Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Efterretningsbefalingsmand til Efterretningssektionen ved stab 2. Brigade


Efterretningsbefalingsmand til Efterretningssektionen ved stab 2. Brigade

Vores EBM har videreuddannet sig og er blevet udnævnt til kaptajn via Late Entry. Har du lyst til at samle stafetten op og blive en del af 2. Brigades efterretningssektion?
Om os
2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, let infanteribataljonen i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro, samt uddannelsesbataljonen i Slagelse. Derved har brigaden opgaver inden for rammerne af både HBU, HRU og SRS, og er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: Opklaring, kampvogne og let infanteri.

2. Brigade er overordnet ansvarlig for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer. Det betyder bl.a., at 2. Brigade er ansvarlig for den indsættelsesspecifikke uddannelse til missionerne i Irak og Kosovo.

Efterretningssektionen (G2) består af en chef, en næstkommanderende, to efterretningsofficerer og en efterretningsbefalingsmand. Vi arbejder med at omsætte efterretninger til gavn for den daglige uddannelse ved brigadens enheder. Det gør vi i forhold til uddannelsen af enheder til internationale operationer og nationalt beredskab, den daglige uddannelse ved enhederne og i forbindelse med brigadens uddannelsesaktiviteter.

Vi bidrager desuden til alle dele af brigadens taktiske hovedkvarter, hvor stabsarbejde, operative overvejelser og føring gennemføres og hvor G2 besætter planlægnings – samt operationscentrene (PLANC og OPSC).
Om stillingen
I det daglige vil du veksle mellem faglig fordybelse som Subject Matter Expert og støtte til løsning af drifts opgaver. Du vil få førstehåndskendskab til brigadeniveauet samt stor mulighed for at sætte dit eget præg på brigadens opgaveløsning i en operativ stilling.
Du vil samtidigt få indsigt i – og erfaring med – samarbejdet med Hærkommandoen samt andre NIV 2 myndigheder og på tværs af Forsvarets myndigheder.

Du vil blive brigadens specialist på et eller flere missionsområder eller emner, for at kunne rådgive brigadechefen og sektionerne om behov for udvikling af uddannelsen i rammen af brigaden. Som led i dette vil du også bidrage til uddannelse og kontrol af efterretningspersonel på relevante uddannelsesaktiviteter herunder sparre med tjenestegrensinspektøren for efterretninger (TIEF) ved certificeringer af bidrag til HRN missioner.

Du vil skulle bidrage til udviklingen af brigadens samlede efterretningspersonel, med fokus på EBM ved bataljonerne og underafdelingerne.

Du vil ligeledes få en række større og mindre projektopgaver, såsom afholdelse af uddannelse inden for efterretningstjeneste, gennemførsel af seminarer og lignende.
Alt i alt spænder dagligdagen over mange områder, hvor du vil have mulighed for at arbejde selvstændigt med opgaven samt at sætte dit præg på løsningen af denne.

Der vil være mulighed for at udvikle sig såvel personligt som fagligt gennem brigadens egne studieperioder, øvelser og kollegial sparring. Der vil endvidere være mulighed for at deltage i relevant kursusvirksomhed, som vil kunne understøtte din udvikling.

Som EBM i planlægningssektionen indgår du i stabens operative virke under øvelsesaktiviteter og eventuel indsættelse. Her skal du arbejde med udformningen af brigadens operationsplaner i tæt samarbejde med den øvrige stab, samt medvirke til udviklingen af brigadens procedurer for stabsarbejdet i rammen af C2IS og brigadens føringskoncept.
Om dig
Du er seniorsergent, eller erfaren oversergent, der er klar til udnævnelse til seniorsergent.

Du ønsker at udbygge dine kompetencer inden for sagsbehandling, taktisk forståelse for både egne enheder og fjenden, opbygning af fjendens enheder og procedurer samt analyse af kamppladsen i både stabiliseringsoperationer og kampoperationer.

Du har erfaring med efterretningstjeneste herunder stabsarbejde fra Hærens enheder på bataljons- og underafdelingsniveauet. Du anvender dine erfaringer til velfunderede overvejelser – både operative og opgavespecifikke – og kan levere konkrete og realistiske anbefalinger og løsninger på de stillede opgaver.

Du er analytisk stærk, helhedsorienteret og besidder gode samarbejds- og kommunikationsevner. Derudover skal du kunne arbejde fokuseret i længere perioder og være kreativ og nytænkende i dine analyser og opgaveløsning. Dette kommer til udtryk i en høj grad af selvstændighed og ansvarsfølelse, der sætter dig i stand til at gennemføre opgaveløsning med et godt overblik og en høj grad af faglighed. Du skal kunne tage initiativ og kommunikere målrettet og præcist, også under pressede situationer i OPSC.
Samtidig er du forudseende, opsøgende og koordinerende i forhold til dine arbejdsområder både internt i brigadestaben men også i forhold til brigadens bataljoner.

Du skal kunne formulere dig på militært engelsk, såvel mundtligt som skriftligt. Desuden er det en fordel, men ikke et krav, at du har kendskab til IT-systemerne; C2IS, WorkZone og eMTEP.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Kaptajn Teit Klaumann, chef for efterretningssektionen ved 2. Brigade, via mail 2BDE-G2-01@mil.dk eller på mobil 25 55 30 21.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 11. december 2022. Der gennemføres ansættelsessamtaler i uge 50 efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

08.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent