning af processer og operationer i forhold til sikkerhedsmæssige forhold inden for F-35 kapaciteten og relaterede kapaciteter.
• Har ansvaret for bevissikring vedr. overtrædelser inden for F-35 sikkerhedsprogrammet.

I stillingen som chef for Special Program Afdelingen er der behov for en kontinuerlig tæt
koordination med nationale sikkerhedsmyndigheder inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde, ligesom der vil være behov for gode engelskkundskaber i forbindelse med kontinuerlig tæt koordination med internationale sikkerhedsmyndigheder inden for F-35 Program sikkerheden.

Yderligere, vil der i stillingen som chef for Special Program Afdelingen være et behov for specifik efteruddannelse.
Om dig
Du er officer med gennemført videreuddannelsestrin II for militære ledere, master i militære studier (MMS) eller en tilsvarende udenlandsk uddannelse.

Det forventes, at du har erfaring med stabstjeneste fra enten niveau I eller niveau II, gerne inden for områder der er relevante for Special Program Afdelingen.
Bredt kendskab til Flyvevåbnets og Forsvarets opgaveløsning samt erfaring med arbejdet med komplekse problemstillinger er en fordel.

Det er vigtigt, at du er nysgerrig på ny viden, og har en udadvendt profil. Derudover er proaktivitet vigtigt for succes i jobbet og en udpræget interesse og naturligt flair for systematik og evne til at følge op i en kompleks opgaveløsning.
Det er vigtigt for staben, at du interesserer dig for mennesker og ledelse, da du indgår i et dynamisk samspil med de øvrige afdelingschefer inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde, internationale samarbejdspartnere samt Flyvevåbnets øverste ledelse.

Der vil yderligere blive lagt vægt på, at du har helhedssyn og formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision, ligesom der vil blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Dit daglige tjenestested er Flyverkommandoen på Flyvestation Karup.

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne under hele
ansættelsesforløbet.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberst Henrik Hegner Nielsen på telefon 7281 1511. Alternativt kan du kontakte oberst Palle Mørkøre på telefon 7281 1384.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved
Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Marie Veedfald på tlf. 3266 5597.

Ansøgningsfristen er d. 4. december 2022.
Samtaler forventes afholdt i uge 51.
Stilingen er til besættelse pr. 1. januar 2023 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

04.12.2022

Indrykningsdato

14.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent