Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Pansret infanterigruppefører til 1/I/GHR


Pansret infanterigruppefører til 1. Panserinfanterikompagni, Gardehusarregimentet

Er du en motiveret, ambitiøs og ærekær sergent, som brænder for tjenesten som panserinfanterist og er skarp i gruppens standarder og kampeksercits? Så er det måske dig vi søger som gruppefører i en pansret infanterigruppe ved 1/I/GHR!
Om os
1. Panserinfanterikompagni – i daglig tale omtalt 1/I/GHR – er et stående og professionelt infanterikompagni under I Panserinfanteribataljon, Gardehusarregimentet i Slagelse.

Kompagniet af tre kampdelinger udrustet med hver fire IKK CV9035DK samt en kommandodeling.

Kompagniet har været udsendt til ISAF hold 7 og 12, eFP hold 1 og 4 samt NFP hold 1 i Letland, hvor kompagniet netop er hjemvendt fra.

Kompagniet bygger nu videre på det niveau der blev opnået under udsendelse i INTOPS og ser frem mod et uddannelsesår i 2023, hvor vi kan blive endnu dygtigere.

Kompagniet har siden sidste udsendelse bygget videre på den faglige viden og de erfaringer som udsprang af operative indsættelser i Afghanistan, Estland og Letland, og kompagniet lægger vægt på at fortsætte denne udvikling. Vi er professionelle, vægter høj faglighed og er stolte af at være en del af Danmarks bedste panserinfanterikompagni.

Kompagniet består både af rutineret personel, med flere missioner i bagagen, samt nyt tilgået personel, hvilket udgør et solidt fundament for den kommende uddannelse i de næste år.

Kompagniet lægger vægt på den enkelte soldats trivsel og søger at give plads til både personlig som faglig udvikling, herunder at man udstråler tilhørsforholdet til en professionel enhed samt er stolt af det.
Om stillingen
Du skal virke som operativ gruppefører for en pansret infanterigruppe i rammen af en panserinfanterideling. Du er direkte ansvarlig for den daglige ledelse af gruppen, herunder føring, uddannelse, disciplin og faglig tjeneste.

Sammen med din gruppe skal du virke og samvirke med de resterende grupper i delingen og kompagniet under operative forhold. Du skal kunne oparbejde et tæt forhold til IKK-kommandøren, som er ansvarlig for den platform din gruppe indsættes på opsiddet. Endvidere skal du kunne arbejde tæt sammen med næstkommanderende/deling i relation til både faglig tjeneste og operativ indsættelse.

Du skal være med til og fastholde og udvikle det høje faglige niveau i gruppen og delingen, således at delingen med kort varsel vil kunne indsættes i en international mission.

Du skal kunne fungere som instruktør i relevante funktionsfag – herunder at planlægge, tilrettelægge og gennemføre lektioner i samarbejde med kompagniets faglærere, endvidere skal du støtte delingsføreren i det daglige virke med at opretholde det høje faglige niveau, som der kræves af stående reaktionsstyrker.
Om dig
Du er udnævnt sergent og har erfaring fra tidligere tjeneste som gruppefører i et infanterikompagni. Det er en fordel, hvis du tidligere har været gruppefører i et stående kompagni.

Du skal besidde kørekort kategori B og gerne C.

Vi ser gerne, at du tidligere har erfaring med indsættelse på pansrede køretøjer, herunder har erhvervet SIKPAN samt kursus i administrative forhold vedrørende puljekøretøjer ligesom uddannelse på infanterigruppens tunge våben, signaluddannelse 2 og HF 152 omskoling er en fordel.

Relevant udsendelseserfaring og taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand er ønskeligt.

Du har et højt fagligt niveau og kan tage ansvar for dig selv og dine nærmeste kolleger, som du gerne støtter med henblik på at opretholde et højt fagligt niveau i enheden. Du skal kunne gruppens standarder og kampeksercits. Endvidere skal du være i god fysisk form og kunne fremstå som en rollemodel for din gruppe. Både hvad angår enkeltkæmperfærdigheder og fysisk formåen.

Du udviser høj grad af selvstændigt initiativ og er i stand til at samarbejde for få løst opgaverne bedst muligt ligesom du er loyal overfor dine kammerater og kompagniet.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen og udviser en anerkendende tilgang til dine kolleger og har energien og viljen til at gå forrest i løsning af opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Basislønnen udgør for tiden kr. årligt 247.966,79. Hertil kommer et militærtillæg på kr. årligt 14.647,13, et fast funktionstillæg på kr. årligt 6.001,26 og et uddannelsestillæg (GSU) på kr. årligt 5.289,24 årligt. Alle beløb er angivet i april 2014 niveau. Plus eventuelt andre/personlige tillæg.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til fortroligt og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet samt være helbredsmæssig egnet til udsendelse og kunne bestå de fysiske basis krav.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Dette betyder, at du blandt andet er forpligtiget til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer med videre.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 1. Panserinfanterikompagni, kaptajn Jakob Riis Vester på telefon 72 83 35 71 / 25 66 48 20 eller via mail på GHR-1B-100A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-SHA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 11. december 2022 og samtaler forventes afholdt i uge 50. Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

11.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent