Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Administrativ medarbejder til Beredskabsstyrelsen i Birkerød


Administrativ medarbejder til Beredskabsstyrelsen i Birkerød

Har du en solid viden om personale- og arbejdstidsadministration, og sætter du pris på at hjælpe andre, så har Beredskabsstyrelsen brug for dig i det administrative team.
Om os
Administrationsteamet er placeret i kontoret Kapaciteter, Sikkerhed og Drift, der blandt andet varetager styrelsens arbejde med informationssikkerhed, databeskyttelse, militærsikkerhed, etablissementer, it og materielområdet.

Det er administrationsteamets væsentligste opgave, at levere administrativ støtte vedrørende arbejdstids- og personaleadministration til enhederne i hovedkvarteret. Arbejdet udføres i samarbejde med de funktionelle styrelser, primært Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse. Herudover skal administrationsteamet yde faglig støtte til Beredskabsstyrelsen decentrale enheder, samt sikre en dokumenteret forvaltning på HR-området.

Vi har en uformel omgangstone og baserer vores relationer på et godt og humørfyldt arbejdsmiljø, gensidig respekt samt faglig stolthed omkring det administrative arbejde.
Om stillingen
Som vores nye administrative medarbejder vil dine primære arbejdsopgaver være arbejdstids- og personaleadministration. Du vil få en stor kontaktflade til flere personalegrupper i Beredskabsstyrelsen.

Du vil blive en del af et mangfoldigt og dynamisk arbejdsmiljø med plads til den enkelte og rum for det tværgående samarbejde, hvor der vil være mulighed uddannelse af faglige – og personlige kompetencer.

Forsvarsministeriets koncern, herunder Beredskabsstyrelsen, har sit eget uddannelsessystem, derfor må du forvente at skulle gennemføre kurser og efteruddannelse andre steder i landet.
Om dig
Vi forventer at du:
• har en baggrundsviden og erfaring med arbejdstids- og personaleadministration på det statslige område.
• har gode sociale kompetencer, gode samarbejdsevner samt kan håndtere forskellighed og bruge dette som en styrke.
• er god til målrettet formidling af regelsæt, processer mv. såvel internt i eget team, som for øvrige medarbejdere og ledelse
• kan arbejde systematisk med opfølgning og foretage nødvendige prioriteringer

Det vil ligeledes være en fordel, hvis du har kendskab til og erfaring med SAP og WorkZone.
Ansættelsesvilkår
Stillingen kan ansøges som civil eller uniformeret.

Søger du stillingen som civil:
Stillingen indplaceres som kontorassistent. Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Afhængigt af dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Du bedes i din ansøgning gøre opmærksom på om du søger stillingen civilt eller militært.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du høre mere om stillingen eller arbejdsopgaverne, er du velkommen til at kontakte teamleder Steffen Sørensen på mail BRS-STS@mil.dk eller på telefon 7285 2526.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Lasse Bruhn Bull ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-LBU@mil.dk

Ansøgningsfrist er søndag d. 11. december 2022, samtaler gennemføres løbende.
stillingen ønskes besat den 1. februar 2023, eller efter aftale.

Du bedes søge stillingen via linket. Du bedes ligeledes scanne og vedhæfte relevante dokumenter, som bevis for uddannelse mv. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.

Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.

Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.

Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, hovedsædet i Birkerød, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København.

Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
Læs mere om Beredskabsstyrelsen som arbejdsplads på www.brs.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Birkerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

11.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent