Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler til Teknologielementet ved Forsvarets Sanitetskommando i Aarhus


Sagsbehandler til Teknologielementet ved Forsvarets Sanitetskommando i Aarhus

Kunne du tænke dig en stilling, hvor du igennem faglighed og fremsynethed sikrer soldatens helbred? Vil du være med til at sikre at sanitetsmateriel følger udviklingen i Forsvaret?

Så søg stillingen ved Teknologielementet ved Forsvarets Sanitetskommando!
Om os
Teknologielementet ved Studie- og Udviklingsafdelingen er en del af staben ved Forsvarets Sanitetskommando og består totalt af fire medarbejdere, tre seniorsergenter og en major.

Teknologielementet udfører sagsbehandling inden for sanitetsområdet, herunder materielanskaffelser og opdatering af allerede eksisterende sanitetsfagligt materiel.

Vi arbejder i en team baseret struktur, hvor du håndterer Søværnets område og to andre seniorsergenter håndterer Hæren og Flyvevåbnet. Kontoret er en unik samling af viden inden for sanitetstjeneste og materieludvikling, hvor brugernes input fra værnene bliver analyseret og valideret forud for indførslen af materiellet.
Om stillingen
Du skal som en ud af tre sagsbehandlere deltage i sanitetsmaterieludviklingen ved Forsvarets enheder.

Sagsområdet er bredt og vi støtter ligeledes Specialoperationskommandoen, Arktis Kommando, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet.

Vi arbejder i teams, hvor medarbejderen med størst viden inden for et relevant område vurderer og foreslår løsninger, der passer ind i alle Forsvarets operative sanitetsenheder.

Inden for en treårig periode vil det være muligt for den rigtige profil at overtage Hærens og/eller SOKOMs område.

Din sagsbehandling inkluderer stillingstagen til materiel og deraf udarbejdelse af brugerspecifikationer, brugervejledninger, input til behandlingsprincipper og -procedurer set i relation til implementering af materielet.

Herudover skal du også kunne introducere nyt sanitetsmateriel i DeMars samt vedligeholde styklister med sanitetsmateriel.

Du skal i stillingen holde dig løbende orienteret om udviklingen inden for sanitetsmateriel.

Du deltager i mødevirksomhed på tværs af myndigheder og arbejder i særdeleshed tæt sammen med FMI, kommandolægerne samt de enheder i Forsvaret du bliver ansvarlig for at støtte.

Du deltager i inspektioner, som en del af holdet omkring Forsvarets Sanitetskommandos tjenestegrensinspektion. Afhængigt af kvalifikationer kan du virke som censor på Junior Medic uddannelsen.

Du deltager på messer og konferencer med henblik på at opnå indsigt i den nyeste viden og udvikling inden for sanitetsfagligt materiel.

Der forventes 10-20 rejsedage i både ind- og udland om året.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent. Alternativt er du oversergent, der har fornøden anciennitet, relevant tjenesteforløb og uddannelsesmæssig baggrund for udnævnelse.

Det er en fordel, såfremt du har haft operativ tjeneste ved en sanitetsenhed eller har tilsvarende praktisk erfaringer.

Du formår at bringe din viden og operative erfaringer ind i materielsagsbehandlingen.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og det er en fordel, hvis du har erfaring med sagsbehandling og analytisk arbejde.

Du formidler dit budskab klart og præcist både i tale og skrift.

Det er en fordel, hvis du i forvejen kender til udviklingsvirksomhed.

Det er lige ledes en fordel, hvis du allerede har relevante sundheds- og sanitetsuddannelser og kan bringe dine erfaringer i spil i et stabsmiljø.

Under alle omstændigheder vil vi i fællesskab udarbejde en udviklingsplan, hvor kurser som Junior Medic, MEDIC og sterilassistent indgår, ligesom relevante kurser ved vores partnere i enten Sverige, Norge eller UK er en del af planen.

Med de rette kompetencer kan du komme i relevant praktik på civile sygehuse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse til seniorsergent. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aarhus.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte souschef og daglig leder major Martin Søvang Ditlevsen på telefon 21 41 73 27 eller seniorsergent Søren Bæhr på telefon: 28 57 05 31.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-TBJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 1. januar 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FORSVARETS SANITETSKOMMANDO
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste.

Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav.

Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aarhus, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

01.01.2023

Indrykningsdato

14.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent