Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Chef for Faggruppe Simulation ved Hærens Simulationscenter (Genopslag)


Chef for Faggruppe Simulation ved Hærens Simulationscenter

Har du lyst til at være omdrejningspunkt for den praktiske brug af simulation i hæren, og evner du at være chef for erfarne og rutinerede medarbejdere?
Har du indsigt i hærens uddannelsesforhold og kan du optræde overbevisende som rådgiver på simulationsområdet?
Så er stillingen som chef for Faggruppe (FG) Simulation (SIM) måske noget for dig.
Om os
Hærens Simulationscenter (HSIMC) varetager følgende opgaver for Hæren:
• Understøtter uddannelsen af hærens enheder med simulation, herunder simulationsstøtte til føringsuddannelse i f.m. anvendelse af HTK, BMS og C2IS.
• Gennemfører faglærer-, instruktør- og operatøruddannelser på simulationsmateriel.
• Driver Hærens taktisk træner på Oksbøl Kaserne.
• Har ansvaret for Hærens decentrale simulationsfaciliteter, herunder Garnisons-skydesimulatorer (GSIMS).
• Støtter Hærens studie- og udviklingsvirksomhed inden for simulation.

HSIMC er placeret på Oksbøl Kaserne og består af en chef, et forsyningselement og FG SIM. Herudover favner HSIMC af en decentral simulationsfacilitet ved hver af hærens øvrige garnisoner, bestående af en leder (SSG), samt en faghjælper (KS-GRP).

FG SIM består af syv personer, - en chef, fire sagsbehandlere (aktuelt kaptajns- til seniorsergent-niveau) og to IT-supportere (KS-GRP). FG forestår teknisk sagsbehandling af hærens simulationssystemer og yder teknisk støtte i forbindelse med kursus- og øvelsesvirksomhed i Hærens Taktiske Træner (HTR) og ved de decentrale faciliteter.
Vores omgangstone er professionel, åben og uformel, og vores arbejdsmiljø er kendetegnet ved muligheder for sparring, erfaringsudveksling og kompetenceudvikling.

Centret er organisatorisk placeret i 2. Kapacitetsafdeling ved Dansk Artilleriregiment, men løser opgaver for hele Hæren.
Om stillingen
Som chef for FG SIM bliver du ansvarlig for at lede og samarbejde med kolleger med forskellige fagligheder og erfaringer, og som alle har en professionel, engageret og dedikeret tilgang til deres opgaver og ansvar. Du bliver ansvarlig for den overord-nede drift af simulationsfaciliteter i Oksbøl, som er HTR, et mindre simulationslokale, en garnisonsskydesimulator (GSIMS) og et lokale med in-door trainer til det nye panserværnsmissil ”Spike II LR”.

Du får ansvaret for at støtte primært 1. Brigades større øvelser både med tekniske og uddannelsesmæssige forslag og anden simulationssparring. Der er et tæt samarbejde mellem 1. Brigade, Føringsstøtteregimentet og FG SIM i forbindelse med større øvelsesaktiviteter.

Desuden indgår rådgivning af andre bruger som f.eks. Efterretningsregimentet, Multinational Division North, Hærens Sergentskole m.fl., ligesom du er involveret i mødeaktiviteter og koordinationsvirksomhed med bl.a. Hærkommandoen, Forsvars-ministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Forsvarskommandoen (STY).

FG foretager en del teknisk sagsbehandling af den hardware og software, som anvendes. Der vil desuden være sagsbehandling af den kursusvirksomhed, som HSIMC er ansvarlig for, herunder faglærer Steel Beast-kursus. Derudover er generel chefvirke, deltagelse i mangfoldige regimentsaktiviteter og udvikling af FG medarbejdere en naturlig del af hverdagen. Vi forventer, at et nyt forsvarsforlig også vil omfatte flere projekter og anskaffelser med relation til SIM, som vil fordre din aktive medvirken og bidrag.
Om dig
Du er major M322 eller kaptajn M321 med en bred baggrund, og har gennemført VUT-I/L eller VUK inklusiv bataljons- og brigademodulet.

Du interesserer dig for operationer, uddannelse og teknologi og har interesse i at udvikle disse områder. Du har en bred viden og erfaring inden for uddannelsesområdet og formår at bygge bro mellem det tekniske område og de uddannelsesmæssige muligheder, så simulationsfaciliteterne bliver udnyttet bedst muligt i uddannelsen.
Du er imødekommende og samarbejdsorienteret og evner at kunne rådgive brugere om anvendelsen af simulation baseret på deres uddannelsesbehov.
Du har ledelseserfaring - også gerne inden for ledelse af specialister/eksperter.

Herudover ses dine personlige kompetencer at være:
• Gode kommunikationsevner, i såvel skrift som tale.
• Interesse i og flair for taktik på troppeenhedsniveau.
• Interesse i og flair for uddannelsesområdet.
• Udadvendt og teamorienteret.
• Lyst til at opbygge netværk i forhold til at indhente erfaringer og udvikle ideer i fællesskab med den operative struktur samt studie- og udviklingsmiljøet.
• Nysgerrighed, videbegærlig og motiveret for løbende at dygtiggøre dig og sætte sig i brugerens sted.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for HSIMC, major Søren Soltau Petersen, telefon 29398599, e-mail: DAR-2A-200A@FIIN.DK eller chefen for 2KAP OL Lars K.L. Kristensen, telefon 21180340, e-mail: DAR-2A-CH@FIIN.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er den 8. januar 2023. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat snarest muligt derefter. Den nuværende chef for FG SIM overgår til tjeneste ved regimentet fra samme tidspunkt og vil være til rådighed i f. m. overdragelse.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Danske Artilleriregiment (DAR)
DAR blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.

1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA vil i de kommende år, få nye moderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.

2KAP er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse og den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skyde-uddannelse m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed. Som nævnt hidrører Hærens Simulationscenter også som en dispositionsenhed under 2KAP.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.

Herudover består DAR af en regimentsstab og fra 1. januar 2023 en Ildstøtteafdeling (TI, doktrin, uddannelse mm.).

Om Oksbøl Garnison
Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen. Der er placeret tre garnisoner i Varde Kommune der huser Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen, med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb inden for kommunens grænser.

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune. I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Du er meget velkommen til at kontakte: Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, nste@varde.dk, 3035 4625.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Oksbøl, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.01.2023

Indrykningsdato

09.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent