Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Overassistent til Hjemmeværnsskolen


Overassistent til Hjemmeværnsskolen

Har du lyst til at arbejde på en dynamisk arbejdsplads, hvor du bliver en del af en travl arbejdsdag? Så skynd dig at søge denne stilling.
Om os
Hjemmeværnsskolen er Hjemmeværnets uddannelsesinstitution. Vi udvikler uddannelser og uddanner Hjemmeværnets frivillige medlemmer.

Vi lægger stor vægt på medarbejdernes udvikling og trivsel. Derfor er der gode muligheder for både efter- og videreuddannelse samt deltagelse i sociale arrangementer med dine kollegaer.

Hjemmeværnsskolen er et særligt sted, da vi har et tæt samarbejde med de frivillige undervisere og kursister, hvor lysten, og ikke pligten, er vores drivkraft. Det sætter selvfølgelig krav til vores medarbejdere og samarbejde, som er baseret på anerkendende ledelse.

Du kommer til at arbejde i Driftssektionen, hvor vi er 14 medarbejdere. Opgaverne for sektionen er meget forskellige, men alle løses ved en samlet fælles indsats.
Om stillingen
Du tilgår en sektion med et højt aktivitetsniveau, hvor vi ofte har flere bolde i luften.

Dine primære arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:
Kursusadministration der omfatter kursusindkaldelser, udarbejdelse af deltagerlister, tilskrivning af kvalifikationer m.m.

Endvidere vil dine arbejdsopgaver også omfatte:
Sekretæropgaver i form af mødeindkaldelser, tage referat samt klargøring til mødeaktiviteter.

Du vil have mulighed for at have fleksible arbejdstider.
Skolen lægger vægt på, at du løbende tager uddannelser og kurser for at fastholde og/eller udvikle dine kompetencer.
Om dig
Vi ser gerne, at du er kontoruddannet eller har anden relevant uddannelse.

Det er en selvfølge, at du er empatisk og diskret, og at du kan arbejde selvstændigt.
Som person er du serviceminded og imødekommende, og du tager dig gerne af mange forskellige opgaver store som små.

Du arbejder struktureret og er en god kommunikator både mundtligt og skriftligt.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK), og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomst).
´
Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Chefen for Driftssektionen, major Jens Christian Bang Nielsen på telefon 7282 0611 eller på mail hvs-chdr@mil.dk.

Hvis du ønsker at tale med tillidsrepræsentanten kan du kontakte overassistent Tina Præst på telefon 4174 6764 eller på mail hvs-dr-res02@mil.dk.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Katharina Ankjær Hammer på telefon 7281 9151.

Ansøgningsfristen er den 9. december 2022. Ansættelsessamtalerne forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse den 1. februar 2023 eller efter aftale.

Vi beder dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Tilflytterservice
Hjemmeværnsskolen har et tæt samarbejde med Varde kommune vedrørende tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, pasningsmuligheder, skole, bolig m.m. I Varde kommune har din partner f.eks. mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig på vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune. Du er også velkommen til at kontakte Varde Kommune, bosætningskonsulent Jørgen Nielbæk på mail: joni@varde.dk eller på mobil 30 59 05 95.
Esbjerg kommune tilbyder også tilflytterservice. Læs mere på: nyiesbjerg.dk.

OM HJEMMEVÆRNSSKOLEN
Hjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssoldater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør en effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt fra Politiet. Vi uddanner derfor i alt ca. 5000 kursister om året.

Hjemmeværnsskolen består af 71 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.

Kulturen på skolen er uformel. Vi har en afslappet omgangstone, som er nødvendig i en hverdag, hvor opgaverne kan spænde vidt, og tingene indimellem skal gå stærkt.

Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring. Vi har senest i oktober 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens Sergentskole – et samarbejde, der fortsætter med læringsvideoer inden for andre områder.

Vi har også et tæt samarbejde med Forsvarets andre uddannelsesinstitutioner, herunder Hærens Officersskole og Air Force Training Centre, ligesom vi har et stort internationalt arrangement med blandt andet U.S. National Guard i USA, Norge og Sverige, de baltiske lande samt Georgien og senest Kenya og Uganda.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nymindegab, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

09.12.2022

Indrykningsdato

09.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent