Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Sagsbehandler/analytiker til 2 Military Intelligence Bataljon


Sagsbehandler/analytiker til 2 Military Intelligence Bataljon

Har du brug for stabilitet i din hverdag med tid til faglig fordybelse? Har du samtidigt mod på at arbejde med skarpe opgaver inden for den taktiske efterretningstjeneste til støtte for Hærkommandoen og de udsendte enheder?

Så har du nu muligheden for at søge en attraktiv stilling ved Intelligence Fusion Centre, hvor du både er sagsbehandler og analytiker indenfor et specifikt fokusområde.
Om os
Intelligence Fusion Centre er placeret ved 2 Military Intelligence Bataljon ved Efterretningsregimentet. Bataljonen består derudover af uddannelsesenheder, efterretningsindhentnings- og analyseenheder samt påvirkningsenheder.

Intelligence Fusion Centre består af 38 medarbejdere, hvoraf 33 er militære og 5 er civile.

Intelligence Fusion Centre arbejder med skarpe opgaver inden for taktisk efterretningstjeneste og er inddelt i All Source Analysis Cell (ASAC), Intelligence Requirement Management og Collection Management (IRM & CM) samt Technical Intelligence (TECHINT).

Alle medarbejdere bidrager dagligt med at håndtere, bearbejde, analysere og formidle tilgængelige efterretninger, som bl.a. omfatter irregulære- og regulære aktørers organisation, teknologi, materiel og doktrin.

Intelligence Fusion Centre er en arbejdsplads præget af stor faglig stolthed, analytisk kapacitet, gode interne relationer kollegaerne imellem, tid til grundighed, vekslende opgaver og plads til udvikling og uddannelse af den enkelte medarbejder.
Om stillingen
Du vil indledningsvis skulle indgå i Irak-gruppen, som kontinuerligt skal levere detaljerede briefinger og skriftlige produkter rettidigt og af høj kvalitet. Din primære opgave vil være at levere efterretningsanalyser til støtte for udsendte enheder og hjemlige myndigheder.

Derudover vil du løbende selvstændigt skulle koordinere med de øvrige områdespecifikke kolleger samt eksterne samarbejdspartnere såsom Forsvarets Efterretningstjeneste, de to brigader og Hærkommandoen.

Vi tilbyder en stilling i et dynamisk operativt miljø med en uformel omgangstone samt engagerede og dedikerede kollegaer. Vi lægger især vægt på et godt arbejdsmiljø. Der vil være mulighed for at aftale en vis form for fleksibilitet i forhold til arbejdsform og -tider samt gode muligheder for udvikling.

Ved tiltrædelse i stillingen bliver der lagt en plan for et kompetenceudviklingsforløb, som bl.a. vil omfatte selvstudie, sidemandsoplæring samt gennemgang af diverse kurser og uddannelser, nationale såvel som internationale.

Størstedelen af dine opgaver vil foregå på kontoret, men der vil ligeledes være enkelte rejseaktiviteter i form af kontakt- og uddannelsesbesøg i ind- og udland.

Intelligence Fusion Centre opstiller løbende Efterretningsspecialister til flere af hærens missioner, hvorfor du vil få mulighed for at blive udsendt til en af hærens missioner i tre-seks måneder.
Om dig
For at komme i betragtning til stillingen er det en fordel, hvis du har haft tidligere militær tjeneste enten som konstabel, befalingsmand, sprogofficer og/eller reserveofficer og gerne haft en udsendelse i forbindelse hermed.

Du skal derudover have en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau, fx cand.scient.pol.

Det er ikke et ultimativt krav - men klart en fordel, hvis du kan arabisk og har en interesse i hvad der er sket/sker i Irak samt i Mellemøsten generelt.

Du arbejder struktureret og kan se igennem en opgave og de forskelligrettede afhængigheder og strategiske hensyn. Du kan gribe og lande opgaver på egen hånd og formår at bevare overblikket, når det går stærkt. Du kan lide at skrive og kommunikere klart, præcist og korrekt både skriftligt og mundtligt. Arbejdssproget er dansk, dog udgives alle skriftlige produkter som udgangspunkt på engelsk.

Personligt er du udadvendt, rolig og tillidsvækkende og går til dine opgaver med en ukuelig positiv tilgang. Sidst, men ikke mindst, værdsætter og bidrager du til et godt arbejdsmiljø med plads til smil og kollegialt fællesskab.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som fuldmægtig og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten på basisløntrin 4-8. Der er til stillingen knyttet et anciennitetsafhængigt rådighedstillæg. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle et tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1% af basisløn og pensionsgivende tillæg samt 12,5% af rådighedstillægget.

Stillingen er på fuld tid, og der er tale om en fastansættelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du består Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Fast tjenestested er Varde Kaserne.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for ASAC, kaptajn Per Tingleff på EFR-2B-110A@mil.dk eller telefon 7282 9645, alternativt chefen for IFC, major Michael Evers-Nielsen, EFR-2B-100A@mil.dk eller telefon 7282 9664.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Sandra Bengtson Heede på telefon 7281 9172.

Ansøgningsfristen er 4. december 2022, og samtaler afholdes umiddelbart herefter.

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2023 eller snarest derefter.

Du søger stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på en regimentsstab og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune, Nadia Steinicke, på 79946505/30344625 eller nste@varde.dk og bosætningskoordinator Esbjerg Kommune, Pia Enemark, på piene@esbjergkommune.dk eller 20473206.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

04.12.2022

Indrykningsdato

11.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent