Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Stabshjælper/kører til Center for service i Forsvarsministeriets Personalestyrelse


Stabshjælper/kører til Center for service i Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Er du serviceminded og fleksibel af natur, og sætter du en ære i at arbejde struktureret med tildelte opgaver i et center, hvor god service er en prioritet?
Så er jobbet som kører/stabshjælper i Drift og struktursektionen i Center for service, måske noget for dig.
Om os
Drift og struktursektionen indgår som en af fem sektioner i Center for service under Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup. I Drift og struktursektionen varetager vi en bred vifte af opgaver til støtte for medarbejderne i Personalestyrelsen, samt løser opgaver inden for tidsstyring og struktur for andre styrelser. Opgaverne i sektionen er HR relaterede til sikkerhed, reception, omstilling, materiel, struktur m.v.

Vi består af en sektionschef samt 18 medarbejdere. Vi arbejder tæt sammen med de øvrige centre i FPS og partnerne inden for etablissement og IT. Det er vores målsætning at yde god service og medvirke til, at alle medarbejdere og chefer i FPS har gode rammer for deres arbejde, samt vores gæster bliver godt modtaget.

Vores sektion er præget af en uformel og humoristisk omgangstone og en kultur, hvor vi vægter faglighed, samarbejde samt sparring højt. Vi har en uformel ledelsesstil og prioriterer videndeling og udveksling af erfaringer, hvilket bl.a. sker via vores ugemøder.

Vi har en fleksibel arbejdsuge, hvor du har mulighed for at præge og tilrettelægge din arbejdsdag.

I Personalestyrelsen er der gode muligheder for kompetenceudvikling.
Om stillingen
Dine opgaver er at bistå vores forsynings-/materielmedarbejder med følgende opgaver: Behandling af brugerhenvendelser, modtage, pakke og afsende varer, bistå ved mønstring af materiel, bestilling /skift af forbrugsstoffer til printere samt hjælpe ved etablissementsopgaver, klargøring af mødelokaler til større arrangementer m.v.

Hertil vil du blive ansvarlig for FPS delebil, hvor du lejlighedsvis skal være kører i fm. møder eller besøg ved myndigheder i Danmark. Omfanget af dage til denne opgave vil variere hen over året. Endvidere skal du være forberedt på at støtte direktionen med praktiske opgaver.

Vi støtter hinanden på tværs inden for sektionen og centret. Derfor kan du også få nye opgaver, hvor du naturligvis vil modtage oplæring og have mulighed for sparring med kolleger.
Om dig
Du har kendskab til forsvaret og kan anvende MS Office-pakken. Endvidere er kørekort krævet for stillingen. Det er en fordel, hvis du har kendskab til SAP, men bestemt ikke et krav for kunne søge stillingen. Som person møder du på arbejde med et godt humør, og går til dine opgaver med stor ildhu. Du er imødekommende og samarbejder naturligt og problemfrit med både chefer og kollegaer.

Da vi har et tæt samarbejde internt i elementet og på tværs af organisationen, lægger vi stor vægt på, at du er serviceminded, åben og fleksibel. Du er udviklingsorienteret, og kommer gerne med forslag til optimering af dine arbejdsopgaver.

Du er åben overfor nye opgaver og har lyst til at lære nyt.

Stillingen kan varetages af både mindre erfarne og meget erfarne medarbejdere. Det vigtigste er, at du har lyst lære nyt og indgå i vores team.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles og er klassificeret som en konstabel- / korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår og kan besættes med en tjenestemand.

Løn m.v. er for konstabler/korporaler i Flyvevåbnet og Søværnet reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

For ansøgere i Hæren er løn m.v. reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du er interesseret i at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Inge Pejtersen på telefon 32 66 51 45.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 4. december 2022. Samtaler forventes gennemført umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM fps - Vi rekrutterer og fastholder kompetente ansatte til mere en 40 uddannelser og 20.000 stillinger for Danmarks sikkerhed, og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren.
Vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med fokus på udvikling. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Det kræver mere end almindelig HR.
Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

04.12.2022

Indrykningsdato

09.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent