Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Driftsbefalingsmand til værnsfælles SATCOM sektion ved 3 CISOPSBTN/Føringsstøtteregimentet (genopslag)


Driftsbefalingsmand til værnsfælles SATCOM sektion ved 3 CISOPSBTN/Føringsstøtteregimentet (genopslag)

Har du interesse for satellitkommunikation og trives du godt i stillinger med høj grad af selvstændighed og ansvar, og brænder du for at arbejde sammen med faglige dygtige teknikere?
Om os
SATCOM HUB (som den kaldes i daglig tale) er en del af 3. Communication and Information Systems Operationsstøttebataljonen (3 CISOPSBTN), som indgår i Føringsstøtteregimentet.

3 CISOPSBTN består, ud over Commandteam og staben, af seks sektioner. Driften og støtte til igangværende operationer og missioner dækkes af SATCOM HUB’en, CIS-Operationscenteret og Forsvarets Frekvenskontor.

Implementeringssektionen og Danish Mission Networking-sektionen står for videreudvikling og støtte til særligt materielanskaffelses-projekter og kapacitetsudvikling.

Uddannelsessektionen varetager IT- og Kryptouddannelser samt fjernundervisningen i Hæren og gennemfører også Forsvarets Cyberværnepligt.

SATCOM HUB, der holder til i Karup, er værnsfælles og ansvarlig for den tekniske drift af alle operative satellitforbindelser til støtte for Forsvarets missioner, operationer og øvelser, både nationalt og internationalt.

SATCOM HUB består af 12 mand, som ud over chefen består af en chefsergent (Chief Planner), en seniorsergent (implementering af videreudvikling af systemerne), en forsyningsbefalingsmand samt en sergent som daglig driftsleder for et teknikerteam på 7 mand.

SATCOM personel er tekniske specialister med stor erfaring, der inden for hver deres område bidrager til en fælles opgaveløsning. Specialisterne arbejder meget selvstændigt og arbejdstempoet kan i perioder være højt som følge af enten at imødekomme dynamiske operative behov og ændringer, eller for at udbedre fejl og problemer på de operative satellitforbindelser.
Om stillingen
Du vil være leder for et team af fagligt dygtige teknikere, der forestår drift, vedligeholdelse og reparation af satellitkommunikationsmateriel, der indgår i Forsvarets missioner, operationer og øvelser, både nationalt og internationalt.

Du vil være ansvarlig for den daglig drift og dermed ansvarlig for sikring af den driftsmæssige overvågning af SATCOM systemerne samt opretholdelsen af den nødvendige signalkvalitet, herunder planlægge, koordinere og prioritere fejlsøgning, reparation, vedligeholdelse og funktionsafprøvning.

Du vil som driftsleder ved SATCOM få berøring bredt i Forsvaret samt med FMI i relation til drift, opdateringer samt materielanskaffelser inden for satellitkommunikation. Planlægnings- og relationsmøder samt uddannelse og træning på SATCOM systemerne gennemføres både i ind- og udland.

Som driftsleder kommer du til at indgå i det samlede ledelsesteam ved SATCOM med henblik på at understøtte SATCOM samlede opgaveløsning.

Du vil som ressourceperson deltage i sparring og kompetenceudvikling af enhedens tekniske personel samt bidrage til effektivisering og optimering af driften.

Til stillingen er der er krav om en faglig uddannelse som elektronikfagtekniker samt kørekort kategori B (Kørekort kategori C, D og E er en fordel).
Om dig
Du er sergent – alternativt en erfaren konstabel/korporal på uddannelsesaftale - med teknisk baggrund som elektronikfagtekniker.

Vi søger en moden og ansvarlig person med en motiverende og positiv indstilling samt gode samarbejdsevner, der kan arbejde struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang.

Du skal kunne indgå i og arbejde med et team af kvalificerede teknikere i fm. det daglige arbejde, så dette gennemføres i et godt og sikkert miljø. Du er serviceminded og er indforstået med, at tingene nogle gange går hurtigt og opgaver skal løses med kort varsel.

Ideelt har du kompetencer inden for satellitkommunikationsområdet og har en naturlig interesse for elektronik.

Du skal kunne arbejde i SAP/DeMars (PM), udvise selvstændighed og ansvarlighed over for job og opgaver.

Du har gode kommunikative egenskaber, både i skrift og i tale på dansk og engelsk, da du i stillingen har en bred kontaktflade til samarbejdspartnere nationalt såvel som internationalt inden for satellitkommunikationsområdet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen/korporal med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, med henblik på at gennemføre og bestå grundlæggende sergentuddannelse. Ansættelsen sker i så fald på lønvilkår jf. overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Indtil din udnævnelse, vil du modtage et befalingsmandstillæg.
Udnævnelse til sergent kan finde sted når uddannelseskravet og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og du honorerer de almene krav for udnævnelse. Ved udnævnelse til sergent, vil du modtage en ny ansættelseskontrakt i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn/tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Lars Iversen på mail FSR-3B-200A@MIL.DK eller på telefon 72 82 68 51 eller nuværende stillingsindehaver SG Allan Aagaard på telefon 72 82 68 69.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-AML@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 11. december 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Føringsstøtteregimentet er en værnsfælles myndighed med enheder i Karup, Haderslev og Fredericia. Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter til Forsvaret internationale og nationale operationer, øvelser og aktiviteter.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Viborg, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

08.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent