Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Stabshjælper og PMV-kører til stabskompagniet/ 1. Brigade


Stabshjælper og PMV-kører til stabskompagniet/ 1. Brigade (genopslag)

Er du overkonstabel og har lyst til at bruge dine kompetencer i en operativ stab med et højt aktivitetsniveau, hvor professionalisme og selvstændighed er vigtige elementer og hvor tjenesten ofte veksler mellem garnisonstjeneste og øvelse? Hvis du kan sige ja til det, er du måske vores nye stabshjælper?
Om os
Stabskompagniet ved 1. Brigade opstiller de feltmæssige føringsinstallationer til støtte for brigadestaben og leverer stabshjælpere til stabens forskellige sektioner.

Stabskompagniet/ 1. Brigade er en nyoprettet enhed og er aktiveret 1. januar 2019 med 22 normer fordelt på to garnisoner: Fredericia og Holstebro. I alt 8 af de 22 stillinger er i Holstebro med det formål at støtte brigadestabens daglige behov for stabshjælpere.
En stilling i Stabskompagniet/ 1. Brigade er todelt. Stabskompagniets soldater med fast tjeneste i Fredericia har primært fokus på opstilling, sikring og vartning af brigadestabens feltmæssige føringsinstallationer og sekundært på stabshjælpertjeneste. Omvendt er det med kompagniets soldater med fast tjeneste i Holstebro, som har primært fokus på stabshjælpertjeneste og sekundært på opstilling, sikring og vartning. Alle vores soldater skal dog kunne varetage begge fokusområder.

Brigadestabens føringsinstallationer opstilles i PIRANHA V, KSN, der tilgår i løbet af 2022.

På trods af at være en ny enhed har Stabskompagniet/ 1. Brigade en lang og traditionsrig historie. Kompagniet eksisterede i mange år frem til 2009, hvor det skiftede navn til Hovedkvarterskompagniet og overgik til 1. Hovedkvartersbataljonen ved Telegrafregimentet. Grundstammen i det nye stabskompagni er således erfarne soldater og førere fra både Hovedkvarterskompagniet og det gamle Stabskompagni/ 1. Brigade.
Om stillingen
Stillingen ligger ved G3 sektionen i 1. Brigade og er med fast tjenestested i Holstebro. G3 er brigadestabens største sektion og består til dagligt af chef, fire operationsofficerer, en artilleriofficer, to ingeniørofficerer og en operationsbefalingsmand. Ud over din daglige funktion i G3 sektionen, har du en funktion som PMV kører (PMVK/TMGSK/STHJ/SYHJ) i en af brigadestabens føringsinstallationer, og indgår på lige fod med resten af stabskompagniets soldater ved indsættelse af brigadens feltmæssige hovedkvarter.

Din enkeltmandsuddannelse (almen- og funktionsuddannelse), mhp. at bestride funktionen i kompagniet, aftales mellem din sektionschef og chefen for stabskompagniet. Det drejer sig om ca. 3 ugers uddannelse årligt. Uddannelse på PIRANHA V, samt de IT systemer du dagligt anvender vil blive prioriteret på kort sigt.

Din primære opgave bliver at støtte sektionens stabsofficerer ved løsning af praktiske og teoretiske opgaver, oftest i tæt samarbejde med Operationsbefalingsmanden. Stillingen indeholder bl.a. ansvaret for:
- sektionens funktionsudrustning og materiel.
- at klargøre materiel, køretøjer, lokaler og IT.
- at støtte sektionen med udarbejdelse af præsentationer samt skrivelser.
- at monitorere og fordele skrivelser i WORKZONE internt i G3.
- at hjælpe brigadestaben med at planlægge i eMTEP.
- at støtte udarbejdelsen af operationsplaner og planlægningen af øvelser med skrivning, tegning og distribuering.

Du kommer til at støtte stabens interne og eksterne aktiviteter - på Dragonkasernen og ved øvrige garnisoner i Danmark samt i udlandet. Oftest med ansvar for de praktiske forhold.
Om dig
Du er erfaren overkonstabel, med en operativ baggrund. Du skal kunne trives med at forrette daglig tjeneste ved en stab i Holstebro, samt deltage i øvelsesaktiviteter og uddannelse i både indland og udland. Det er et krav at du har C-kørekort, og er omskolet til GV M/10 samt AN/PRC-152.

Du besidder gode samarbejdsevner, kan arbejde selvstændigt inden for givne rammer, er struktureret og initiativrig, såvel som helhedsorienteret. Du trives ved at arbejde i en meget varieret hverdag og tager ansvar for dine tildelte opgaver. Du kan desuden samarbejde med personel på alle funktionsniveauer og skal kunne formulerer dig kort og præcist i skrift og tale.

Det vil være ønskeligt, at du har erfaring fra INTOPS, at du er fortrolig med at arbejde med IT og kan anvende Outlook, samt officepakken.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen; kaptajn Morten Kirkegaard Jensen, på tlf.: 22 46 41 05 eller via mail på fsr-1b-000a@mil.dk
Hvis du har specifikke faglige spørgsmål om stillingen, kan du kontakte sektionschef; major Casper Pedersen, på tlf.: 72 82 30 30 eller via mail på 1bde-g3-01@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 72 81 91 57.

Ansøgningsfrist er 11. december 2022 og samtaler forventes afholdt snarest herefter.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

08.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent