Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

CIS-mand til Help Desk Slagelse (genopslag)


CIS-mand til Help Desk Slagelse (genopslag)

Ønsker du udfordringer i en dynamisk enhed med en ambitiøs opgaveportfolio – der er præget af IT materiel, samt stor frihedsgrad i arbejdets udførelse og en god uformel kollegial tone?
Om os
Kompagniet er oprettet i 2019. Enheden består pt. af en kommandostruktur, en systemkontrol sektion samt tre linjedelinger. To af delingernes primære fokus er CIS, hvor vi understøtter hovedkvarterne i Karup, Fredericia, Slagelse og Adazi (Letland). Den tredje deling er Forward Command Post (FCP), hvor platformen er pansret køretøjer til semi-mobile føringsvirksomhed på kamppladsen.

Kompagniets kerneopgave er, at understøtte MND N signalvirksomhed i rammen af MND N, samt bindeled til underliggende brigader med henblik på territorial føringsvirksomhed i Baltikum.

Personel- og erfaringssammensætningen i enheden er meget bred, hvilket gør opgaveløsningen spændende og udfordrende.

Vi holder en uformel omgangstone: Som specialenhed er dette en forudsætning for, at kunne løse de komplekse opgaver, vi tildeles. Vi er meget ambitiøse i forhold til opgavernes løsning – og selvledelse er et krav/vilkår ned til yngste soldat i enheden.

Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives. Til trods for et højt tempo i dagligdagen og i forbindelse med øvelsesaktivitet, er der plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.

Vi tilbyder en arbejdsplads med gode og yderst professionelle kollegaer, hvoraf mange har en stor loyalitet overfor kompagniet. Netop vores omgangstone, samarbejde, stemning og miljø i kompagniet tilskrives ofte som årsag til, at vi kontinuerligt tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere.
Om stillingen
Som soldat i Command Support Company (CSCOY) vil det være din opgave, at indgå i vores helpdesk i Slagelse. Du skal som CIS-mand fungere som enhedens ansigt ud af til, da vi i Fredericia har personel fra hhv. egen bataljonstab samt divisionstaben gående i hverdagen. Du vil løse vores praktiske, såvel som tekniske opgaver i samarbejde med helpdeskens øvrige personel.

Du vil indgå i deling W, som har soldater i Fredericia og Slagelse. Pt. har CSCOY 6 soldater i Slagelse.

Du skal klargøre og opstille netværksforbindelse i forbindelse med øvelser og seminarer, til enheder på alle niveauer, i tæt samarbejde med veluddannede og erfarne kolleger.

Du skal yde brugersupport på en række services inden for såvel kommunikation som informationssystemer, og du skal i den forbindelse være i stand til at omsætte henvendelser fra enheder til fejlmeddelelser og forespørgsler til vores tekniske personel.
Om dig
Stillingen giver en stor berøringsflade med personel på alle niveauer og fra forskellige nationaliteter. Du skal som CIS-mand kunne skabe og vedligeholde de gode relationer, og dine evner til at samarbejde er afgørende for din succes.

Enheden oplever en omskiftelig hverdag, hvor der kun sjældent er to ens opgaver. Vi forventer derfor, at du løbende tilpasser dig ændrede krav og vilkår i opgaveløsningen, samt udviser parathed til at gøre tingene på andre måder.

Du skal have en høj grad af selvstændighed, og du forventes til stadighed uopfordret at igangsætte opgaveløsninger, som bidrager til enhedens fælles mål.

Det er vigtigt, at du har interesse for service og om muligt it teknik, og lyst til at udvikle dig inden for området. For den rette medarbejder kan dette job være det første skridt i retning af en teknisk karrierevej, med mulighed for efteruddannelse inden for kommunikation og IT.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.

Det er en fordel, at du har erfaring med kommunikations - og informationssystemer fra international tjeneste.

Hvis du ikke har grundlæggende kompetencegivende CIS kurser, vil dette være prioritet at du gennemfører relevant uddannelse, for således at ruste dig til din kommende stilling.

De tre vigtigste FOKUS kompetencer er: Faglighed, Fleksibilitet og Initiativ.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichefen i Command Support Company, kaptajn Jan Iskov Jürgensen på tlf. 41 65 62 78 eller via mail på MNDN-CB-100A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-AML@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 11. december 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om MNDN

”Multinational Division North (MND North) er et operativt divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.
MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid gennemfører operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt fører landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.
MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.
Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.Læs
Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

08.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent