Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Detachementsfører til 2. Militærpolitikompagni


Detachementsfører til 2. Militærpolitikompagni

Har du modet til at gøre en forskel for en professionel militærpolitienhed i et dynamisk operationsmiljø? Er du mentalt og fysisk robust og kan du, som detachementsfører, skabe de ideelle rammer for enhedens opgaveløsning, hvor dedikerede militærpolitisoldater med et højt ambitionsniveau stiller ubetingede krav til tjenesten?

Kan du svare ja til ovenstående, så kan du blive en af vores detachementsførere ved 2. Militærpolitikompagni.
Om os
Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.

Militærpolitiet støtter forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt, og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarets Auditørkorps og allierede nationers Militærpoliti.

Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, samt en Militærpolitigrunduddannelse. Derudover er der en Militærpolitistation geografisk opdelt i Aalborg og København.
Om stillingen
Som detachementsfører er du underlagt chefen for 2. Militærpolitikompagni, og er over for denne ansvarlig for, at detachementet er operativt anvendeligt.

Du bliver fører for et militærpolitidetachement bestående af fastansatte professionelle militærpolitisoldater, hvor der er forventning om en krævende og udfordrende hverdag kombineret med et højt fagligt niveau.

Detachementerne er kompagniets manøvreenheder og forudsætningen for at kompagniet kan løse dets opgaver med skiftende fokus afhængig af situationen. Det er derfor dit ansvar, at detachementet er uddannet til at kunne støtte bredt i kompagniets organisation, gående fra politivirket over til livvagtstjeneste og boarding.

Ud over det politifaglige, fokuserer 3. detachement på de maritime indsatser, dvs. uddannelse inden for de maritime kompetencer, herunder boarding og Maritime Force Protection. Der uddannes og trænes hjemme ved egen enhed såvel som på Søværnets enheder. Ultimativt trænes der frem mod at kunne indgå i missioner med Søværnets enheder.

Du er ansvarlig for planlægning, gennemførelse og kontrol af funktionsuddannelse samt enhedsuddannelse af dit detachement i samarbejde med 2. Militærpolitikompagni og Militærpolitiets stab.

Som fører for detachementet er du ansvarlig for personellets udvikling, og bidrager i den sammenhæng aktivt med input til kompagniledelsen.

Du vil i stillingen skulle påregne en del øvelsesaktivitet i ind og udland, ligesom du skal være indstillet på at kunne udsendes som militærpolitiofficer til et af militærpolitiets mange indsættelsesområder.

Stillingen er værnsfælles.
Om dig
Du er premierløjtnant med tidligere tjeneste i det operative miljø. Det forventes at din operative baggrund som officer er opnået i enten Søværnet eller Flyvevåbnet.

Du er omstillingsberedt og formår at kunne indgå i en organisation, hvor du er i stand til at arbejde simultant og systematisk med flere forskellige typer opgaver.

Du har sans for detaljen i opgaveløsningen, men formår at tænke i helheder til fordel for kompagniets og Militærpolitiets virke. Du evner at kunne samarbejde på tværs af hele organisationen og skabe forståelse og accept for opgaven, i et til tider udfordrende operationsmiljø.

Du er fagligt dygtig og sætter en ære i at løse pålagte opgaver efter bedste henseende. Du forstår vigtigheden af at være rollemodel for underlagt personel, samt at repræsentere Militærpolitiet over for det øvrige Forsvar.

Det er ikke et krav at du har en baggrund ved Militærpolitiet, så længe du har mod på at udvikle dine kompetencer ift. stillingen.
Såfremt du ikke tidligere er uddannet Militærpolitiofficer, skal du være indstillet på ved først kommende lejlighed at gennemføre Militærpolitiets officerskursus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for 2. Militærpolitikompagni, kaptajnløjtnant Christopher Ebdrup på tlf.: 7283 7200 eller på mail TRR-MP-200A@mil.dk.

Alternativt kan du kontakte tidligere fører for 3. detachement, og nu næstkommanderende for 2. Militærpolitikompagni, premierløjtnant Lasse Post Tellefsen på tlf.: 4172 4705 eller på mail TRR-MP-200B@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Camilla Asker Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9192, eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er søndag den 4. december 2022 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart derefter.

Stillingen er med tiltrædelse 1. februar 2023 eller snarest muligt.

Find mere information om Militærpolitiet på vores Facebook side og www2.forsvaret.dk/omos/organisation/militaerpolitiet/Pages/forside.aspx
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

04.12.2022

Indrykningsdato

14.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent