Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Stabshjælper til Forsvarets Sanitetskommando i Brabrand


Stabshjælper til Forsvarets Sanitetskommando i Brabrand

Har du lyst til at arbejde inden for materieladministrationsområdet og er god til balancere flere opgaver samtidig?

Så er det nu, du skal til tasterne, da Forsvarets Sanitetskommando søger en selvstændig, erfaren og kvalitetsbevidst stabshjælper til logistiksektionen ved Forsvarets Sanitetskommando.
Om os
Program og Driftsafdelingen er en del af Produktionsdivisionen, der indgår i staben ved Forsvarets Sanitetskommando. Afdelingen består af 10 medarbejdere på forskellige funktionsniveauer.

Program- og Driftsafdelingen varetager en række opgaver inden for logistikområdet for hele Forsvarets Sanitetskommando som kommando på styringsniveau II. Vi vedligeholder Forsvarets Sanitetskommando normering gennem MDG, sørger for vedligeholdelse af materiel på vores infirmerier gennem vedligeholdelsesordrer og har ansvaret for tværgående koordination og efterlevelse af bestemmelser inden for logistikområdet.

Derudover har vi en opgave i at oprette indkøbsrekvisitioner for staben ved Forsvarets Sanitetskommando i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser, hvilket er et område, der er fokus på i hele Forsvaret.

Afdelingen varetager derudover Forsvarets Sanitetskommando samlede ressourcestyring, herunder udarbejdelse af årsbefaling, produktionsmål, mv.

Vi har desuden en koordinerende rolle i forbindelse med udbuddet af Forsvarets Sanitetskommando uddannelser.

Afdelingen varetager også en række områder inden for IT og GDPR.

Afdelingen er kendetegnet ved en fri og uformel tone, og der er gode muligheder for, at du kan planlægge din dag i forhold til work-life balance, der passer til dig.
Om stillingen
Du skal arbejde med materieladministration for hele myndigheden, men mest for Forsvarets Sanitetskommando store reserve, der primært består af sundhedsfagligt personel.

Opgaven er både løbende drift, men også iklædning og returnering af udrustning for personel ved kontraktstart og udløb, samt i forbindelse med udsendelse af personel til internationale operationer.

Du vil også få berøring med området inden for planlagt vedligeholdelse, særligt med fokus på search and rescue (SAR)-udrustning.

Du bidrager desuden til løsning af generelle opgaver inden for administration, herunder praktisk stabshjælperstøtte.

Stillingen er nyoprettet, og du vil derfor have stor mulighed for at påvirke det konkrete stillingsindhold. Du vil endvidere have god mulighed for at sætte et personligt præg på metodevalget inden for dit område.
Om dig
Du udnævnt er korporal. Alternativt er du i konstabelgruppen, og har den fornødne baggrund og lyst til at blive korporal.

Du har sans for detaljer og kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, så du bidrager professionelt til både divisionens og afdelingens samlede opgaveløsning.

Du er åben og trives i en hverdag, hvor du har kontakt til mange mennesker på daglig basis, idet din vigtigste opgave i forhold til reserven sker via daglig direkte kommunikation med dem. Du er derfor god til at kommunikere med andre både på skrift og i tale.

Vigtigst er dog det, at du har lyst til at prøve kræfter med logistiktjenesten på styringsniveau II.

Det er en fordel hvis du har administrativ erfaring fra Forsvaret og et godt kendskab til Office og DeMars.

Afhængigt af dine forudgående kvalifikationer, må du påregne - især i starten - en del kursus- og uddannelsesvirksomhed.

Vi lægger stor vægt på din faglige og personlige udvikling.
Stillingen vil give dig mulighed for at udvikle dine kompetencer i forhold til at agere på niveau II i Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Brabrand.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder af logistikelementet chefsergent Allan Berenthz Andersen på tlf. 72 81 83 20, mobil 50 86 57 40 eller mail FSK-P-PDA05@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 92 82 eller mail FPS-TBJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 4. december 2022 og samtaler afholdes løbende

Stillingen er ledig 1. januar 2023 og ønskes besat snarest muligt derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FORSVARETS SANITETSKOMMANDO
I Forsvarets Sanitetskommando sikrer vi soldatens helbred. Vi er fagligt ansvarlige for - og varetager sundhedstjenesten i Forsvaret. Vi udvikler og rådgiver om militærmedicinske forhold, om militær fysisk træning og står for driften af infirmerierne og skolerne Center for Militær Fysisk Træning og Center for Sanitets- og Sundhedsuddannelse. Desuden er vi ansvarlige for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om danske soldater i nationale og internationale operationer.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Brabrand, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

04.12.2022

Indrykningsdato

14.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent