Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Seniorsergent som leder af Driftselementet ved Supply Chain Divisionen, Materielhoveddepotet i Skrydstrup


Seniorsergent som leder af Driftselementet ved Supply Chain Divisionen, Materielhoveddepotet i Skrydstrup.

Har du flair for at lede et professionelt og engageret team og trives du i et travlt og dynamisk arbejdsmiljø?
Om os
Du skal lede og koordinere den daglige drift af Driftselementet i Skrydstrup, som er et team på fem specialiserede medarbejdere.

Opgaver ved Driftselementet spænder vidt med alt fra støtte til kunder, samarbejdspartnere og medarbejderne i selve sektionen. Hverdagen kendetegnes ved mange uforudsigelige opgaver blandet med rutineopgaver.

Du skal sammen med dine medarbejdere sikre, at den daglige drift ved sektionen afvikles ud fra gældende bestemmelser.

Du skal medvirke til udvikling og implementering af opdateret SAP WM/EWM, hvilket medfører du skal sikre at processer ved driftselementet og ved Materiel Hoveddepotet opdateres herfor.

Du skal støtte sektionschefen og souschefen i den fortsatte udvikling af frontend og backend funktioner ved driftselementet, samt udbredelse af den allerede nu implementeret planlægningsfunktion ved elementet.

Du vil være vagtholdsleder for vores Forsyningsvagt, som er bemandet med 6-7 militæransatte.

Ydermere vil du være Næstkommanderende for Leder af Materiel Hoveddepotet, hvorfor du i dennes fravær, har det fulde driftsansvar og den medfølgende prokura.

Vi lægger vægt på:
• Trivsel og samarbejde til gavn for medarbejdere og kunder
• At sikre, at LEAN principper fastholdes på ugentlige KAIZEN møder
• Løbende udvikling og udarbejdelse af arbejdsprocesser
• At have en uformel tone, men samtidig sætter vores faglighed højt og yder en god og stabil service for vores kunder og samarbejdspartnere
Om stillingen
Du skal lede og koordinere den daglige drift af Driftselementet i Skrydstrup, som er et team på 5 specialiserede medarbejdere.
Opgaver ved Driftselementet spænder vidt med alt fra støtte til kunder, samarbejdspartnere og medarbejderne i selve sektionen. Hverdagen kendetegnes ved mange uforudsigelige opgaver blandet med rutineopgaver.
Du skal sammen med dine medarbejdere sikre, at den daglige drift ved sektionen afvikles ud fra de krav der stilles til os jævnfør bestemmelser og Matins.
Du skal medvirke til udvikling og implementering af opdateret SAP WM/EWM, hvilket medfører du skal sikre at processer ved driftselementet og ved Materiel Hoveddepotet opdateres herfor.
Du skal støtte sektionschefen og souschefen i den fortsatte udvikling af frontend og backend funktioner ved driftselementet, samt udbredelse af den allerede nu implementeret planlægningsfunktion ved elementet.
Du vil være vagtholdsleder for vores Forsyningsvagt, som er bemandet med 6-7 militæransatte. Ydermere vil du være Næstkommanderende for Leder af Materiel Hoveddepotet, hvorfor du i dennes fravær, har det fulde driftsansvar og den medfølgende prokura.


Vi lægger vægt på:
• Trivsel og samarbejde til gavn for medarbejdere og kunder
• At sikre, at LEAN principper fastholdes på ugentlige KAIZEN møder
• Løbende udvikling og udarbejdelse af arbejdsprocesser
• At vi har en uformel tone, men samtidig sætter vores faglighed højt og yder en god og stabil service for vores kunder og samarbejdspartnere
Om dig
Du er seniorsergent. Alternativt er du oversergent, der har fornøden anciennitet, relevant tjenesteforløb og uddannelsesmæssig baggrund for udnævnelse.
Det er et krav, at du har praktisk ledelseserfaring.

Vores forventninger til dig som vores nye leder er, at du er positiv over for forandringer, bidrager til samarbejdet, kan holde fokus på opgaven og er god til at kommunikere med medarbejderne.

Det er en fordel, hvis du har et solidt og særdeles indgående kendskab til almindelige arbejdsprocesser i en logistisk virksomhed, samt har erfaring med at arbejde med LEAN som arbejdsværktøj.

Det er ligeledes en fordel, hvis du er en rutineret bruger af SAP R/3, gerne SAP WM – IM - QM – PM og Office pakken.

Du skal være indstillet på at gennemføre relevante kurser i Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for MIPSEK materielmester Lars K. M. Hansen på telefon 2555 2301 eller seniorsergent Marianne Palm Andersen på 4026 4555.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 92 82 eller mail FPS-TBJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 4. december 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETMINISTERIET MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet.
FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

04.12.2022

Indrykningsdato

10.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent