Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Forsyningsbefalingsmand til Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse i Åbyhøj


Forsyningsbefalingsmand til Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse i Åbyhøj

Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser søger en oversergent i Aarhus, der kan holde overblik, organisere og varetage den daglige ledelse af forsyningssektionen.
Det er en unik stilling, hvor du får et betydeligt individuelt ansvar, med stor handlefrihed og en stor grad af indflydelse på hele centrets produktion.
Om os
Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser er Forsvarets Sanitetskommandos uddannelsesinstitution, og er placeret på Sylbækvej i Åbyhøj ved Aarhus.

Centret er både et fagspecifikt kompetencecenter, en sanitetsskole, en reserveofficersskole og en sundhedsfaglig uddannelsesinstitution. Vi befinder os i krydsfeltet mellem universitetshospitaler i den civile sektor samt national og international militærmedicin.

Centret bidrager til, at uddannelserne er opdaterede i forhold til de seneste erfaringer og honorerer de aktuelle operative krav.

Vi er et team på 20 fastansatte medarbejdere, som er en blanding af militært og sundhedsfagligt personale. Vi har forskellige sundheds- og sanitetsfaglige erfaringer og uddannelser, herunder overlæge, sygeplejersker, fysioterapeuter, paramediciner, ambulancebehandler og personale med sundheds- og sanitetsfaglige uddannelser.

Vi gennemfører sundheds- og sanitetsfaglige uddannelser i Forsvaret, blandt andet militærlægeuddannelsen, MEDIC, arktisk sanitet for Sirius samt førstehjælpsinstruktørkurser.
Om stillingen
Du får en spændende stilling i et dynamisk miljø, med en uformel omgangstone, stort engagement, høj faglighed og meget motiverede kolleger.

Du indgår i et tæt tværfagligt samarbejde, med både de fastansatte ved centret, FSK stab og elever.

Du vil blive den daglige leder af centerets logistiske tjeneste med dertil hørende behov for ledelse, styring, udførelse og kontrol.

Du vil få medansvaret, i samarbejde med uddannelseslederen, for udvikling af de tilknyttede medarbejdere inden for logistikområdet. Sideløbende med din lederrolle er du også den hovedansvarlige forsyningsbefalingsmand, med varetagelse af materielregnskabet og kontrol af materielbeholdningen ved centret.

En del af den daglige funktion som forsyningsbefalingsmand ved centret er at støtte med bestillinger og tilsikre at det korrekte og nødvendige materiel hjemtages til vores kurser og uddannelser. Du skal sikre at bestillinger bl.a. via mails bliver set og delegeret, så der altid er en forsyner på de respektive opgaver.

Du bliver ansvarlig for alle op- og nednormeringer samt indkøbsrekvisitioner, som godkendes ved uddannelseschefen/næstkommanderende for centret.

Du får også medbestemmelse i alle forsyningsprocesser mellem forsyningskontoret og centret kursusledere og undervisere gennem udarbejdelse af lokale procedure og vejledninger.
Du bliver tillige ansvarlig for at planlægge vedligeholdelsestjenesten ved centret, og herunder sikre at eftersynsplaner efterleves.

Der er stor frihed til at balancere arbejdsliv og privatliv, men du må også forvente perioder, med høj intensitet og lange arbejdsdage når vi underviser eller planlægger uddannelsesforløb.

Der må desuden forventes enkelte rejsedage.

Vi vægter kompetenceudvikling højt, så du får gode muligheder for at dygtiggøre dig personligt og fagligt.
Om dig
Stillingen ønskes besat af en motiveret oversergent og alternativt en motiveret sergent med erfaring inden for forsyningstjenesten.

Det er et krav, at du tidligere har arbejdet i en lignende funktion i minimum et år.

Du skal have kørekort til kategori B og C.

Du er uddannet i at håndtere DeMars myndighedsbeholdning og har PM rekvirent kursus.

Du skal ligeledes have gennemgået ADR kursus og have erfaring med MATDATA.

Som person er du en stærk logistiker med høj faglighed inden for forsyningstjeneste.

Du er rutineret med planlægningsopgaver og du kan argumentere sagligt for dine synspunkter og din viden.

Du kan både arbejde selvstændigt og være en holdspiller, der kan samarbejde med mennesker med forskellige civile og militære baggrunde fra alle værn.

Du er serviceminded og indforstået med, at tingene kan går hurtigt, og opgaver derfor nogle gange skal løses med kort varsel.

Du kan håndtere mange parallelle opgaver, som kræver din opmærksomhed.

Du kan bevare overblikket i en travl og kompleks hverdag, og samtidigt evner du at motivere dine kollegaer og skabe gode vilkår for deres trivsel.

Du kommunikerer sikkert både skriftligt og mundtligt.

Du trives med en hverdag på en arbejdsplads, hvor der er fokus på kompetencer og kvalifikationer, frem for rang, chef- eller ledelsesroller, og hvor en stor del af din daglige koordination vil foregår på kryds og tværs af hele centrets produktion og kollegaer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Åbyhøj.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Niels Stokholm på tlf. 21 38 85 42 eller mail FSK-CS-ADMBM@MIL.DK. Alternativt kan nuværende stillingsindehaver oversergent Steen Hegelund, kontaktes på tlf. 20 55 15 04 eller mail FSK-CS-FSBM@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 92 82 eller mail FPS-TBJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 4. december 2022. Samtaler afholdes løbende.

Stillingen er til besættelse 1. februar 2023, eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS SANITETSKOMMANDO:
I Forsvarets Sanitetskommando sikrer vi soldatens helbred. Vi er fagligt ansvarlige for - og varetager sundhedstjenesten i Forsvaret. Vi udvikler og rådgiver om militærmedicinske forhold, om militær fysisk træning og står for driften af infirmerierne og skolerne Center for Militær Fysisk Træning og Center for Sanitets- og Sundhedsuddannelse. Desuden er vi ansvarlige for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om danske soldater i nationale og internationale operationer.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aarhus, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

04.12.2022

Indrykningsdato

10.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent